În 22 octombrie 2015: Ședință la Consiliului Local Alba Iulia – Proiectele de pe ordinea de zi

Consiliul Local al municipiului Alba Iulia este convocat în şedinţă ordinară, pe data de 22 octombrie 2015.

Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte:

sedinta cl1.    Rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al municipiului Alba Iulia
2.    Execuția bugetului general de venituri și cheltuieli pe trimiestrul III anul 2015 al municipiului Alba Iulia
3.    Aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și din cadrul serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia, pe anul 2016
4.    Modificarea organigramei si statului de funcții a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, Serviciului public ”Administrarea patrimoniului local” și Direcția creșe
5.    Creșterea salarială pentru personalul angajat în Direcția de asistență socială, Direcția creșe și Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia, urmare OUG nr. 27/2015
6.    Aprobarea programului de funcționare și a Regulamentului de organizare și funcționare a ”Centrului Național de Informare și Promovare Turistică” municipiul Alba Iulia
7.    Modificarea art.2 din Hotărârea nr. 316/2015 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia
8.     Modificarea și completarea Hotărârii nr. 290/2015 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia
9.    Acceptarea succesiunii vacante a defunctei Ghibu Terezia, decedată la data de 05.12.2013 în Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia
10.    Modificarea Hotărârii nr. 340/2012 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia
11.    Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului Conținut digital generat de utilizatori, Social-Media și instrumente digitale pentru creșterea capacității mangementului urban – Orașe interactive (Digital, Social Media and user generated – Content boosting Urban Management – Interactive Cities) finanțat în cadrul programului URBACT III
12.     Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului Educație pentru Responsabilitate Globală (Education for Global Responsibility)‏, finanțat în cadrul programului ERASMUS +, KA2 – Strategic Partnerships  in the field of Education, Training and Youth
13.    Încheierea actului adițional nr.5 la Contractul de delegare prin concesionare a Serviciului de iluminat public din municipiul Alba Iulia nr. 84441/2012
14.    Aprobarea standardului de cost pentru serviciile sociale acordate în comunitate, organizate ca adăposturi de noapte
15.     Aprobarea Planului anual de acțiuni privind dezvoltarea serviciilor sociale la nivelul municipiul Alba Iulia
16.    Aprobarea documentatiei ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC ZONAL ZONA PROTEJATA CETATEA ALBA IULIA“
17.     Aprobarea unor documentații de urbanism :
Art.1: Avizează „PAVILION DE LUMINA IN PIATA CETATII – CONSTRUCTIE CU CARACTER PROVIZORIU PE PERIOADA SARBATORILOR DE IARNA, ALBA IULIA, CETATEA ALBA CAROLINA, PIATA CETATII, solicitant MUNICIPIUL ALBA IULIA”, conform planului de situatie anexat.
Art.2: Avizează Planul Urbanistic Zonal „ELIMINARE STRADA ION BARBU, ALBA IULIA, CARTIER LALELELOR, solicitant NECSULESCU CLAUDIU SI DANCUS VASILE”, conform planului de situatie anexat,
Art.3: Avizează Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE ZONA CIGAS, ALBA IULIA, intre STR. ZENIT si STR. URANUS, solicitant CURTA MIRCEA SI COSMA IOAN”, conform planului de situatie anexat.
Art.4: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE CAMIN DE BATRANI, ALBA IULIA, STR. SLIVEN, NR.35, solicitant ASOCIATIA CASA SF. NICOLAE”, conform planului de situatie anexat.
Art.5: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE HOTEL D+P+2E SI IMPREJMUIRE SCHIMB DE DESTINATIE DIN LOCUINTA IN CLADIRE BIROURI, ALBA IULIA, STR 1 DECEMBRIE 1918, Nr.16, solicitant PITEA HORATIU ANTON”, conform planului de situatie anexat.
Art.6: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE SERVICE AUTO SRL, ALBA IULIA, SOSEAUA DE CENTURA, NR.40, solicitant SC DAVIMAR SERVICE AUTO SRL”, conform planului de situatie anexat,
Art.7: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICA, ALBA IULIA, STR. CALEA MOTILOR, solicitant SC MARNIC TOTAL CONSTRUCT SRL”, conform planului de situatie anexat,
Art.8: Aprobă „TRASEU DE VIZITARE IN CETATEA ALBA CAROLINA CU MICROBUZ ELECTRIC, ALBA IULIA, CETATEA ALBA CAROLINA, solicitant MUNICIPIUL ALBA IULIA”, conform planului de situatie anexat.
Art.9: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „REGLEMENTAREA UNEI CAI DE ACCES IN VEDEREA CONSTRUIRII LOCUINTELOR INDIVIDUALE, ALBA IULIA, Str. NAZARETH ILLIT, FN, solicitant NICOLA IOAN si MARIA, MORAR IOAN si EMILIA, POLHAC GHEORGHE si MARIA, MARIAN GABRIEL si LENUTA, ANDRON MIHAIL si DOINA, NICOLA IUSTIN si MARIA LILIANA, CARABET ILEANA si CARABET FLOREAN ”, conform planului de situatie anexat.
18.    Însușirea documentației de dezmembrare a unui imobil (construcție) situat în Alba Iulia, str. Vasile Goldiș, nr.5
19.    Parcelarea unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Călărași, nr. 2
20.    Parcelarea, schimbarea categoriei de folosință și înscrierea dreptului de proprietate, în domeniul privat al municipiului Alba Iulia asupra unui imobil (teren) înscris în CF nr. 78113 Alba Iulia
21.    Parcelarea, trecerea din domeniul public al municipiului Alba Iulia în domeniul privat al municipiului Alba Iulia și alipirea unor imobile situate în Alba Iulia, zona Stadion
22.    Parcelarea și înscrierea dreptului de proprietate al muncipiului Alba Iulia asupra imobilului (teren), situat în Alba Iulia, B-dul Revoluției 1989, FN
23.    Însușirea documentației tehnice de parcelare a unui imobil situat în Alba Iulia, str. Vasile Alecsandri, nr.68
24.    Atribuirea în proprietatea solicitanților, proprietari ai apartementelor, terenul aferent locuineți în cotă indiviză deținută din construcții
25.    Propunerile de atribuire în proprietate a terenului aferent caselor particulare
26.    Expertiza tehnică efectuată în Dosar nr. 6934/176/2014 aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia
27.    Aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de asociere nr.15.930/2007 încheiat între Consiliul Local şi Club Sportiv „MOVA” Alba Iulia
28.    Aprobarea valorilor de evaluare a unor imobile(terenuri) existente în patrimoniul municipiului Alba Iulia, înregistrate în contabilitate cu valoare 0, în scopul înscrierii lor în evidența contabilă și de gestiune
29.    Aprobarea  concesionării prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str.Aleea Brazilor, lângă bl.43
30.    Înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia și aprobarea vânzării prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str.Francisca, nr.4B. (Z.U.)

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...