FOTO| Grădiniță nouă la Alba Iulia, pentru 160 de preșcolari, în locul unei foste cantine. Cum va arăta construcția

PRO ROMÂNIA - Alegeri parlamentare 2020

Primăria Municipiului Alba Iulia a lansat de curând în SEAP o licitație pentru servicii de proiectare, verificarea tehnică de calitate și detalii de execuție, inclusiv servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pentru proiectul „Construire grădiniță cu program prelungit nr.16 prin schimbarea destinației clădire cantină din incinta Colegiului Tehnic Alexandru Domșa, municipiul Alba Iulia, strada Tudor Vladimirescu, nr. 143”.

USR - Alegeri parlamentare 2020

Municipiul Alba lulia a prevăzut în documentele strategice construirea unei noi clădiri ce va deservi Grădinița cu Program Prelungit nr.16, cu funcțiuni bine definite, în care procesul educațional să se desfășoare în condiții optime și de siguranță. Proiectul de față este inclus în SI DU 2014-2023 a Municipiului Alba, la DMl nr. 4. Educație (2017 – 2021), OG nr.2. Alba lulia – Dezvoltare socială performantă și incluzivă, fiind Proiectul nr. 6.

PMP - Alegeri parlamentare 2020

În acest context se dorește realizarea documentației faza proiect tehnic în condițiile Hotărârii nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

Obiectivul de investiții „Construire grădiniță cu program prelungit nr.16 prin schimbarea destinației clădire cantina din incinta Colegiului Tehnic Alexandru Domșa, municipiul Alba Iulia, strada Tudor Vladimirescu, nr.143″ pentru care se solicită realizarea serviciilor de elaborare a documentațiilor tehnico-economice a fost selectat pentru finanțare în cadrul Programului Operational Regional 2014 – 2020, coordonat de Autoritatea de Management din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Grădinița cu program prelungit nr.16 se va construi pe amplasamentul clădirii Cantină din incinta Colegiului Tehnic Alexandru Domsa din Municipiul Alba lulia prin schimbarea destinației și extinderea acesteia pe orizontală și verticală, astfel incât spațiile obținute să deservească in cele mai bune condiții funcțiunea principală de grădiniță cu program prelungit.

Schimbarea de destinație va necesita desființarea pereților de inchidere și a celor de compartimentare, utilizând doar structura construcției existente, ce se va extinde pe orizontală pe toate cele patru laturi și pe verticală pe intreaga suprafața a acesteia.

Totodată, se propune o extindere și a subsolului pentru funcțiuni auxiliare cum ar fi spălătoria, uscătoria și călcătoria.
închiderile exterioare/Pereții exteriori vor de tip sandwich alcătuiți din:
– către interior din structură metalică simplă CW/UW 100, cu vată minerală bazaltică 100mm, placare triplă(3+3), 12.5mm gips-carton rezistent la foc, 20mm gips-carton rezistent la impact, și 0.5mm foaie de tablă, distanța între montanți 300mm, grosime totală perete 176mm, El 120′;
– către exterior, la etaj, din structură metalică independentă CW/UW 100, cu vată minerală bazaltică 100mm placare dublă(2+0), o placă de OSB3 8mm (calculul necesarului de OSB 3 este prin separat) și tabla fălțuită (0.6mm), distanța între montanți 1000mm, grosime totală 140mm;
– către exterior, la parter, din structură metalică independentă CW/UW 100, cu vată minerală 100mm, placare dublă(2+0), o placă de OSB3 8mm (calculul necesarului de OSB 3 este prin separat) și o placă exterioară din fibrociment, distanța între montanți 1000mm, grosime totală tencuială 140mm;

Datorită suprafeței construite relativ mari, s-a propus un acoperiș de tip șarpantă, metalică, cu o panta redusă, utilizând ca invelitoare tabla fălțuită, montată peste o folie din cauciuc expandată pentru reducerea zgomotului de impact din ploaie, folie ce are ca strat suport plăci OSB3 cu nut și feder de 12mm, prinse cu profile rectangulare laminate de plăcile din tablă cutată utilizate ca strat suport de rezistență. în grosimea acestor profile se va monta vata bazaltică rigidă. De asemenea, invelitoarea va fi prevăzută cu un sistem de parazapezi, adaptat sistemului de acoperis/invelitoare proiectat. Se va optimiza colectarea si dirijarea apelor pluviale in canalizarea din zona/dispersia acestora.

Pereții interiori de rezistență vor fi executați din zidărie de cărămidă iar cei de compartimentare din zidărie de cărămidă la parter și din rigips pe structură metalică la etaj.

Noua construcție are prevăzute finisaje interioare si exterioare de calitate, respectiv:
– tencuială exterioară decorativă cu model care imită travertinul/ tencuială decorativă albă și soclu placat cu piață naturală;
– tencuieli interioare, zugrăveli lavabile, gresie, faianță, parchet.
Pentru accesul persoanelor cu handicap locomor la etajul 1, grădinița este prevăzută cu o platforma hidraulică.

Construcția are prevăzute instalații termice și de climatizare, instalații sanitare, instalații de detectare, semnalizare și alarmare de incendiu, instalații electrice, instalații de iluminat și prize.

Grădinița va fi prevăzută cu 2 centrale termice murale în condesație P=120KW (70/55°C), un boiler cu V=1500L racordat la centralele termice murale în condesație și la panourile solare, vas de expansiune V=150L.

Pentru buna funcționare a grădiniței, construcția a fost prevăzută cu mobilier interior adecvat spațiilor și echipamente pentru bucătărie.

Accesul în noua incintă creată pentru grădiniță se poate face atât din exterior (prin 2 accese), cât și din interiorul incintei Colegiului Tehnic Alexandru Domșa (printr-un singur acces).

Amenajarea exterioară urmărește necesitățile funcțiunii principale și îmbunătățirea calității mediului, existând următoarele zone distincte: zona curții alocată recreației, jocului, echipată cu dotări specifice vârstei utilizatorilor (leagane, togogane, balansoare, gropi de nisip etc.), zona terenurilor alocate circulațiilor și acceselor cu alei pietonale și carosabile, respectiv zona verde plantată de-a lungul împrejmuirilor.

Clădirea va fi branșată/racordată la rețelele urbane din zonă – gaze naturale, energie electrică, apă-canalizare, iar pentru eliberarea amplasamentului s-a prevăzut desființarea construcțiilor anexă aflate într-o stare avansată de degradare și neutilizate de mult timp, respectiv două magazii și o spălătorie.
Grădinița nr.16 va avea o capacitate de 160 copii preșcolari (8 grupe), cu suprafața construită desfășurată de Scd =2263,3 mp și cu nr. niveluri=Sp+P+E.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419