Lucrări pentru extinderea, reabilitarea și modernizarea Centrului de zi pentru persoane vârstnice din Alba Iulia. Licitația de peste 2 milioane de lei, lansată în SEAP

PRO ROMÂNIA - Alegeri parlamentare 2020

Primăria municipiului Alba Iulia, a lansat recent în Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru lucrări de instalații necesar obiectivului de investiții: „Extindere, reabilitare și modernizare infrastructură serviciul social – Centru de zi pentru persoane vârstnice”. Investiție în valoare de 2.441.751,34 de lei, fără TVA.

Imobilul este situat în intravilanul municipiului Alba Iulia și este proprietatea publică a Municipiului Alba lulia, pe terenul in suprafața de de 2.319 mp sunt edificate trei construcții compacte cu regimul de înălțime Parter – cantina, birouri și centru de zi pentru vârstnici, respectiv :

USR - Alegeri parlamentare 2020

-Construcția C1 este o clădire parter din cărămidă cu acoperiș de țiglă, cu Ac=Ad=273 mp și are funcțiunea de cantină de ajutor social.
– Construcția C2 este o clădire parter din cărămidă cu acoperiș de țiglă, cu Ac=Ad=71 mp și are funcțiunea de birouri.
-Construcția C3, vizată în acest proiect, este o clădire parter din cărămidă cu acoperiș de țiglă, cu Ac=Ad=528 mp și are funcțiunea de centru de zi pentru vârstnici.

PMP - Alegeri parlamentare 2020

În principal, prin lucrările de intervenții propuse se dorește rezolvarea problemelor de stare tehnică degradată și eficientizarea termică a clădirii, precum și rezolvarea disfucționalităților spațiilor existente. Astfel, se va interveni pentru eliminarea umidității din zidărie, desfacerea și refacerea corectă a straturilor plăcii din beton peste sol, schimbarea tâmplăriei, înlocuirea șarpantei și a învelitorii, precum și a sistemului de preluare a apelor pluviale, recom parti menta rea unor spații disfuncționale pentru încadrarea activităților centrului de zi în normele și standardele în vigoare.

Totodată se vor reface finisajele interioare si exterioare, instalațiile electrice, sanitare, termice, gaze naturale, detectare, semnalizare si avertizare incendii, video De asemenea, se va demola anexa realizată mai recent, cu mari probleme structurale și se va extinde clădirea cu o sală multifuncțională mai mare, care să completeze necesitățile fucțiunii principale.

Se vor amenaja curțile interioare prin realizarea de alei pietonale, parcari destinate persoanelor cu dizabilități, parcări pentru biciclete, zone verzi, dotări urbane-realizarea unei pergole din lemn lamelar încleiat si un foișor cu Sc = 51,63 mp.

Valoarea estimată în lei a proiectului, fără TVA este:
Amenajarea terenului = 13.780,42 lei
Amenajări pentru protecţia mediului si aducerea la starea iniţială =16.802,88 lei
Asigurarea cu utilitati = 15.874,0 lei
Construcţii si instalaţii = 2.120.819,10 lei
Montaj utilaje =18.763,60 lei
Utilaje si echipamente care necesita montaj = 95.757,0 lei
Dotari = 145.476,0 lei
Organizare şantier=14.478,34 lei
Valoarea totală a investiției, fără TVA este de 2.441.751,34 de lei

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419