FOTO, VIDEO. COLȚ DE RAI în Alba: Spectacolul naturii în Cheile Gălzii, o rezervație naturală cu priveliști spectaculoase

Cheile Gălzii sunt situate în partea de est a Munților Trascău, pe cursul inferior al Gălzii, între localitățile Poiana Gălzii și Galda de Sus.

Cheile Gălzii alcătuiesc o arie protejată de interes național ce corespunde categoriei a IV-a IUCN (rezervație naturală de tip mixt), situată în vestul Transilvaniei, pe teritoriul județului județul Alba. Aria naturală se află în partea estică a Munților Trascăului (la o altitudine cuprinsă între 350 și 700 de m) pe cursul înferior al Văii Galdei, pe teritoriul administrativ al comunei Galda de Jos, între satele Galda de Sus și Poiana Galdei.

Rezervația naturală a fost declarată arie protejată prin Legea Nr.5 din 6 martie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Nr.152 din 12 aprilie 2000, privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a – zone protejate și are o suprafață de 3 ha.

Aria protejată este inclusă în situl de importanță comunitară – Trascău și reprezintă o zonă de cheiuri săpate în calcare jurasice (creste abrupte, turnuri, lapiezuri, nișe, polițe sau grohotișuri), ce conferă locului un peisaj deosebit.
Floarea-de-colț (Leontopodium alpinum Cass.)

Flora rezervației are în componență o gamă diversă de plante cu specii de arbori (păduri de foioase), arbusti, ierburi și flori.

Specii arboricole: fag (Fagus sylvatica), stejar, (Quercus robur), gorun (Quercus petraea), mesteacăn (Betula pendula), frasin), (Fraxinus excelsior), scoruș (Sorbus dacica), mojdrean (Fraxinus ornus) sau măceș (Rosa canina) sau alun (Corylus avellana).

La nivelul ierburilor sunt întâlnite mai multe rarități floristice de pajiște și stâncărie; printre care: floarea-de-colț (Leontopodium alpinum Cass.), firuță (Poa nemoralis), șoaldină mare (Sedum maximum), iarbă roșioară (Silene acaulis) sau gușa porumbelului (Silene viridiflora).

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...