Ziarul Unirea

Interviu cu dl. Gheorghe Bora, primarul localităţii Baia de Arieş

Proiecte importante modernizează pe zi ce trece oraşul

    – Domnule primar, recent aţi finalizat şi pus la dispoziţia cetăţenilor oraşului, în conformitate cu Legea nr.215/2001, raportul primarului cu privire la starea economică, socială şi de mediu a oraşului Baia de Arieş în 2011, precum şi cu privire la principalele obiective pe care le aveţi în vedere pentru anul 2012. Pentru început vă invit să prezentaţi cititorilor ziarului Unirea şi implicit cetăţenilor oraşului care sunt realizările dumneavoastră în această perioadă?
– Ca primar al oraşului, împreună cu lucrătorii primăriei şi Consiliul Local am continuat şi în această perioadă strategia de după luna iunie 2008 de modernizare şi dezvoltare a localităţii noastre, prin identificarea oportunităţilor de finanţare, obţinerea finanţărilor, implementarea şi materializarea proiectelor accesate, precum şi alte măsuri socio-economice şi de mediu care să ne permită găsirea treptată a unei noi identităţi (nemaiputându-ne confunda cu mineritul) privind viaţa oamenilor din Baia de Arieş. Astfel, în această perioadă am reuşit să finalizăm următoarele obiective mai importante: ls-a finalizat şi recepţionat obiectivul „Casa de Cultură a oraşului Baia de Arieş”, investiţie derulată prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului a cărei valoare de execuţie este de cca. 15 miliarde de lei vechi (cofinanţare locală 2,5 miliarde lei). Aceasta a fost inaugurată tocmai în data de 30 iunie 2011, odată cu ediţia a IV-a a manifestării „Zilele oraşului Baia de Arieş”, moment în care aş putea spune că localitatea noastră a pus baza unui nou început în ceea ce înseamnă viaţa cultural-artistică a oraşului nostru. Şi dacă tot am început cu finalizarea acestui important edificiu cultural aş vrea să mai menţionez, tot la acest capitol, faptul că tot în această perioadă am reuşit să înfiinţăm un muzeu etnografic, precum şi schimbarea locaţiei bibliotecii orăşeneşti în această incintă, şi astfel să consemnăm, după ani buni de absenteism, derularea primelor piese de teatru începând cu data de 22 noiembrie 2011, precum şi a multor alte activităţi cultural-artistice; lun alt obiectiv important pe care am reuşit să-l ducem la bun sfârşit îl reprezintă finalizarea şi recepţionarea obiectivului privind lucrările de „Închidere şi ecologizare a filialei ARIEŞMIN”, investiţie în valoare de peste 400 de miliarde de lei vechi. Cu aceste lucrări s-au rezolvat problemele de siguranţă a iazurilor de decantare, a haldei de gunoi, iar prin ecologizarea suprafeţelor (cca.11 hectare) rezultate prin demolarea clădirilor din incinta minei s-a creat premisa întabulării acestora de către Primăria oraşului Baia de Arieş. În acest moment, în urma documentaţiilor cadastrale efectuate, avem întabulate (obţinute extrase de carte funciară) cca. 5 hectare, urmând ca în perioada următoare (avem documentaţia cadastrală finalizată) să facem demersurile necesare întabulării diferenţei de suprafaţă (cca. 6 hectare) prin Hotărâre de Guvern (conform cadrului legal). Având aceste terenuri în domeniul public al Primăriei şi Consiliului Local, am convingerea că în cel mai scurt timp vom putea pune la dispoziţia investitorilor aceste terenuri, care să constituie baza de plecare spre diverse activităţi productive, spre crearea de noi locuri de muncă; la fost finalizat şi recepţionat obiectivul „Extindere captare – rezervor tampon Valea Ciorii”, investiţie derulată prin O.G.7 (Ordonanţa de Guvern nr.7.) a cărei valoare de execuţie este de cca. 5 miliarde de lei vechi. Pot spune în acest sens că şi aceasta este o investiţie oportună, strict necesară pentru toată localitatea noastră, având în vedere starea avansată de degradare, nesiguranţa în care a ajuns rezervorul existent. Complementar acestei investiţii care asigură îmbunătăţirea alimentării cu apă potabilă a populaţiei oraşului nostru, s-a continuat activitatea de reabilitare a reţelei de apă potabilă pe o lungime de 2.222 ml, racordându-se la aceasta 28 de familii de pe strada Republicii, Izvoarelor, Primăverii, Fântânilor – Minerilor, Brazilor – Iazul Morii. Este o investiţie a cărei valoare este de cca. 2 miliarde de lei vechi şi care asigură consumatorilor apă potabilă de bună calitate 24 ore din 24. Disconfortul creat de săpăturile care au afectat major starea drumurilor a fost eliminat parţial sau total prin transportul de piatră, acţiune care va continua şi în acest an; la fost finalizat şi recepţionat obiectivul „Reabilitare a atelierului şcoală aferent Grupului Şcolar Dr. Lazăr Chirilă”, investiţie de cca. 7 miliarde de lei vechi, derulată prin Ministerul Educaţiei şi Învăţământului, oferindu-se astfel condiţii optime de studiu şi practică elevilor care îşi desfăşoară activitatea în această locaţie; lam reuşit de asemenea să amenajăm şi să modernizăm Căminul cultural din satul Sartăş, investiţie derulată cu sprijinul A.N.D.D.Z.I. (Agenţia Naţională de Dezvoltare Durabilă a Zonelor Industriale) a cărei valoare a fost de cca. 1 miliard de lei vechi. În urma acestei investiţii, locuitorii satului Sartăş beneficiază acum de un cămin modern, cu două săli de festivităţi, bucătărie, grupuri sanitare, apă şi canalizare; la fost finalizat şi recepţionat obiectivul „Modernizare drum vicinal sat Brăzeşti”, investiţie în valoare de cca. 4,5 miliarde de lei vechi, sumă pusă la dispoziţie de Consiliul Judeţean Alba. Acum putem spune într-adevăr că satul Brăzeşti beneficiază de un drum modern, pe care se poate circula în condiţii civilizate; ls-a finalizat amenajarea terenului sintetic dotat cu nocturnă în cadrul bazei sportive din localitate, investiţie de cca. 1 miliard de lei vechi finanţată prin A.N.D.D.Z.I, care se adaugă astfel ansamblului general de modernizare a incintei sportive, ce este pusă actualmente la dispoziţia tinerilor oraşului şi nu numai pentru a beneficia de condiţii dintre cele mai bune de practicare a sportului; lau fost continuate lucrările de modernizare a sediului Primăriei (acoperiş, şarpantă, faţadă, scările de la intrare) în valoare de cca. 700 de milioane de lei vechi, ceea ce face ca aspectul acestei clădiri să fie unul emblematic din toate punctele de vedere, fiind gazda de zi cu zi a tuturor locuitorilor oraşului nostru, precum şi a celor care ne vizitează din afara localităţii în diferite imprejurări; ls-au continuat lucrările de modernizare a centrului localităţii prin asfaltarea străzii „Dr. Lazăr Chirilă” (Spitalului) pe o suprafaţă de 2500 metri pătraţi, lucrări în valoare de cca. 2,5 miliarde de lei vechi, precum şi pavelarea, betonarea trotuarelor, rigolarea căilor de scurgere a apelor pluviale, lucrări de asemenea în valoare de cca. 500 de milioane de lei vechi; lam continuat activitatea de indiguire a cursului de apă Valea Ciorii, investiţie care pe lângă aspectul urbanistic plăcut va conferi siguranţa locuitorilor, eliminând în mare parte potenţialul inundabil al acestui curs de apă. Lucrarea este realizată în prezent în proporţie de cca 80 – 90 la sută, iar valoarea de execuţie este de peste 30 de miliarde de lei vechi; ltot în această perioadă s-a înfiinţat „Centrul pentru Persoane Vârstnice”, instituţie pentru a cărei funcţionare (proiect, avize, amenajare spaţii interioare, amenajare bucătărie, mobilier, etc.) au fost alocate cca. 2 miliarde de lei vechi din bugetul Primăriei şi al CJ Alba. Acest edificiu este gazda a până la 30 persoane nevoiaşe (fără adăpost, singure etc.) şi se bucură de îngrijire socială şi medicală. l a fost realizat proiectul de expertizare tehnică a podului peste râul Arieş (intrarea în Baia de Arieş), lucrare care a costat cca. 700 de milioane de lei vechi. Această expertiză însoţită şi de o documentaţie complementară a constituit baza iniţierii proiectului Hotărârii de Guvern înaintate de Prefectura Alba în data de 15 februarie 2012, în vederea obţinerii finanţării (cca. 15 miliarde de lei vechi), pentru reabilitarea singurei căi de acces în localitatea noastră (drumul de la „Fagul Împăratului” nu constituie o soluţie în acest sens); lde asemenea, în urma desfiinţării Circumpscripţiei Fiscale Baia de Arieş am făcut demersurile necesare pentru înfiinţarea unui punct de lucru fiscal pentru localităţile limitrofe. Acest punct de lucru fiscal preia o parte din atribuţiile Circumscripţiei Fiscale, fiind de un real ajutor tuturor cetăţenilor oraşului; ldemersurile repetate pe lângă Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale s-au concretizat în decizia de înfiinţare la Baia de Arieş a unui centru local A.P.I.A. (Agenţia pentru Plăţi şi Intervenţii în Agricultură). Noi am reuşit să punem la dispoziţie spaţiul necesar în care funcţionează momentan ca punct de lucru, aşa încât cetăţenii din Baia de Arieş, precum şi din comunele Lupşa, Sălciua, Poşaga şi Ocoliş nu se vor mai deplasa la Câmpeni sau Aiud în vederea rezolvării problemelor legate de această activitate. Menţionez că am depus la sediul central A.P.I.A din Bucureşti documentaţia necesară (teren în suprafaţă de 2500 mp, etc.) pentru întocmirea studiului de fezabilitate, proiectului tehnic şi execuţiei acestei construcţii la Baia de Arieş.
    – Fiind un oraş cu vechi tradiţii miniere, au existat şi există încă multe probleme legate de sănătatea populaţiei. Întrucât fostul Centru de Sănătate a fost desfiinţat, pe nedrept, odată cu reforma făcută de Ministerul Sănătăţii, ce aţi întreprins pentru ca cetăţenii oraşului să nu aibă de suferit de pe urma acestui demers ministerial?
– Pentru a compensa activitatea fostului Centru de Sănătate s-a înfiinţat Centrul de Permanenţă alcătuit din 7 medici şi 7 asistenţi medicali, care alături de medicii de familie asigură permanenţa medicală zi şi noapte. Alături de acest centru de permanenţă funcţionează şi Serviciul de ambulanţă, 24 ore din 24, într-un sediu reamenajat. După cum se ştie, s-a obţinut şi avizul de la Ministerul Sănătăţii pentru redeschiderea Psihiatriei ca secţie exterioară a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba, urmând ca în scurt timp aceasta să fie funcţională (după modernizarea sistemului de încălzire prin schimbarea centralei existente pe motorină cu o centrală pe lemne de 150 KW şi a reţelei de distribuţie şi încălzire – investiţie de cca. 700 de milioane de lei vechi). La acestea se adaugă şi redeschiderea, ulterior Psihiatriei, a Laboratorului de Analize Medicale. Consider că toate aceste demersuri pe care le-am făcut pentru înfiinţarea sau redeschiderea celor mai sus amintite constituie o alternativă viabilă a Centrului de Sănătate desfiinţat prin ordin al Ministrului Sănătăţii, Cseke Atilla. Menţionez multitudinea demersurilor făcute de Consiliul Local şi Primărie, de conducerea Centrului de Sănătate, Casa de Asigurări de Sănătate, Direcţia de Sănătate Publică, de Prefectură şi de mine personal, prin deplasarea la minister, unde atât printr-o informare verbală cât şi în scris i-am prezentat ministrului importanţa perpetuării activităţii Centrului de Sănătate Baia de Arieş, atât la nivel local cât şi pentru zonă.
 – Ar mai fi ceva de adăugat în ce priveşte îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a băieşenilor?
– Cred că ar trebui să mai amintesc faptul că în prezent se derulează procedura de întabulare în Cartea Funciară a unui număr de 264 de apartamente de la blocurile B 80A, B 80B, B 40, B 24B, o acţiune care la finalizarea ei să fie, pe lângă legalitatea actelor de proprietate, şi începutul demersurilor pentru înfiinţarea asociaţiilor de proprietari, asociaţii care să constituie baza modernizării blocurilor (izolare termică, reabilitare acoperişuri, reţele de apă, canalizare, coşuri de fum) precum şi a altor probleme care pot fi rezolvate mult mai uşor în condiţiile existenţei asociaţiilor de proprietari. Totodată, aş mai aminti sprijinul permanent şi susţinut pe care administraţia locală l-a acordat activităţilor cultural-sportive cum ar fi: punerea la dispoziţie a mijloacelor de transport în vederea participării la diferite competiţii a echipei locale de fotbal Arieşul Apuseni; organizarea turneelor de fotbal în sală („Cupa Crăciunului”, „Cupa de Paşti”); organizarea Zilelor Oraşului Baia de Arieş, manifestare aflată la cea de-a patra ediţie. În toată această perioadă am încercat să găsesc soluţii, să asigur sprijin persoanelor cu diverse probleme, în special sociale, uşa şi telefonul primarului fiind mereu deschise pentru orice tip de abordare. Ţin de asemenea să precizez şi faptul că taxele şi impozitele locale pe anul 2012 nu au fost majorate, rămânând aceleaşi în ultimii trei ani, având în vedere problemele financiare (lipsa locurilor de muncă), cu care se confruntă comunitatea noastră în această perioadă, perioadă care de fapt a început în anul 2004 – anul închiderii Filialei „Arieşmin” şi disponibilizarea a sute de angajaţi.
   – Cu toate acestea, am înţeles că mai aveţi o seamă de investiţii în derulare. Pe scurt, care ar fi acestea?
– Desigur că mai avem unele investiţii în derulare foarte importante pentru oraş şi cetăţenii săi. Astfel, aş aminti aici: lfinanţarea Proiectului privind Incluziunea Socială (P.I.S.), în scopul realizării obiectivului de investiţii intitulat „Restructurarea sistemului de servicii acordate persoanelor cu handicap la nivelul Judeţului Alba prin crearea noului Centru de Îngrijire şi Asistenţă Baia de Arieş”, conform Hotărârii Guvernului nr. 456 din 4 mai 2011. Valoarea contractului de finanţare a proiectului este de 36 de miliarde de lei vechi, iar durata de implementare (execuţie) este până la 1 februarie 2013, conform H.G. nr.1010/2011. Menţionez importanţa înfiinţării acestui centru prin crearea a peste 100 de noi locuri de muncă ce se vor adăuga celor deja înfiinţate (Serviciu de salubritate – 20, Psihiatrie -20, Centru îngrijire Persoane Vârstnice-15, Loto-1, Şomaj -1, A.P.I.A.-1); l proiect de modernizare a străzilor 1 Mai – Minerilor – 8 Martie şi amenajarea unor parcări publice, investiţie în valoare de peste 10 miliarde de lei vechi ce va demara chiar în această primăvară; l reabilitarea Căminului Cultural Muncelu – investiţie de cca. 1 miliard de lei vechi, care se află deja în derulare; modernizarea unor drumuri şi străzi de interes local, proiect derulat prin P.N.D.I – M.D.R.T. (Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii – Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului) a cărui valoare este de 34 de miliarde de lei vechi. Legat de acest proiect pot să vă spun că este depus deja Studiul de fezabilitate + Proiectul Tehnic, fiind aprobat prin O.U.G. 105/2010, urmând a avea loc licitaţia în cursul acestui an. În cadrul acestuia sunt cuprinse drumurile de pe Valea Hărmănesei, Valea Ciorii şi strada Ţarinei, per total 4,6 kilometri; lam depus şi a fost aprobată documentaţia pentru construirea unui bloc cu 11 apartamente prin A.N.L. (Agenţia Naţională de Locuinţe), investiţie în valoare de 26 de miliarde de lei vechi. Totodată, este depusă documentaţia la C.N.I.C. (Compania Naţională de Investiţii) pentru construirea unui bazin de înot; l am făcut demersuri pentru ca în acest an să se întocmească SF+PT (Studiu de Fezabilitate + Proiect Tehnic) pentru lucrări de indiguire Valea Hărmănesei. Se vor executa SF + PT pentru modernizare drum vicinal Sartăş, strada Brazilor, pod peste Valea Ciorii (str.Iazul Morii) şi podeţ peste Valea Negoiului. De asemenea, vom depune din nou la Ministerul Mediului – AFM (Agenţia Fondului de Mediu) un SF + PT al proiectului „Reamenajare scuaruri şi înfiinţarea de noi zone verzi în oraşul Baia de Arieş”, a cărui valoare este de 5 miliarde de lei vechi. Obiectivele enumerate mai sus fac parte din Planul de investiţii şi proiecte pe anul 2012 cărora li se mai adaugă şi alte proiecte de anvergură financiară mai redusă, dar la fel de importante pentru confortul locuitorilor oraşului nostru. Adunând toate aceste proiecte enumerate, putem spune că în ultimii trei ani am reuşit să atragem finanţări la nivelul oraşului de peste 600 de miliarde de lei vechi. Că este mult sau puţin, lăsăm la latitudinea cetăţenilor oraşului să aprecieze acest lucru. Eu spun doar că, deşi au fost trei ani de criză profundă la nivelul ţării, noi totuşi am reuşit să mergem înainte şi să realizăm investiţii foarte importante pentru viitorul oraşului şi al locuitorilor săi. Lucru pe care îl vom face şi de aici înainte cu aceeaşi ardoare şi dăruire pentru urbea noastră moţească şi pentru oamenii săi deosebiţi.
    – Mai aveţi ceva de adăugat în finalul interviului nostru?
– Aş dori să apreciez munca angajaţilor primăriei şi să le mulţumesc tuturor pentru activitatea depusă până în prezent. De asemenea, să le mulţumesc consilierilor locali, celor care au fost alături de mine şi mi-au susţinut proiectele, instituţiilor locale, judeţene şi naţionale, d-lui senator Alexandru Pereş, d-lui deputat Corneliu Olar şi în special d-lui Ion Dumitrel, preşedinte al Consiliului Judeţean Alba, pentru disponibilitatea arătată în sprijinirea relansării economico-sociale a localităţii noastre. Şi nu în ultimul rând, mulţumesc cetăţenilor acestui oraş şi ai satelor aparţinătoare care au fost mereu alături de mine, m-au susţinut şi mi-au generat putere de muncă.
Îi asigur pe toţi şi în continuare de bună credinţă, de disponibilitate totală la tot ceea ce înseamnă binele locuitorilor, lăsând faptele să vorbească şi nu invers.

ELIT

Interviu realizat de Alexandra MATEŞ

ADEZIUNE PLUS ALBA

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Te-ar putea interesa și:

FOTO: Gheorghe Vlad, din Loman, un cioban de nota zece

Am să vă citez la început din opera marelui Mihail Sadoveanu, care și-a petrecut o bună parte din viață aici,… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Ritmul de viață agitat și depresia provocată de stresul de la serviciu, tot mai des întâlnite la români

Tot mai multe persoane ajung la medic din cauza anxietăţii şi a depresiei. Psihologii spun că niciodată nu au mai… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

FOTO: Paradisul din Tăul Brazi – Roşia Montană. Sălbăticia naturii distrusă de sălbăticia oamenilor

Roșia Montană are ape și stânci, și o frumuseţe ireală a locurilor. Turiștii caută zona ochiurilor de apă de aici:… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

ÎN WEEKEND: Ospăț cu pește și fructe de mare de Rusalii, în Cetatea Alba Carolina

Cetatea Alba Carolina va găzdui de Rusalii, în weekendul 14-17 iunie, Festivalul Peștelui și al Fructelor de Mare. Cei prezenți… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Tradiții românești în Joia Mare: Cine doarme înainte să se întunece afară va fi leneș tot anul

În Joia Mare, numită si Joia Patimilor se vopsesc ouăle, deaorece se spune că dacă se înroșesc în Joia Mare, acestea… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Video: Alba Iulia în anul 1993 – Un oraş care încerca să iasă la ”suprafaţă” după lunga perioadă de dictatură comunistă

Anul 1993 – Alba Iulia era un oraş, reşedinţă de judeţ, care încerca să îşi găsească propriul drum după lunga… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro