FOTO/ PROIECT: TAXE între 40 și 60 de lei/ mp/ lună, pentru rezervarea meselor, în piața nou-construită din centrul municipiului Alba Iulia. Ce modificări apar în regulamentul de funcționare, propus spre aprobare consiliului local

Pe Ordinea de Zi a ședinței din 28 septembrie a Consiliului Local Alba Iulia se află proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului de organizare şi funcţionare a Pieţei Agroalimentare Centru, în urma finalizării lucrărilor lucrărilor de construire şi amenajare a incintei.

Potrivit documentației care însoțește proiectul, platoul pieţei este sectorizat dupa specificul produselor comercializate, cu indicarea amplasării punctelor de vânzare, astfel:

INFORMARE COVID-19

• produse agricole-producători agricoli – în incinta platoului de mese – în zona nord-vestică
• legume şi fructe – societăţi comerciale, asociaţii familiale, persoane fizice autorizate – în incinta platoului de mese – în zona sud-vestică
• produse de uz gospodăresc – în zona sud-estică a pieţei, special destinat, în limita a 10% din suprafaţa pieţei
• produse alimentare – în incinta platoului de mese – în zona nord-vestică
• produse nealimentare- în zona sud-festică a pieţei, special destinat, în limita a 10% din suprafaţa pieţei
• sectorul de flori, răsaduri, seminţe, pomi – în incinta platoului de mese în zona nord-estică

Indicarea punctelor de vânzare se face prin tăbliţe nominalizatoare, astfel: sector producători, sector SC, AF, PF, legume-fructe, zarzavat, etc.

Pe platoul pieţei, în latura sudică, este amplasat corpul A, clădire care are un grup sanitar destinat persoanelor cu dizabilităţi și 4 spaţii: spaţiul P1 cu suprafaţă utilă de 6,93 mp, spaţiul P2 cu suprafaţă utilă de 19,15 mp, spaţiul P3 cu suprafaţă utilă de 34,28 mp şi spaţiu P4 cu suprafaţă utilă de 31,83 mp, cu destinaţia de spaţii pentru comercializare produse agroalimentare. Acestea se vor închiria prin licitaţie publică, pentru o perioadă de 4 ani, preţul de pornire al licitaţiei fiind de 3 euro/mp/lună.

Pe platoul pieţei sunt 205 mese confecţionate din poliester armat cu fibră de sticlă, blatul mesei fiind înălţat în faţă şi pe laterale, cu spaţii de depozitare închise cu uşă prevăzută cu închizătoare pentru lacăt (tip M1, M2, M3, M4, Maf), 10 coşuri de gunoi confecţionate din poliester armat cu fibră de sticlă.

Sectoarelor existente în piaţă, destinate desfacerii de produse sunt:

• sector producători agricoli – 42 mese Ml şi 31 mese M2
• sector persoane juridice – 26 mese Ml şi 24 mese Maf
• sector produse de uz gospodăresc – 10 mese M3 şi 6 mese M4
• sector produse alimentare – 40 mese Ml
• sector produse nealimentare – 6 mese M3
• sector flori – 12 mese M3 şi 8 mese M4

Pentru închirierea meselor sunt propuse abonamente lunare:

a. rezervare mese pentru comercianţii care îşi desfăşoară zilnic activitatea – 60 lei/mp/lună + 3 lei/mp/zi;
b. rezervare mese pentru comercianţii care îşi desfăşoară activitatea două zile/săptămână, în zilele de marţi şi sâmbătă – 40 lei/mp/lună + 3 lei/mp/zi;
c. taxele aplicabile comercianţilor care îşi desfăşoară activitatea sezonier, precum şi tarifele pentru închirierea cântarelor sunt cele stabilite anual de Consiliul Local al municipiului Alba Iulia prin hotărârea privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe, taxe speciale şi amenzi.

Obligaţiile utilizatorilor pieţei:
• afişarea preţurilor pentru produsele oferite la vânzare conform prevederilor legale;
• respectarea legislaţiei privitoare la desfacerea produselor;
• etalarea instrumentelor de măsură;
• folosirea numai a cântarelor verificate din punct de vedere metrologic;
• inscripţionarea denumirii persoanei juridice, producătorului agricol, persoanei fizice autorizate sau asociaţiei familiale la loc vizibil, uşor de citit, care să nu poată fi ştearsă;
• menţinerea permanentă a curăţeniei la locul de vânzare şi în jurul acestuia şi transportarea gunoiului la locurile special amenajate în cadrul pieţei, ori de câte ori este cazul;
• să nu expună mărfurile în afara locului de vânzare alocat, expunerea mărfurilor/produselor agricole fiind permisă numai pe mesele existente şi puse la dispoziţie de administratorul pieţei, fiind interzisă expunerea şi depozitarea mărfurilor/produselor lângă mese sau în apropierea sau în jurul acestora, pe jos sau pe europaleţi sau în orice alt mod; să nu ofere spre vânzare mărfurile din mers;
• să nu ofere spre vânzare produsele înainte de deschiderea pieţei şi după închiderea acesteia;
• să nu ocupe căile de acces pietonale şi auto prin expunerea produselor oferite la vânzare sau prin depozitarea acestora;
• nu este permis accesul auto în incinta pieţei între orele 8 şi 14, în acest interval orar autovehiculele folosite pentru aprovizionare nu vor staţiona în incinta pieţei;
• să nu depoziteze sau să păstreze mărfuri/produse pe mese sau în spaţiile de depozitare din interiorul acestora ori în incinta pieţei în afara programului de funcţionare al pieţei
• se interzice mutarea din loc şi/sau reamplasarea meselor existente şi a celorlalte elemente existente în piaţă
• utilizatorii ocazionali ai pieţei (pentru o zi) au obligaţia ca, înainte de a începe activitatea de vânzare, să se prezinte la Administraţia Pieţei pentru a plăti taxele stabilite si a li se repartiza locul de comercializare. Acestora li se va elibera chitanţă şi li se va închiria cântar, la cerere.
• utilizatorii care solicită rezervarea unei mese pentru o perioada determinată (minim o lună), sunt obligaţi să achite taxele stabilite la începutul lunii pentru luna în curs. închirierea meselor se poate face pentru două zile /săptămână (marţi şi sâmbătă) sau pentru toate zilele săptămânii.
• utilizatorii vor răspunde de toate bunurile repartizate ( mese, cântare, etc.) şi le vor preda administraţiei pieţei curate şi în stare bună de funcţionare; utilizatorii au obligaţia, sub sancţiunea plăţii daunelor produse, sa nu deterioreze dotările folosite cu titlu de chirie si sa nu efectueze la ele nici o modificare constructiva;
• comercianţii au obligaţia respectării prevederilor legale în ceea ce priveşte utilizarea caselor de marcat şi de a emite bon fiscal clienţilor; producătorii agricoli individuali sau asociaţiile acestora vor valorifica produsele proprii numai în baza atestatului de producător sau a carnetului de comercializare vizat la zi;
• utilizatorii pieţei sunt obligaţi să păstreze şi să prezinte la control chitanţele de plată a taxelor si tarifelor încasate de administraţia pieţei.
• Se interzice vânzarea produselor cumpărate de la terţe persoane în baza carnetului de comercializare.
• Pentru comercializarea laptelui şi a produselor lactate, vânzătorii sunt obligaţi să comercializeze produsele lactate numai în Hala Agroalimentară sau în spaţiile închise şi închiriate de aceştia şi numai după verificarea de către medicul veterinar a igienei produselor şi a documentelor de însoţire; pot comercializa produse lactate numai producătorii care deţin document de înregistrare sanitar-veterinara sau autorizaţie sanitar-veterinară, atestat de producător, carnet sănătate animale;
• persoanele care comercializează lapte şi produse lactate, precum şi carne şi produse din carne, ori de panificaţie şi patiserie sunt obligate să poarte echipament de protecţie curat şi complet, compus din halat alb, bonetă albă, şorţ de pânză albă. Acesta va fi schimbat pe parcursul zilei de lucru ori de câte ori este nevoie, astfel încât să fie intodeauna curat;
• producătorii individuali care comercializează ouă, produse apicole sunt obligaţi să ocupe locuri numai în zona desemnată de administraţia pieţei, cu expunerea la loc vizibil a etichetei şi buletinului de analiză corespunzător mărfii, precum şi a carnetelor de sănătate a animalelor.
• vânzarea de păsări sau animale vii este interzisă.
• Se interzice comercializarea de produse agroalimentare care necesită preparare la faţa locului (mici, virşli, pui la rotisor, şaorma, pizza, etc.)

*Constituie contravenţii și se sancționează cu amendă:

a) Extinderea suprafeţelor atribuite în folosinţă, după perceperea taxei aferente sau mutarea ori relocarea meselor, fară a se solicita acordul Administraţiei Pieţei în acest sens;
b) Neasigurarea curăţeniei la mese şi pe căile de acces;
c) Desfacerea produselor în locuri neamenajate din piaţă;
d) Blocarea căilor de acces, parcarea în locuri nepermise sau în afara programului de aprovizionare;
e) Intervenţia în orice mod asupra mijloacelor dc cântărire în scopul abaterii de la funcţionarea normală a acestora:
f) Distrugerea sau deteriorarea bunurilor aparţinând Administraţiei Pieţei;
g) Nerespectarea de către utilizatorii pieţei, a locurilor pentru desfacerea produselor agroalimentare (zonarea pentru producători agricoli, persoane juridice şi asociaţii familiale, tipuri de activităţi).
h) Accesul cu orice mijloc de transport auto, în perimetrul pieţei, între orele 8.00 si 14.00.

Amenda contravenţională:

• pentru faptele prevăzute la lit.a), b) c)si g) : de la 500 lei până la 1000 lei,
• pentru faptele prevăzute la lit.d)si f): de la 500 lei până la 1000 lei;
• pentru faptele prevăzute la lit.e) de la 1000 lei până la 2000 lei;
• pentru faptele prevăzute la lit.h) de la 800 lei până la 1200 lei;

Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se face de către Direcţia Poliţia Locală a municipiului Alba Iulia sau persoane împuternicite de primarul municipiului Alba Iulia.

Piața va funcționa, zilnic, intre orele 6.00 si 18.00, iar accesul auto (pentru aprovizionare) în incintă este permis între orele 6.00 – 8.00 respectiv, 14.00 – 18.00.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

2 Comentarii

phobos 24 septembrie 2018 at 20:29

in loc sa fie o piata mare, asa cum au si celelalte orase de marimea Alba Iuliei avem fix pix.

Don Costello 25 septembrie 2018 at 10:06

Doar atât e prevăzut in un” smart city”…!

Comentariile sunt oprite

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...