ITM Alba: Amendă de 20.000 de lei pentru muncă ”la negru”. Alte amenzi și avertismente acordate de inspectori în urma controalelor din perioada 7-12 septembrie 2020

PRO ROMÂNIA - Alegeri parlamentare 2020

ITM Alba: Amendă de 20.000 de lei pentru muncă ”la negru”. Alte amenzi și avertismente acordate de inspectori în urma controalelor din perioada 7-12 septembrie 2020

Prin Programul cadru de acţiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2020, aprobat de către conducerea Inspecţiei Muncii, s-a stabilit că unul dintre obiectivele prioritare ale activităţii inspectoratului îl reprezintă combaterea muncii nedeclarate, în vederea descurajării şi a diminuării acestui fenomen care, în fapt, reprezintă tot o formă de evaziune fiscală.

Activitatea zilnică  a  inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancţionarea muncii nedeclarate, rezultatele controalelor efectuate fiind comunicate, zilnic, către Inspecţia Muncii.

USR - Alegeri parlamentare 2020

De asemenea, în data de 12.09.2020, au fost organizate acțiuni de control, la unitățile de pe raza județului Alba care au deschis terase, privind respectarea măsurilor de distanțare socială și protecție anti-covid stabilite de Guvernul României; cu acest prilej au fost verificate peste  10 de unități de profil.

PMP - Alegeri parlamentare 2020

Rezultatele obţinute la nivelul judeţului Alba, în perioada 07– 12.09.2020,  în  activitatea de control, sunt redate mai jos.   

În domeniul relaţiilor de muncă:

Total unităţi controlate: 44

Nr.controale de noapte :  0

Numar de salariați ai angajatorilor controlați: 486

Din care – femei :  155

                          – tineri :       0

Număr deficienţe constatate:71

Număr persoane depistate cu „muncă nedeclarată”: 1 pers.

Nr. sancţiuni aplicate angajatorilor : 10

 Din care :

  – 5 amenzi-38000 lei  din care|: 1 amendă (art.260 alin.1 lit.e din Codul Muncii) 20000 lei- “muncă nedeclarată”

  – 5 avertismente;

  Principalele deficienţe stabilite în controale :

 • primirea în lucru a salariaţilor fără întocmirea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă;
 • neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă, anuale;
 • neplata drepturilor salariale la termenul prevăzut în contractul individual de muncă;
 • neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;
 • neconducerea corectă a evidenţei timpului lucrat ;
 • netransmiterea în termenul legal în Revisal a modificarilor intervenite in executarea contractelor individuale de muncă;

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

Nr. total unităţi controlate:32

Număr deficienţe constatate: 49 

Număr de măsuri dispuse  : 49     

Angajatori sancționați: 7   

Nr. sancţiuni aplicate:  7  

    Din care :                 7 –  avertismente;

-Nr.evenimente cercetate  :   1

-Nr. evenimente în curs de cercetare: 3

Principalele deficienţe stabilite în controale :

 • Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.
 • Lipsa evaluarii riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.
 • Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.
 • Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.
 • Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.
 • Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.
 • Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

1 comentariu

Cristian M 14 septembrie 2020 at 17:51

Si pe la ambient se lucrează la negru la câteva firme mici, poate trece si pe acolo să facă un ban 😉

Comentariile sunt oprite