Licitație pentru lucrări de întreținere și reparații pe drumurile județene din Alba: Proiect de peste 20 de milioane lei

TECHNOVA - Înlocuiește-ți centrala

Consiliul Județean Alba a lansat de curând în SEAP, o licitație pentru pentru lucrări de “întreținere curentă, periodică și reparații curente pe timp de vară, pe drumurile județene din județul Alba”. Valoarea totală estimată a proiectului este de 20.673.546,22 lei, fără TVA.

În scopul satisfacerii cerințelor desfășurării traficului rutier în condiții de siguranță și confort, precum și pentru conservarea patrimoniului rutier, administratorii drumurilor publice execută lucrări și servicii de întreținere și reparații a drumurilor, podurilor și anexelor acestora.

Pro România - Misiunea ieșirii din criză

Prin întreținerea drumurilor se înțelege totalitatea activităților care au ca scop remedierea și/sau prevenirea deteriorării suprafeței drumului în vederea menținerii și/sau refacerii proprietăților inițiale ale îmbrăcăminții rutiere pentru a păstră drumul la un nivel de serviciu dat. Utilizatorii, fie că aceștia sunt persoane particulare sau firme de transport, își exprimă exigențele cu privire la circulația și condițiile în care se desfasoară.

Lucrările și serviciile privind întreținerea drumurilor, podurilor și anexelor acestora, constau în totalitatea activităților de intervenție care se executa în timpul anului, determinate de uzura sau degradarea, în condiții normale de exploatare, ce au ca scop asigurarea condițiilor tehnice necesare desfășurării circulației rutiere în siguranță , cu respectarea normelor în vigoare, precum și de a menține acest patrimoniu public în stare permanentă de curățenie și aspect.

Lucrările constă în:

-întreținere drumuri asfaltate – plombe cu frezare și așternere manuală;
-întreținere curentă drumuri pietruite prin scarificare și reprofilare;
-întreținere curentă drumuri pietruite prin scarificare, reprofilare și adaos de material pietros,
-tratarea burdușirilor;
-aducerea la profil a acostamentelor;
-aducerea la profil a acostamentelor și completare cu balast;
-întreținerea platformei drumului;
-asigurarea scurgerii apelor prin curățarea șanțurilor, rigolelor, canalelor de scurgere;
-asigurarea scurgerii apelor prin curățarea rigolelor carosabile;
-asigurarea scurgerii apelor prin reparații șanțuri betonate;
-strat antifisură la îmbrăcaminți asfaltice;
-covoare bituminoase cu Ba 16;
-strat de legătură din binder BAD20;
-siguranța rutiera(parapet metalic);
-șanțuri și rigole pavate, betonate;
-ziduri de sprijin și de căptușire;
-anrocamente;
-amenajare platformă cântărire;
-întreținerea periodică a drumurilor pietruite;
-întreținere poduri și podețe;
-aducere la cotă cămine de vizitare.

Consiliul Județean Alba a optat pentru achiziționarea și încheierea unui acord cadru de lucrări, având în vedere că lucrările de întreținere au caracter repetitiv, prevăzute cu limite minimale și maximale, pentru o perioadă de timp determinată și a căror cantitate poate fi doar estimată, fără a fi stabilit exact necesarul dintr-un an.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419