// ViewContent // Track key page views (ex: product page, landing page or article) fbq('track', 'ViewContent'); // Search // Track searches on your website (ex. product searches) fbq('track', 'Search');

Joi, 25 august, ședință publică ordinară la Consiliul Local Abrud. Vezi proiectele de pe ordinea de zi

Consiliul Local Abrud este convocat joi, 25 august, în ședință publică ordinară, aceasta desfășurându-se în sala de ședințe a Primăriei orașului Abrud, de la ora 13. Pentru această întrunire, primarul Nicolae Simina a propus următorul

primaria abrudPROIECT AL ORDINII DE ZI:

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației de licitație pentru delegarea prin concesiune a gestiunii onor activități componente ale serviciului de salubrizare în județul Alba, respectiv de transport a deșeurilor municipale și a unor fluxuri speciale de deșeuri;

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local, a bugetului activităților finanțate din venituri proprii și subvenții și modificarea Listei obiectivelor de investiții pentru anul 2016;

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuție bugetară a bugetului local la data de 30 iunie 2016;

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind completarea Programului achizițiilor publice pe anul 2016;

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Abrud nr.60 din 21.07.2016, pentru acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Abrud în Adunarea Generală a Asociației ,,Apa Alba”;

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind însușirea  propunerilor pentru actualizarea Planului Urbanistic General și a Regulamentului Local de Urbanism  – orașul Abrud, județul Alba și a Raportului informării și consultării publicului în etapa elaborării propunerilor preliminare;

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea completării Listei de priorități în vederea repartizării cu chirie a locuințelor din fondul locativ a orașului Abrud;

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  revocarea Hotărârii Consiliului Local Abrud nr.11/28.01.2016 și nr. 22/18.02.2016;

9. Cererea numitului Fer Bujor înregistrată cu nr. 12776/11.08.2016;

10. Probleme curente.

Ovidiu CULDA

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419