În data de 4 aprilie 2014 – Ședință extraordinară la Consiliul Local Alba Iulia. Vezi Ordinea de zi

În data de 4 aprilie 2014, de la ora 13.00, la sediul Direcţiei Programe din subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia se va desfășura ședința extraordinară având 17 proiecte pe Ordinea de zi.

Între acestea se află: Desfăşurarea activităţilor comerciale de tip comerț stradal în Cetatea Alba Carolina; Închirierea prin licitaţie publica a unor terenuri situate pe traseul şanţurilor fortificaţiei de tip „Vauban” din Alba Iulia în scopul amenajării de terase sezoniere; Modificarea Regulamentului privind amplasarea, organizarea şi funcţionarea teraselor sezoniere în municipiul Alba Iulia etc.

Elit ELIT

PROIECT AL ORDINII DE ZI:

1. Execuţia bugetului general de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al municipiului Alba Iulia

2. Aprobarea cuantumului comisionului la fondul de risc ce va fi perceput de municipiul Alba Iulia societăţii comerciale Apa CTTA

3. Aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul „Conservarea şi revitalizarea Caponierei dintre Bastionul Sf. Elisabeta şi Bastionul Carol – Cetatea Alba Carolina – Municipiul Alba Iulia, Ars Convivialis Romana la Apulum”

4. Aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul „Consolidarea şi refuncţionalizarea imobilului situat pe strada Militari nr. 3 în vederea amenajării spaţiului cultural VIE ANTIQUITAS – MunicipiulA lba Iulia”

5. Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului „Conservarea şi Revitalizarea Caponierei dintre Bastionaele Sf. Elisabeta şi Bastionul Carol, Cetatea Alba Carolina, judeţul Alba. Ars Convivialis Romana la Apulum”, finanţat prin Programul PA16/RO12 Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi natural – Proiecte mari, parte integrantă a Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014

6. Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului „Consolidarea şi refuncţionalizarea imobilului situat pe strada Militari nr. 3 în vederea amenajării spaţiului cultural VIE ANTIQUITAS – MunicipiulA lba Iulia” finanţat prin Programul PA16/RO12 Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi natural – Proiecte mari, parte integrantă a Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014

7. Desfăşurarea activităţilor comerciale de tip COMERŢ STRADAL în Cetatea Alba Carolina – Zona INTERIOARA A FORTIFICAŢIEI, delimitata de conturul exterior al bastioanelor si curtinelor municipiului Alba Iulia
8. Închirierea prin licitaţie publica a unor terenuri situate pe traseul şanţurilor fortificaţiei de tip „Vauban” din Alba Iulia în scopul amenajării de terase sezoniere

9. Modificarea Regulamentului privind amplasarea, organizarea şi funcţionarea teraselor sezoniere în municipiul Alba Iulia, aprobat prin Hotărârea nr. 94/2013 a Consiliului local

10. Aprobarea denumirii unor străzi din municipiul Alba Iulia

11. Aprobarea unor modificări în statul de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia şi al Serviciului public de asistenţă medicală aflat în subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia

12. Alocarea unor sume de bani din bugetul local pe anul 2014 al municipiului Alba Iulia pentru activităţi culturale

13. Aprobarea acordării de sprijin financiar unor unităţi de cult din municipiul Alba Iulia

Organizarea evenimentului de sărbătorire a cuplurilor care împlinesc 50 de ani de căsătorie şi aprobarea acordării unor sume de bani acestora

14. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Căminului pentru persoane vârstnice Alba Iulia din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia

15. Însuşirea documentaţiei tehnice de dezlipire a unui imobil (spaţiu comercial) situat în Alba Iulia, str. Nicolae Balcescu

16. Parcelarea şi înscrierea dreptului de proprietate asupra unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, P-ţa Iuliu Maniu, lângă BL. P1AB

17. Parcelarea şi înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia asupra unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Gemina

Ioana SFÂRLEA

Redactor șef
Email: stiri@ziarulunirea.ro