Măsuri luate la nivelul mai multor unități de învățământ din Alba, în urma focarelor de COVID-19. Precizări ale CJSU

TECHNOVA - Înlocuiește-ți centrala

Ca urmare a mai multor focare de COVID-19 declanșate recent în numeroase instituții de învățământ din județul Alba, CJSU a luat decizia în urma căreia cursurile vor fi suspendate, ca și consecință a trecerii unităților în scenariul roșu.

COMITETUL JUDETEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENTĂ ALBA HOTĂRÂREA Nr. 41

Pro România - Misiunea ieșirii din criză

Luând în dezbatere situaţia de risc epidemiologic înregistrată la nivelul Colegiului „Lucian Blaga” Sebeş, unitate de învăţământ unde 5 elevi din 3 clase diferite s-au îmbolnăvit cu noul coronavirus SARS-COV-2;

la Grădiniţa cu Program Prelungit Step by Step nr. 12 Alba Iulia, unde s-a înregistrat un caz pozitiv cu coronavirus SARS-COV-2 la personalul angajat pe Asociaţia părinţilor (ajutor de educatoare);

La Liceul Tehnologic ” Alexandru Domşa” Alba Iulia, unitate de învăţământ unde un cadru didactic a fost confirmat pozitiv cu noul coronavirus SARS-COV-2;

la nivelul Şcolii Gimnaziale nr. 3 Cugir, unitate de învăţământ unde 2 elevi din 2 clase diferite au fost găsiţi pozitiv cu noul coronavirus SARS-COV-2; la Şcoala Gimnazială „Iosif Pervain” Cugir, unitate de învăţământ unde 3 elevi din 3 clase diferite s-au îmbolnăvit cu noul coronavirus SARS-COV-2;

Văzând avizul Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba nr. 7272/13.10.2020 şi avizul Direcţiei de Sănătate Publică Alba nr. 11445/13.10.2020 privind aprobarea schimbării scenariilor de funcţionare a unităţilor de învăţământ, în contextul actual al Imbolnăvirilor cu SARS-COV-2•

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând cont de prevederile art. 10 din Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă aprobat prin H.G. nr. 1491/2004; in conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a C.J.S.U. Alba, aprobat prin Ordinul Prefectului judeţului Alba nr. 336/25.07.2017, cu modificările şi completările ulterioare; in temeiul art. 3, Capitolul I, Secţiunea 1 din O.U.G. nr. 141 din 19.09.2020, respectiv art. 16, Capitolul II, Secţiunea a 4-a din Ordinul comun al MEC şi MS nr. 5.487/1.494 din 31.08.2020;

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Alba, convocat în şedinţă extraordinară în data de 13.10.2020,
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Începând cu data de 13.10.2020, se suspendă cursurile şcolare care presupun prezenţa fizică a elevilor şi cadrelor didactice în sălile de curs, la Colegiul ” Lucian Blaga” Sebeş, pentru o perioadă de 14 zile de la data confirmării ultimului caz, activităţile desfăşurându-se exclusiv online; Art. 2. incepând cu data de 13.10.2020, se suspendă activită’ţile care presupun prezenţa fizică a preşcolarilor, cadrelor didactice şi personalului auxillar, la Grupa mijlocie Pitici din cadrul Grădiniţei cu Program Prelungit Step by Step nr. 12 Alba Iulia, activităţile desfăşurându-se pentru o perioadă de 14 zile exclusiv online;

Art. 2. incepând cu data de 13.10.2020, se suspenda activitatile care presupun prezența
fizică a preșolarilor, cadrelor didactice si personalului auxiliar, la Grupa mijlocie Pitici din
cadrul Gradinitei cu Program Prelungit Step by Step nr. 12 Alba Iulia, activitatile
desfasurandu-se pentru o perioada de 14 zile exclusiv online;

Art. 3. Incepând cu data de 14.10.2020, se suspenda cursurile scolare care presupun
prezenta fizic& a elevilor si cadrelor didactice in sdlile de curs, la clasa a IX A SPGA grupa 2,
IX B SPGA, IX B grupa 2, X A SPGA grupa 2 si XII B, de la Liceul Tehnologic ” Alexandru
Domsa” Alba Iulia, cursurile desfasurandu-se pentru o perioada de 14 zile exclusiv online;

Art. 4. Incepând cu data de 13.10.2020, se suspendă cursurile scolare care presupun
prezenta fizică a elevilor si cadrelor didactice in salile de curs, la clasa a VI A si clasa
pregatitoare A, de la Scoala Gimnaziala nr. 3 Cugir, cursurile desfasurandu-se pentru o
perioadd de 14 zile exclusiv online;

Art. 5. Incepand cu data de 13.10.2020, se suspenda cursurile scolare care presupun
prezenta fizică a elevilor si cadrelor didactice in salile de curs, la clasele IV – VIII, la Scoala
Gimnazială ” Iosif Pervain” Cugir, cursurile desfasurându-se pentru o perioadă de 14 zile
exclusiv online;

Art. 6. Reluarea activitatilor didactice care presupun prezenta fizicé a elevilor si
prescolarilor in cadrul unitatilor de invatamant mentionate anterior, se va dispune prin
hotarare a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgență Alba, dupa obtinerea avizului
Directiei Județene de Sandtate Publica Alba.

Art. 7. Prezenta Hotrare se transmite la Inspectoratul Scolar Judetean Alba, pentru a fi
comunicat unitatilor de invățământ, membrilor CJSU, respectiv la Inspectoratul General
pentru Situatii de Urgenta, precum si la Departamentul pentru Situatii de Urgenta de catre
Inspectoratul pentru Situatii de Urgenté „UNIREA” al judetului Alba.

Alba Tulia, 13.10.2020

PRESEDINTELE
COMITETULUI JUDETEAN PENTRU SITUATII DE URGENTA
Nicolae ALBU
Prefectul Judetului Alba

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

1 comentariu

Croco 13 octombrie 2020 at 16:00

Scolile ar trebui oprite peste tot, in conditiile date !

Comentariile sunt oprite