În 29 decembrie, Biserica Ortodoxă îi pomenește pe Sfinţii 14.000 de prunci ucişi din porunca lui Irod

În 29 decembrie, Biserica Ortodoxă îi pomenește pe Sfinţii 14.000 de prunci ucişi din porunca lui Irod

Mergând cei trei magi în Betleem să se închine lui Hristos, nu s-au mai întors la Ierusalim ca să-l anunţe pe Irod unde se afla dumnezeiescul Prunc. La porunca îngerului aceştia s-au întors în ţara lor urmând altă cale. Văzând că a fost înşelat de magi, Irod s-a mâniat şi a poruncit uciderea tuturor pruncilor de parte bărbătească, din tot Beleemul Iudeii şi din împrejurimi, gândind că astfel va ucide pe noul împărat. S-a împlinit astfel prorocia: „Glas se aude în Rama, bocet şi plângere amară. Rahila îşi plânge copiii (Ieremia 31: 15; Matei 2: 18).

ELIT

Crima aceasta fără seamăn s-a petrecut la un an după Naşterea Mântuitorului, când Irod cauta Pruncul ca o fiară sălbatică, ca să îl ucidă. Prin voia lui Dumnezeu, familia sfântă şi Pruncul Iisus s-au refugiat în Egipt şi astfel a scăpat de mânia împăratului.

Tot în această vreme, la porunca lui Irod, Zaharia, tatăl Sfântului Ioan Botezătorul, pentru că nu l-a dat pe fiul la moarte, a fost ucis de către soldaţi în Templul din Ierusalim. După moartea acestuia, Irod a pus la cale omorârea bătrânilor lui Israel, cei pe care îi întrebase despre Prunc, şi care îi spuseseră că are să se nască în Betleemul Iudeii. Tot atunci au fost ucişi: Hircan, Marele Preot, şi cei şaptezeci de bătrâni ai Sinedriului.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419