Măsurile propuse de Inspectoratul Școlar Județean Alba pentru continuarea învățării asistate de tehnologie

Pro România - Misiunea ieșirii din criză

În contextul stării de urgență instituite a nivel național, Ministerul Educației și Cercetării a stabilit, prin Instrucțiunea pentru crearea și/sau întărirea capacității sistemului de învățământ preuniversitar prin învățare on-line, aprobată prin OM nr 4135/2020, măsuri concrete care au ca obiectiv asigurarea continuității educației.

În acest context, Inspectoratul Școlar Județean Alba a elaborat planul de intervenție la nivel județean și, prin întâlniri on-line cu directorii de școli și grădinițe și cu inspectorii școlari, a stabilit prioritățile pentru anul școlar 2019-2020.

Acțiunile ISJ Alba sunt orientate înspre a asigura un suport constant elevilor și profesorilor în această perioadă dificilă și, în egală măsură, a proteja sănătatea acestora. În ceea ce privește clasele a VIII-a, a XII-a și clasele terminale din învățământul profesional, ISJ Alba are ca prioritate susținerea Evaluării Naționale, a Examenului de Bacalaureat și a Examenelor de certificare a competențelor profesionale pentru nivelul 3,4 și 5, în condiții de siguranță pentru toți elevii.

Continuarea procesului educativ este o prioritate, nu din perspectiva epuizării conținuturilor care nu au fost încă predate, deci a parcurgerii materiei, ci în sensul de a oferi un set de activități de învățare susținute de tehnologie care să permită formarea de competențe generale, activități care să ofere stabilitate emoțională elevilor. În acest sens, au fost transmise directorilor unităților de învățământ precizări necesare predării echilibrate în sistem on-line:

1.Cursurile anului școlar 2019-202 se vor încheia la 12 iunie 2020, elevii continuând învățarea asistată de tehnologie până la finalul anului.

2.Fiecare unitate de învățământ realizează un plan de intervenție adaptat specificului școlii.

3.Directorii stabilesc, împreună cu cadrele didactice, un orar/program specific acestei perioade, pentru a se asigura că elevii au un ritm de lucru adaptat vârstei și nivelului de studiu.

4.Se recomandă utilizarea platformelor, aplicațiilor și resurselor educaționale deschise recomandate de MEC.

5.Activitățile on-line se pot derula fie live, fie pe platforme, astfel încât un elev să nu petreacă timp excesiv în fața calculatorului/laptopului/tabletei/telefonului.

6.Toate activitățile derulate vor fi monitorizate pe baza rapoartelor de activitate și a dovezilor, dacă sunt solicitate.

7.Toate măsurile stabilite la nivelul unității de învățământ sunt transmise părinților.

8.Cadrele didactice vor elabora resurse educaționale deschise, prioritară fiind implicarea elevilor și prezența acestora în procesul de învățare, accentul pus pe formarea de competențe și nu predarea excesivă a materiei.

9.Se recomandă creativitate în elaborarea resurselor educaționale, un ritm echilibrat de predare, evaluarea constantă și oferirea unui feed-back constructiv tuturor elevilor.

10.În situația în care elevii nu pot participa la sesiunile on-line, fiecare unitate de învățământ va oferi sprijin profesorilor pentru a transmite elevilor anumite sarcini de lucru și un set de fișe de lucru acestora, săptămânal, cu implicarea autorităților județene și locale.

11.Materia care nu a fost predată în semestrul al II-lea al acestui an școlar va fi recuperată în anul școlar viitor. MEC va elabora ghiduri metodologice pentru fiecare disciplină.

12.Inspectorii de specialitate vor oferi suport directorilor și profesorilor, prin întâlniri on-line, telefon sau poștă electronică.

13.Pentru mobilitatea personalului didactic, acordarea gradației de merit, înscrierea în clasa pregătitoare și grădiniță, titularizare și examene pentru obținerea gradelor didactice vor fi publicate calendarele de desfășurare de către MEC.

14. Înscrierea la clasa pregătitoare și grădiniță pot fi realizate on-line, după un calendar realizat de MEC. Evaluarea psihosomatică va fi înlocuită cu o declarație pe proprie răspundere a părinților/tutorilor legali și o fișă completată de grădinița pe care au frecventat-o.

15.Au fost stabilite întâlniri săptămânale, în format on-line, atât cu directorii unităților de învățământ, cât și cu inspectorii din cadrul ISJ Alba pentru a evalua măsurile propuse și a le adapta situației următoare.

Pentru a veni în ajutorul elevilor, părinților, profesorilor sau oricăror persoane interesate, ISJ Alba pune la dispoziție un TelVerde Județean – 0 800 816 258, de luni-joi 8-16, vineri: 8-14.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419