IȘJ Alba organizează interviuri pentru ocuparea a peste 40 de funcții vacante de director și director adjunct

Mircea Trifu - Primar Alba Iulia

Inspectoratul Școlar Județean Alba anunţă organizarea interviuri pentru ocuparea funcțiilor vacante de director/director adjunct, prin detașare în interesul învățământului, în data de 01.08.2018, pentru următoarele unități de învățământ

Nume unitate cu personalitate juridică Număr. posturi director Număr posturi director adjunct
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU ” UNIREA —- 1
ȘCOALA GIMNAZIALĂ BERGHIN 1
SCOALA GIMNAZIALA CILNIC 1 —-
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CIUGUD 1 —-
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CRACIUNELU DE JOS 1 —-
SCOALA GIMNAZIALA GIRBOVA 1 —-
ȘCOALA GIMNAZIALĂ HOPARTA 1 ——
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ÎNTREGALDE 1 —-
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN MAIORESCU” BUCERDEA GRANOASĂ 1 —–
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOSIF SARBU” SIBOT 1 —–
ȘCOALA GIMNAZIALĂ LIVEZILE 1 ——-
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „LUCIAN BLAGA” OCNA MUREȘ ——- 1
ȘCOALA GIMNAZIALĂ METEȘ 1 ——–
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” IGHIU 1
ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIRASLĂU 1 ——-
ȘCOALA GIMNAZIALĂ MOGOȘ 1 ——-
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE DRAGAN” GALDA DE JOS —— 1
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 SEBEȘ 1 1
ȘCOALA GIMNAZIALĂ OCOLIȘ 1 —–
ȘCOALA GIMNAZIALĂ OHABA 1 ——
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „OVIDIU HULEA” AIUD —— 1
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PONOR 1 —-
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PROF. UNIV. DR. GHEORGHE BELEIU” POIANA VADULUI 1 ——-
ȘCOALA GIMNAZIALĂ RÂMEȚ 1 —-
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SCĂRIȘOARA 1 —–
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SEBEȘ PAL” RIMETEA 1
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SOHODOL 1 ——-
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘONA 1 1
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ȘTEFAN CEL MARE” CETATEA DE BALTĂ 1 ———
ȘCOALA GIMNAZIALĂ STREMȚ 1 —–
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘUGAG 1 ——–
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TOMA COCIȘIU” BLAJ 1 ——–
LICEUL „CORNELIU MEDREA” ZLATNA 1 ——-
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ” FLORIN FLEȘERIU” SEBEȘ ——- 1
LICEUL TEHNOLOGIC DE TURISM ȘI ALIMENTATIE ARIEȘENI 1 ——-
LICEUL TEORETIC „PETRU MAIOR” OCNA MUREȘ —– 1
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.16 ALBA IULIA 1 ——–
ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ ALBA IULIA 1 ——-
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SĂSCIORI 1 ——
LICEUL TEHNOLOGIC SEBEȘ —– 1

Pro România - Ține cu ALBA
ELIT

 

 PALATUL COPIILOR ALBA IULIA 1 ——
LICEUL DE ARTE „REGINA MARIA” ALBA IULIA 1 —–
LICEUL TEHNOLOGIC „TIMOTEI CIPARIU” BLAJ 1 __
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SIMION PANTEA” SĂLCIUA 1 __
TOTAL 36 10

În total sunt 44 de instituții de învățământ.

PMP - Alegeri Locale 2020
USR-Plus - Oameni ca tine schimbă Alba în bine

La interviul pentru ocuparea funcției vacante de director sau de director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar pot candida persoanele care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:

  1. au absolvit cu diplomă de licenţă/absolvire studii universitare, inclusiv specializarea „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar“;
  2. sunt membre ale corpului naţional de experţi în management educaţional, conform prevederilor 246 alin. (3) şi art. 257 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
  3. sunt titulare în învăţământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată, au cel puţin gradul didactic II în învăţământ sau au dobândit titlul ştiinţific de doctor;
  4. dovedesc calităţi profesionale, manageriale şi morale, reflectate prin calificativul „Foarte bine“ acordat în ultimii 4 ani şcolari lucraţi efectiv la catedră în funcţii didactice sau în funcţii de conducere din unităţi de învăţământ/inspectorate şcolare/ casele corpului didactic/Palatul Naţional al Copiilor/Ministerul Educaţiei Naţionale ori în funcţii de îndrumare şi control din inspectorate şcolare/funcţii de specialitate specifice Ministerului Educaţiei Naţionale;
  5. nu au fost sancţionate disciplinar în ultimul an şcolar anterior anului desfăşurării concursului şi nici în anul şcolar în curs, în care au funcţionat sau funcţionează efectiv la catedră, indiferent de perioada în care şi-au desfăşurat activitatea şi de funcţiile ocupate, funcţii didactice, de conducere din unităţi de învăţământ/inspectorate şcolare/casele corpului didactic/Palatul Naţional al Copiilor/Ministerul Educaţiei Naţionale ori de îndrumare şi control din inspectorate şcolare/funcţii de specialitate specifice în Ministerul Educaţiei Naţionale sau a intervenit radierea de drept a sancţiunii, potrivit 248 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  6. nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;
  7. sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei, conform prevederilor 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
  8. nu au avut statutul de „lucrător al Securităţii“ sau „colaborator al Securităţii“;

Pentru înscrierea la interviu, candidații vor depune la secretariatul  Inspectoratului Școlar Județean Alba, în perioada 23 iulie – 27 iulie 2018, un dosar plic care va conține ACORDUL pentru detașarea în interesul învățământului pe funcția de director/director adjunct în anul școlar 2018 – 2019, CV-ul însoțit de documentele care justifică îndeplinirea cumulativă a condițiilor de participare la concurs precum și Planul operațional managerial al unității de învățămant pentru care candidează, an școlar 2018 – 2019.  Planul operațional managerial se depune în plic sigilat.  În data de 30.07.2018 se va afișa rezultatul evaluării dosarelor depuse. La interviu candidații vor prezenta în fața comisiei o copie a planului operațional managerial depus în dosarul de înscriere la concurs. Rezultatele finale se vor afișa în data de 02.08.2018 la sediul Inspectoratului Școlar Județean Alba.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0757136373 și pe site-ul ISJ Alba http://www.isj.albanet.ro

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419