ÎNSCRIEREA în învățământul primar în anul școlar 2020-2021: Cum, când și unde se fac programările pentru realizarea evaluării psihosomatice a copiilor în județul ALBA

ÎNSCRIEREA în învățământul primar în anul școlar 2020-2021: Cum, când și unde se fac programările pentru realizarea evaluării psihosomatice a copiilor în județul ALBA

A început prima fază a înscrierilor la clasa pregătitoare pentru anul școlar 2020-2021, prin publicarea informațiilor necesare pentru programare evaluărilor psihosomatice a copiilor născuți după 1 septemmbrie 2014. Evaluarea psihosomatică a copiilor se va realiza în perioada 25 februarie – 20 martie 2020, zilnic, între orele 10.00 – 18.00, la centrele de evaluare prevăzute în Anexa, conform planificării.

Părinții copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie — 31 decembrie 2020 inclusiv, care nu optează pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul școlar 2020 – 2021, sau ai celor pentru care evaluarea arată că dezvoltarea psihosomatică nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare își vor înscrie copiii la grădiniță, în grupa mare.

ELIT

Evaluarea somatică a preșcolarilor va fi realizată de către medicul de familie sau medicul școlar, dezvoltarea corespunzătoare vârstei copilului fiind certificată printr-o adeverință medicală prin care se atestă faptul că preșcolarul este „apt pentru școală” sau „clinic sănătos”.

Această evaluare a dezvoltării psihosomatice a preșcolarilor va fi realizată de către comisiile de specialiști (consilieri școlari, profesori logopezi) din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Alba. Ea se realizează cu prezența obligatorie a unui părinte/tutore legal.

ACTE NECESARE:
 • copie certificat de naștere copil;
 • copii după actele de identitate ale ambilor părinți;
 • copie după certificat de deces (dacă e cazul) al unui părinte;
 • copie după sentință de divorț (dacă e cazul);
 • adeverință medicală cu mențiunea „apt pentru școală” sau „clinic sănătos”.

CENTRELE DE EVALUARE PSIHOSOMATICĂ A COPIILOR PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 2020-202

Pentru zonele ALBA, TEIUȘ, ZLATNA – unitatatea de învățământ unde se realizează evaluarea este Școala Gimnazială ’’Vasile Goldiș” Alba Iulia, Str. Călărași, Nr. 2.

Date de contact: tel. 0720091460

Responsabil comisie: Prof. consilier Cinăzan Lucia

Pentru zona ABRUD – unitatatea de învățământ unde se realizează evaluarea este Liceul „Horia, Cloșca și Crișan” Abrud, Str. Republicii, Nr. 18

Date de contact: tel. 0258/780623

Responsabil comisie: Prof. consilier Anca Monica

Pentru zona AIUD – unitatatea de învățământ unde se realizează evaluarea este Școala Gimnazială „Ovidiu Hulea” Aiud, Str. Cuza Vodă, nr. 35

Date de contact: tel. 0258/861427

Responsabil comisie: Prof. logoped Luca Maura

Responsabilii de comisie care asigură și evaluarea copiilor vorbitori de lb. maghiară: Prof. consilier Toth Tunde și Prof. logoped Krecsak Katalin

Pentru zona BLAJ – unitatatea de învățământ unde se realizează evaluarea este Colegiul Național „I.M. Clain” Blaj, Str. Simion Bărnuțiu, Nr. 2

Date de contact: 0258/711208

Responsabil comisie: Prof. logoped Megieșan Gabriela

Pentru zonele CÂMPENI și BAIA DE ARIEȘ – unitatatea de învățământ unde se realizează evaluarea este Școala Gimnazială Cîmpeni, Str. Moților Nr. 29

Date de contact: 0258/771560

Responsabil comisie: Prof. consilier Gligor Doina

Pentru zona CUGIR – unitatatea de învățământ unde se realizează evaluarea este Școala Gimnazială ’’Singidava” Cugir, Str. Alexandru Sahia, Nr. 16

Date de contact: 0258/751727

Responsabil comisie: Prof. consilier Panta Georgiana

Pentru zona OCNA MUREȘ – unitatatea de învățământ unde se realizează evaluarea este Liceul Teoretic ’’Petru Maior” Ocna Mureș, Str. Vadului, Nr. 1

Date de contact: 0258/870559

Responsabil comisie: Prof. consilier Marele Adrian Cristian

Pentru zona SEBEȘ – Școala Gimnazială nr.2 Sebeș, Str. “D. Pavel’ Nr. 2, clădirea B

Date de contact: 0258/731922

Responsabil comisie: Prof. consilier Jurj Cristina

CALENDARUL EVALUĂRII PSIHOSOMATICE A COPIILOR ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR ÎN ANUL ȘCOLAR 2020-2021

Perioada 25.02.2020 – 20.03.2020
 • Părinții copiilor se vor programa, la secretariatele unităților de învățământ în care funcționează centrul de evaluare în vederea realizării evaluării nivelului de dezvoltare psihosomatică a copilului;
 • De comun acord, se stabilește data și ora când copilul poate să se prezinte la evaluare, însoțit de către unui dintre părinți/tutori legali;
 • La cerere va fi atașată în original adeverința medicală emisă de către medicul de familie sau medicul școlar, din care rezultă faptul că preșcolarul este „clinic sănătos” sau „apt pentru școală”.
Perioada 25.02.2020 – 20.03.2020
 • Vor fi evaluați doar copiii care se încadrează în criteriile prevăzute în metodologia de înscriere în învățământul primar și doar dacă părinți solicită în scris (princerereatip) această evaluare.
Perioada 25.02.2020 – 20.03.2020
 • Rezultatul evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului este comunicat în scris părintelui solicitant;
 • Rezultatul evaluării nu poate fi contestat.
după 20.03.2020
 • Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Alba va continua, să asigure, la solicitarea părinților, serviciile de evaluare a dezvoltării psihosomatice a copiilor, inclusiv după încheierea perioadei de evaluare prevăzute în calendarul înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2020 —2021, în locațiile și conform programului stabilit de către conducerea CJRAE Alba.

Potrivit informațiilor de pe site-ul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Alba, evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor în vederea înscrierii în clasa pregătitoare, se realizează în conformitate cu Ordinul MEC nr. 3277/17/02/2020 privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021.

Astfel, potrivit primului aliniat, din articolul 6, părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2020 inclusiv, pot si și înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, dacă dezvoltarea lor psihosomatică est corespunzătoare.

La încheierea evaluării dezvoltării psihosomatice a fiecărui copil, rezultatul evaluării este comunicat, în scris, părintelui/ tutorelui legal instituit/ reprezentantului legal care a solicitat evaluarea. Rezultatul evaluării nu poate fi contestat.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...