În cursul anului 2011, 18 noi parteneriate încheiate de DGASPC Alba în beneficiul persoanelor defavorizate

Mircea Trifu - Primar Alba Iulia

    Potrivit datelor obţinute de la DGASPC Alba, în decursul anului 2011 au fost încheiate optsprezece noi parteneriate cu instituţii, asociaţii şi ONG-uri, având ca scop creşterea calităţii serviciilor de ocrotire oferite celor în situaţii defavorizate. Partenerii şi activităţile derulate în parteneriat sunt următoarele: lMinisterul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale în cadrul Programului de Interes Naţional 2 – Intervenţie în situaţii de violenţă în familie, a finanţat şi implementat proiectul „STOP ABUZULUI ŞI VIOLENŢEI; lAsociaţia Filantropia Ortodoxă Aiud – Casa de tip familial „Sf. Ioan Botezătorul” Aiud – organizarea şi funcţionarea unei case de tip familial pentru un număr de 16 copii; lOrganizaţia Caritas Alba Iulia – Casa de tip familial „Sf. Ghelasie” Stremţ – organizarea şi funcţionarea unei case de tip familial pentru un număr de 15 copii; lAsociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia – Casa de Tip Familial nr. 7 Baia de Arieş – organizarea şi funcţionarea unei case de tip familial pentru un număr de 8 copii; lParohia Ortodoxă Dumbrava – asigurarea funcţionării Căminului pentru Persoane Vârstnice Teiuş unde sunt ocrotite un număr de 15 persoane vârstnice, fără întreţinători legali şi care nu beneficiază de venituri, aflate în imposibilitatea temporară de a-şi satisface nevoile de hrană, îmbrăcăminte, igienă, medicamente şi adăpost; lAsociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia – Locuinţele Protejate 1 si 2 Tiur – Blaj – organizarea şi funcţionarea locuinţelor protejate, pentru un număr de 20 persoane adulte, vârstnice şi cu handicap; lMinisterul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale în cadrul Proiectului privind Incluziunea Socială – „Restructurarea sistemului de servicii acordate persoanelor cu handicap la nivelul judeţului Alba „prin crearea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Baia de Arieş, obiectiv finanţat din împrumutul BIRD şi din bugetul de stat conform Acordului de împrumut ratificat prin Legea nr. 40/2007; lFundaţia Mission Without Borders România – desfăşurarea activităţilor serviciilor sociale din cadrul unităţii de Asistenţă Socială ”Centrul de Consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii”, precum şi pentru reglementarea metodologiei de lucru a Fundaţiei MWBR în judeţul Alba; lAsociaţia Naţională a Surzilor din România – obiectul convenţiei îl reprezintă derularea acţiunilor de distribuire a biletelor de călătorie pentru transportul interurban cu trenul şi cu autobuzele; lCentrul IOCHEBED Alba Iulia – desfăşurarea activităţilor ce vizează dezvoltarea educaţiei pentru sănătate şi creşterea nivelului de informare a beneficiarilor centrelor rezidenţiale din structura DGASPC Alba cu privire la riscurile pe care le prezintă o viaţă sexuală în afara căsniciei; lAsociaţia PRO TINEREŢE Alba Iulia – parteneriatul vizează crearea unui mediu optim de colaborare în vederea desfăşurării proiectului “Centrele de Incluziune Socială – Oportunitate pentru facilitarea participării pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile”; lInspectoratul de Poliţie Judeţean Alba, Asociaţia Filantropia Ortodoxa Alba Iulia – desfăşurarea Campaniei de prevenire a pornografiei infantile pe Internet “TU CUI DAI ACCEPT?”; lAgenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba, Direcţia Regională de Statistică Alba, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Alba – implementarea proiectului “Incluziune socială şi pe piaţa muncii prin întreprinderi sociale”. Obiectivul general al proiectului constă în crearea unui model funcţional integrat de economie socială şi incluziune socială destinat sprijinirii persoanelor cu dizabilităţi şi a celor vulnerabile; Fundaţia Romanian Angel Appeal, Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale – implementarea proiectului “Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”. Scopul proiectului constă în creşterea şanselor de integrare socială şi ulterior de acces pe piaţa muncii a persoanelor diagnosticate cu tulburare de spectru autist şi facilitarea accesului la servicii şi programe de recuperare şi asistenţă specializată.; Agenţia Naţională pentru Romi – scopul parteneriatului îl constituie derularea unor campanii de informare prin oferirea de pliante realizate în cadrul proiectului “Egalitate prin diferenţă. Accesul femeilor rome pe piaţa muncii”; Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia – susţinerea şi promovarea proiectului de terapie prin artă ”Copil ca tine sunt şi eu” care are ca scop reabilitarea psihosocială a copiilor cu deficienţe; Fundaţia Alpha DS Moşna -desfăşurarea unor activităţi ce vizează integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie a copilului; Asociaţia PAKIV România – acordul de parteneriat vizează pregătirea şi implementarea Campaniei „Spune NU discriminării”.

Alexandra MATEŞ

Pro România - Ține cu ALBA
ELIT

PMP - Alegeri Locale 2020
USR-Plus - Oameni ca tine schimbă Alba în bine

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419