FOTO Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Alba, raport de evaluare pe 2014: Accidentul aviatic din Apuseni, cea mai dificilă intervenție

Vineri 16 ianuarie 2015 la sediul Instituţiei Prefectului Judeţul Alba s-a desfăşurat şedinţa de prezentare a evaluării activităţii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Alba şi Bilanţul activităţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “ Unirea” al judeţului Alba pe anul 2014.

Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Alba01

ELIT

La şedinţă au fost prezenţi prefectul judeţului Alba, Gheorghe Feneşer, colonel Daniel Dragne, prim adjunct al inspectorului general al IGSU, preşedintele Consiliului Judeţean, domnul Ion Dumitrel, subprefectul Cornel Murg, membrii şi consultanţi ai Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, alţi invitaţi.

Activitatea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Aba s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, Ordonanţa de Urgenţă nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă – aprobată prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare; a legislaţiei şi actelor normative din domeniul situaţiilor de urgenţă, a Ordinelor Prefectului judeţului Alba, Planului de activităţi al comitetului pe anul 2014, având ca obiectiv fundamental managementul integrat şi gestionarea eficientă a situaţiilor de urgenţă manifestate pe teritoriul judeţului, precum şi prevenirea apariţiei acestora.

Anul 2014 a debutat în luna ianuarie cu o vreme ușor mai caldă decât normalul termic al perioadei (temperaturile medii la stațiile meteorologice din județ au înregistrat valori mai mari decât media multianuală pentru aceiași perioadă). Temperaturile maxime au oscilat între -1.40C la +11.60C, iar cele minime între: -9.00C si +5.30C. Această tendință de încălzire s-a menținut și în lunile următoare, astfel ca în februarie, martie și aprilie temperaturile medii au fost mai ridicate decât normalul perioadei atât în zonele colinare cât și în cele montane.

Primul trimestru al anului a fost deficitar din punct de vedere al precipitațiilor căzute, valorile înregistrate fiind sub valorile medii multianuale caracteristice pe teritoriul județului. Stratul de zăpadă măsura în luna ianuarie 21 cm la Arieșeni, 15 cm la Scărișoara, 9 cm la acumularea Oașa și 25 cm la postul hidrometric Colibi, dar s-a diminuat treptat astfel că la sfârșitul lunii februarie s-a mai păstrat doar izolat în zona montană înaltă. Debitele râurilor s-au menținut la valori sub debitul mediu multianual cu ușoare oscilații.

În lunile mai, iunie, iulie si august evoluția vremii a fost apropiată din punct de vedere termic de valorile normale. Cea mai mare parte a intervalului au alternat perioadele de vreme frumoasă cu perioade de instabilitate atmosferică care s-au caracterizat prin scăderea temperaturilor, precipitații sub formă de averse însoțite de descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat de grindină.

Dacă în luna mai temperaturile maxime au oscilat între 6.90C și 29.60C, în lunile următoare au crescut ușor astfel că valoarea maximă înregistrată în anul 2014, a fost de 37.50 C în prima jumătate a lunii august.

Datorită precipitațiilor însemnate căzute pe intervale scurte de timp, în luna mai s-au înregistrat temporar depășiri ușoare ale Cotelor de Atenție la stațiile hidrometrice Cunța (r. Secaș), Benic (r. Galda), Teiuș (r. Geoagiu), Valea Mănăstirii (r. Geoagiu). Tot pe fondul precipitațiilor abundente căzute pe arii restrânse și pe intervale scurte de timp, au fost depășite Cotele de Atenție în luna iulie la posturile hidrometrice: Teiuș (r. Geoagiu) și Mogoș (r. Geoagiu).

Debitele și nivelurile râurilor au variat în intervalul mai – august influențate de precipitațiile căzute. Astfel au depășit de două, până la de trei ori valorile medii multianuale în perioadele ploioase și au coborât la valori sub mediile multianuale în restul intervalului pe afluenții mai mici din zona montană și pe cursurile mici din zona colinară.

În intervalul septembrie – decembrie 2014, temperaturile medii lunare s-au situat în general puțin peste mediile climatologice. În luna septembrie, temperaturile maxime au atins 31.20 C în zona de șes și 27.10 C la munte. În prima jumătate a lunii octombrie valorile maxime de temperatură au atins 28.50 C la șes și 26.10 C la munte. Cantitățile de precipitații căzute în lunile octombrie și noiembrie au fost apropiate de valorile normale, iar în luna decembrie chiar au depășit ușor valorile medii multianuale. Stratul de zăpadă depus în luna decembrie a atins maxim 15 cm la Arieșeni, 34 cm la Cugir și 55 cm la acumularea Nedeiu (Valea Sebeșului).

CAPITOLUL I

MĂSURI, ACŢIUNI ŞI ACTIVITĂŢI PREVENTIVE

 1. În plan legislativ

Măsurile şi acţiunile întreprinse au vizat însuşirea şi implementarea legislaţiei specifice managementului situaţiilor de urgenţă de către toate structurile reprezentate în comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă, potrivit domeniului de activitate şi competenţelor specifice fiecăreia.

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Alba a desfăşurat activităţi pentru îndeplinirea următoarelor atribuţii principale:

 • informarea Comitetul Național pentru Intemperii și Calamități, prin Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Unirea” al judeţului Alba privind stările potenţial generatoare de situaţii de urgenţă, iminenţa ameninţării acestora şi măsurile adoptate;
 • evaluarea situaţiilor de urgenţă produse în unităţile administrativ teritoriale, stabilirea măsurilor şi acţiunilor specifice pentru gestionarea acestora şi urmărirea îndeplinirii lor;
 • analizarea şi avizarea planurilor judeţene pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de caniculă, secetă sau specifice sezonului rece;
 • supunerea spre avizare şi adoptarea hotărârilor necesare creării cadrului legal de desfăşurare a unor activităţi specifice, menite să prevină sau să limiteze şi să înlăture efectele situaţiilor de urgenţă.

În cadrul şedinţelor CJSU au fost discutate, analizate şi aprobate:

 • 4 Rapoarte de Sinteză privind apărarea împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţiile hidrotehnice şi poluărilor accidentale din judeţul Alba, aferente situaţiilor de urgenţă produse la nivelul județului Alba;
 • 1 Raport de Sinteză privind alunecările de teren produse în județul Alba;
 • Planul judeţean de măsuri şi acţiuni pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice sezonului de vară şi în perioade cu caniculă şi secetă hidrologică din anul 2014;
 • Raportul privind Analiza îndeplinirii măsurilor, acţiunilor şi misiunilor desfăşurate pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de temperaturi ridicate şi caniculă în perioada de vară 2014;
 • Planul judeţean de măsuri pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice sezonului rece 2014-2015;
 • Planul de activităţi a CJSU pe anul 2015;
 • A fost actualizat Planul județean de apărare împotriva inundațiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcțiile hidrotehnice și poluărilor accidentale pe cursurile de apă.
 1. Modificarea cadrului normativ specific

Ca urmare a intrării în vigoare a OUG Nr.1 din 29.01.2014, privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, a fost înființat Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, structură operațională cu atribuții de coordonare, cu caracter permanent, la nivel naţional, a activităţilor de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă, asigurarea şi coordonarea resurselor umane, materiale, financiare şi de altă natură necesare restabilirii stării de normalitate, inclusiv primul ajutor calificat şi asistenţa medicală de urgenţă în cadrul unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor. Totodată Comitetul Național pentru Situații de Urgență a fost desființat și au fost înființate Comitetul Naţional pentru Intemperii şi Calamităţi și Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă.

În luna decembrie 2014, prin OUG 87/2014 ŞI OUG 89/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul managementului situațiilor de urgență și al apărării împotriva inundațiilor, a fost desfiinţat Comitetul Național pentru Intemperii şi Calamităţi, atribuţiile fiind preluate de Comitetul Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă. În baza aceleiași OUG, inspectorul șef al ISU Alba, a fost numit în funcția de vicepreședinte al CJSU, cu atribuții de coordonare unitară a tuturor componentelor cu responsabilități în realizarea intervenției.

 1. Planificarea, organizarea şi desfăşurarea şedinţelor ordinare şi extraordinare

Membrii şi consultanţii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă au fost convocaţi în anul 2014 în 37 şedinţe (26 în anul 2013), din care 3 ordinare şi 34 extraordinare. Dintre acestea, un număr de 29 au fost desfăşurate în cadrul videoconferinţelor organizate de către conducerea MAI sau de Comitetul Național pentru Intemperii și Calamități.

Pentru o corectă şi eficientă gestionare a situaţiilor generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, alunecări de teren, membrii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă au adoptat 8 Hotărâri, care au fost transmise pentru punere în aplicare instituţiilor cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă respective şi comitetelor locale, după caz.

Au fost emise 4 Ordine ale preşedintelui Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, pentru actualizarea componenţei CJSU şi a Grupurilor de suport tehnic.

 1. Măsuri dispuse în baza ordinelor şi dispoziţiilor Comitetului Național, conducerii MAI, rezultate în urma participării la videoconferinţe

Ca urmare a ordinelor şi dispoziţiilor transmise de Comitetul Național pentru Intemperii și Calamități şi conducerea MAI, cu ocazia videoconferinţelor la care au participat membrii Comitetului Judeţean, au fost reanalizate măsurile stabilite în Planurile judeţene de măsuri şi acţiuni pentru gestionarea diferitelor situaţii de urgenţă, fiind totodată transmise către Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă şi instituţiile cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă, măsuri concrete privind modul de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă.

În decursul anului 2014 Centrul Județean de Conducere și Coordonare a Intervențiilor a fost activat 1 dată, pentru gestionarea intervenției la accidentul aviatic, iar grupele operative au fost operaţionalizate de 3 ori, pentru monitorizarea și asigurarea schimbului de date și informații între structurile cu atribuții în gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomenele hidro – meteorologice periculoase.

CAPITOLUL II

MANAGEMENTUL ŞI GESTIONAREA SITUAŢILOR DE URGENŢĂ

 1. Acţiuni şi măsuri cu caracter proactiv, în perioada predezastru

Acestea au vizat:

 • actualizarea şi verificarea planurilor de apărare împotriva inundaţiilor şi a sistemelor hidrotehnice;
 • întocmirea planurilor de măsuri şi acţiuni pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă;
 • organizarea şi desfăşurarea şedinţelor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi a celor locale, în urma cărora s-au luat hotărâri în vederea stabilirii căilor şi modalităţilor de acţiune pentru reducerea riscurilor, limitarea şi înlăturarea efectelor situaţiilor de urgenţă produse;
 • transmiterea dispoziţiilor necesare către comitetele locale pentru situaţii de urgenţă;
 • monitorizarea zilnică a evenimentelor hidro/meteorologice de către instituţiile specializate şi autorităţile administraţiei publice locale;
 • verificarea fluxului informaţional cu Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă, desfăşurându-se în acest scop 21 antrenamente de înştiinţare (18 în 2013) a Comitetului Judeţean şi Comitetelor Locale.

În anul 2014 au fost primite de la Administraţia Naţională de Meteorologie şi de la Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor şi retransmise Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă şi instituţiilor cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomenele hidro-meteorologice periculoase, 147 (131 în anul 2013) atenţionări şi avertizări hidrologice sau meteorologice, din care:

 • 111 (116 în anul 2013) atenţionări meteorologice Cod Galben,
 • 1 (0 în anul 2013) avertizare meteorologică Cod Portocaliu,
 • 33 (13 în anul 2013) avertizări hidrologice Cod Galben,
 • 2 (2 în anul 2013) avertizări hidrologice Cod Portocaliu.

Autorităţile administraţiei publice locale au acţionat preventiv şi coerent, prin aplicarea unor măsuri menite să determine limitarea efectelor situaţiilor de urgenţă şi reducerea pagubelor, prin:

 • alarmarea în timp util, la primirea avertizărilor, a populaţiei din zonele de risc;
 • identificarea zonelor vulnerabile, în interiorul şi în zonele limitrofe localităţilor;
 • curăţirea albiilor cursurilor de apă, în vederea evitării blocării cu diverse materiale a secţiunilor de scurgere ale podurilor şi podeţelor;
 • amenajarea şi întreţinerea permanentă a şanţurilor de scurgere a apelor pluviale;
 • neacordarea autorizaţiilor de construire a locuinţelor în zone cu potenţial de risc la inundaţii şi alunecări de teren;
 • desfăşurarea de controale preventive la gospodăriile cetăţenilor (8.472) şi instituţii din subordinea Consiliilor Locale (207).

În baza H.G. nr. 55 din 16.01.2008, pentru aprobarea Programului strategic privind supravegherea controlului şi eradicarea turbării la vulpe în România, cu modificările şi completările ulterioare, s-a continuat și în anul 2014, campania de vaccinare a vulpilor.

Premergător sezonului de iarnă 2014 – 2015, Consiliul Judeţean Alba a dispus măsuri pentru restricţionarea sau închiderea circulaţiei pe 17 sectoare de drumuri judeţene, totalizând 191 km, pe care traficul rutier este foarte redus, pentru localitățile aferente fiind asigurate rute ocolitoare.

În anul 2014 s-au desfăşurat 77 controale/inspecţii colective/comune (35 în anul 2013), astfel:

 • Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba, cu Agenţia de Protecţia Mediului Alba / Garda de Mediu Alba – 11 controale la operatori economici sursă de risc SEVESO (10 în anul 2013);
 • Instituţia Prefectului Judeţului Alba, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba, Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba, Comisariatul Județean Alba a Gărzii Naționale de Mediu, Hidroelectrica Sucursala Hidrocentrale Sebeș, Direcția Silvică şi Ministerul Mediului în baza Ordinului Prefectului, privind verificarea stării tehnice şi funcţionale a construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor de pe râurile interioare şi privind dotarea pentru intervenţie şi salubrizarea cursurilor de apă din judeţ – 66 controale colective la localităţi şi operatori economici aflaţi în zona de inundabilitate (24 în anul 2013).

La nivelul a 23 unităţi administrativ teritoriale (13 în 2013), au fost achiziţionate în anul 2014: 1 autospecială pentru stins incendii (2 în anul 2013), 6 motopompe (3 în anul 2013), 3 buldoexcavatoare (3 în 2013), precum şi echipamente, accesorii şi alte utilaje specifice.

La nivelul judeţului, în dotarea echipelor specializate pe tipuri de riscuri şi a grupelor de intervenţie din componenţa serviciilor voluntare există: 21 autospeciale pentru stins incendii, 146 motopompe din care 127 în funcţiune , 30 buldoexcavatoare, 4 bărci pneumatice, 2 cisterne transport apă, 11 tractoare, 49 drujbe (motofierăstrău), 19 grupuri electrogene, 4 autoturisme Duster.

În cursul anului 2014, au fost transmise 6 (17 în 2013) comunicate de presă cu măsuri preventive necesare populaţiei, pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă, evitarea pierderilor de vieţi omeneşti sau reducerea efectelor evenimentelor asupra bunurilor materiale ale cetăţenilor. Acestea au vizat în special, perioadele cu temperaturi scăzute pentru evitarea hipotermiei, modul de folosire a mijloacelor de încălzire pentru evitarea producerii incendiilor la gospodăriile cetăţeneşti, comportarea în situaţia găsirii muniţiilor neexplodate găsite pe teritoriul judeţului Alba şi măsuri preventive pentru perioadele cu secetă prelungită şi caniculă. Totodată, instituțiile reprezentate în Comitetul Județean au transmis comunicate de presă cu măsuri de prevenire și comportare a populației pe timpul situațiilor de urgență în conformitate cu specificul activității acestora.

 1. Acţiuni executate pe timpul producerii dezastrului;

Acţiunile desfăşurate pe timpul manifestării situaţiilor de urgenţă au urmărit în principal:

 • protejarea populaţiei, animalelor, a locuinţelor şi obiectivelor importante;
 • coordonarea intervenţiilor operative în cazul producerii unor situaţii de urgenţă;
 • desfăşurarea oportună a şedinţelor extraordinare ale comitetelor pentru situaţii de urgenţă de la nivel judeţean sau local;
 • centralizarea datelor şi informaţiilor referitoare la acţiunile de intervenţie şi raportarea operativă preşedintelui Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Alba și către Comitetul Național;
 • asigurarea fluxului informaţional între instituţiile cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă.

Trecând în revistă situaţiile cu care ne-am confruntat, succesiunea evenimentelor s-a prezentat astfel:

 1. Fenomene specifice sezonului rece

Pe fondul vremii nefavorabile, înregistrată în luna decembrie 2014, s-au înregistrat avarii la rețelele de alimentare cu energie electrică, pe raza a 6 localități din 6 unități administrativ-teritoriale, care au fost remediate operativ de echipele de intervenție ale ELECTRICA.

Au fost situații în care conducătorii auto nu au respectat indicatoarele montate de administratorii drumurilor care au luat măsura de închidere a unor sectoare de drum pe timp de iarnă și au rămas înzăpeziți sau nu au avut autoturismele echipate adecvat sezonului de iarnă, necesitând intervenția personalului IPJ, IJJ, CLSU sau SC DPL.

Tot în luna decembrie, din cauza căderilor masive de precipitații sub formă de ninsoare, s-au înregistrat 3 sectoare de drumuri județene și comunale cu circulație îngreunată sau blocată, pentru scurte intervale de timp, fără a se înregistra însă probleme deosebite, sectoarele respective fiind deblocate de echipele de intervenție ale SC DPL sau CLSU.

În anul 2014 situaţiile de urgență specifice sezonului rece au fost de o intensitate scăzută, fără efecte majore asupra populației.

 1. Incendii la vegetaţia uscată şi la fondul forestier

Pe fondul condiţiilor meteo, dar şi ca urmare a unei ample campanii de informare a populației în ce privește măsurile de prevenire a incendiilor cauzate de curățirea terenurilor prin ardere, fumatul în locuri nepermise sau utilizarea focului pe timpul activităților recreative, desfășurată în comun de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba, Comisariatul Judeţean al Gărzii de Mediu, Agenţia pentru Plăţi şi Intervenţii în Agricultură şi Instituţia Prefectului Județului Alba numărul incendiilor de vegetație uscată, litieră și alte deșeuri înregistrate în anul 2014 a fost mai scăzut față de anul 2013.

În anul 2014, s-au desfăşurat 98 intervenţii (124 în anul 2013) pentru stingerea incendiilor la fondul forestier (litieră), miriști, vegetaţie uscată și alte deșeuri, din care:

 • 90 incendii de vegetaţie uscată, litieră şi păşuni (123 în anul 2013);
 • 8 incendii de mirişte (1 în 2013).

Cauzele principale care au dus la izbucnirea incendiilor la fond forestier, vegetaţie uscată şi culturi agricole au fost:

 • curăţirea terenurilor prin ardere fără să fie luate măsuri de prevenire a propagării arderii şi în condiţii de vânt;
 • fumatul în locuri nepermise.

În toate situaţiile, forţele de intervenţie ale ISU au colaborat cu cele ale Direcţiei Silvice, IPJ, IJJ, CLSU şi SVSU reuşind să gestioneze toate incendiile din judeţ.

 1. Inundaţii

Deşi anotimpul cald s-a manifestat cu precipitaţii sub mediile anuale, pe termen scurt s-au înregistrat căderi de precipitaţii torenţiale care au afectat bunuri în valoare totală de 605 mii lei.

        Acestea s-au manifestat în 4 perioade de timp, astfel:

 1. În perioada 22 aprilie – 17 mai 2014, s-au produs pagube pe teritoriul a 9 localități de pe raza a 7 unităţi administrativ-teritoriale (Abrud, Albac, Pianu, Rîmeț, Sălciua, Stremț, Șugag), astfel:
Nr.crt. Denumirea obiectivului Fizic Valoric (mii lei)
1. gospodării inundate 2 0,48
2. poduri și podețe avariate 16 0,25
3. DN avariate 0,01 km 5,2
4. DJ avariate 5,8 km 48,0
5. DC + Drumuri sătești avariate 8,17 km 97,175
6. Străzi avariate 0,1 km 16,0
7. terenuri agricole inundate 5 ha 0,0
8. fântâni inundate 3 buc. 0,3
9. construcţii hidrotehnice afectate 0,016 km. 15,0
10. reţele de canalizare 0,025 km 7,0
TOTAL 189,405
 1. În perioada 3 – 7 iulie 2014, s-au produs pagube pe raza a 11 localități, din 3 unităţi administrativ-teritoriale (Întregalde, Poiana Vadului, Stremț), astfel:
Nr.crt. Denumirea obiectivului Fizic Valoric (mii lei)
1. DJ avariate 14 km 35
2. DC + Drumuri sătești avariate 8 km. 23,5
3. maluri erodate 0,175 km 11,5
4. drum forestier afectat 1 km. 2,5
5. terenuri agricole inundate 0,20 ha 2,0
6. fânețe (cu pomi) 0,010 ha 2,0
7. construcţii hidrotehnice afectate 0,02 km. 5,0
TOTAL 81,5
 • În perioada 22 iulie – 8 august 2014, s-au produs pagube pe raza a 5 localități, din 4 unităţi administrativ-teritoriale (Zlatna, Almașu Mare, Șugag, Poiana Vadului), astfel:
Nr. crt. Denumirea obiectivului Fizic Valoric (mii lei)
1. case cu anexele aferente inundate 33 27,0
2. obiective socio-economice inundate 2 8,0
3. pod rutier colmatat 1 0,0
4. Podețe afectat 2 4,2
5. DN colmatat 0,1 km. 0,0
6. DJ avariate 0,2 km. 27,21
7. DC avariate 8 km. 125,6
8. străzi avariate și colmatate 0,9 km. 15,8
TOTAL 207,81

 

 1. În data de 21 august 2014 , s-au produs pagube pe raza a 1 localitate, din 1 unitate administrativ-teritorial (Doștat), astfel:
Nr. crt. Denumirea obiectivului Fizic Valoric (mii lei)
1. teren agricol (culturi de porumb afectate de grindină) 148,5 ha 99,960
2. livezi (măr – afectate de grindină) 1,5 ha 21,600
TOTAL 125,980
 1. Poluări accidentale

Au fost înregistrate 3 poluări accidentale, care au afectat 3 cursuri de apă:

 • în data de 15 iulie 2014, râul Galda, a fost poluat, pe raza loc. Sânmiclăuș, cu substanțe organice intrate în fermentație, provenite de la operatorii economici de procesare a cărnii aflați în amonte;
 • în data de 22 septembrie 2014, râul Târnava Mică, între loc. Sânmiclăuș și mun. Blaj, a fost poluat cu dejecții animaliere și apă uzată neepurată provenite de la un operator economic;
 • în data de 10 octombrie 2014, în urma unor lucrări efectuate de ABA Mureș, pentru amenajarea albiei pe pârâul Valea Șesei, în aval de iazul de decantare Valea Șesei, s-a produs o poluare accidentală pe râul Arieș la confluența cu Valea Șesei, pe raza loc. Valea Lupșii comuna Lupșa. Poluarea a fost cauzată de antrenarea unor suspensii fine din iaz.
 1. Alunecări de teren

Alunecările de teren s-au manifestat pe raza a 2 localități din 2 unităţi administrativ-teritoriale, provocând pagube în valoare de 38 mii lei:

 • în localitatea Dobra, com. Șugag, a fost avariat DJ 106 E pe 0,04 km (pagube 38 mii lei);
 • s-a înregistrat 1 alunecare de teren, pe raza loc. Biia, com. Șona, în zona “Cimitirului Vechi”, datorită executării unor lucrări în zonă (fără pagube).
 1. Secetă, caniculă

În cea mai mare parte a sezonului de vară 2014, au alternat perioadele de vreme frumoasă cu perioade de instabilitate atmosferică, ce s-au caracterizat prin scăderea temperaturilor, precipitații sub formă de averse însoțite de descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat de grindină. În această perioadă nu s-au înregistrat situaţii de urgenţă deosebite, autorităţile publice judeţene, locale şi instituţiile cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de caniculă şi secetă hidrologică au pus în aplicare Planul judeţean şi Planurile proprii, întocmite în acest sens, îndeplinindu-şi în bune condiţii atribuţiile ce le revin.

Direcţia de Sănătate Publică Alba şi Crucea Roşie Română Filiala Alba, în cooperare cu autoritățile publice locale, au organizat puncte de prim ajutor şi distribuire a apei potabile, la competiții sportive, activități culturale și pe timpul atenționărilor meteorologice de caniculă, fiind asistate aproximativ 2800 de persoane.

 1. Accident aviatic

În data de 20.01.2014, în jurul orei 16, ISU Alba a fost informat despre producerea unui accident aviatic în zona Peşterii Scărişoara jud. Alba – Lacul Beliș jud. Cluj, în care a fost implicat un avion de mici dimensiuni cu 7 persoane la bord şi că în urma accidentului sunt supravieţuitori. Imediat după primirea informaţiei, au fost trimise spre locaţia indicată primele forţe de intervenţie ale ISU Alba, IPJ, IJJ şi ale CLSU Horea şi Scărişoara. Totodată a fost declanşat Planul Roşu de Intervenţie şi Planul Operaţional de Intervenţie în cazul producerii unui accident de aviaţie civilă pe raza judeţului Alba, mai fiind solicitate să intervină în sprijin forţe şi mijloace de la ISU Bihor, ISU Cluj, ISU Mureş, Salvamont (Alba, Cluj şi Bihor), Ocoale Silvice, Asociaţia Română a Câinilor de Salvare şi 1 elicopter SMURD.

Conducerea şi coordonarea intervenţiei desfăşurate pe raza judeţului Alba, a fost asigurată din Centrul Județean de Conducere și Coordonare a Intervențiilor de către preşedintele CJSU, inspectorul şef al ISU, directorul UPU și managerul SAJ, iar de la sediile instituţiile proprii, inspectorul şef al IPJ și inspectorul șef al IJJ, iar prim adjunctul inspectorului şef al ISU Alba, a coordonat forțele aflate în teren.

În dinamica desfăşurării acţiunilor de intervenţie, au fost primite mai multe informaţii în ce priveşte locaţia unde se află aeronava prăbuşită, iar acţiunea de căutare-salvare s-a desfășurat pe o suprafaţă de circa 225 km2 pe un teren greu accesibil, în condiţii meteorologice nefavorabile (ceaţă cu vizibilitate scăzută și ploaie) şi pe timp de noapte. Deşi la intervenţie au participat peste 600 de persoane cu 100 de mijloace auto, faptul că au trebuit verificate toate informaţiile primite referitoare la locaţia aeronavei, zona mare de căutare şi condiţiile deosebit de grele în care s-a desfăşurat misiunea au făcut ca timpul până la ajungerea salvatorilor la locul accidentului să fie de peste 6 ore. În urma accidentului s-au înregistrat 2 morți și 5 răniți.

În cursul anului 2014, Comitetele locale şi reprezentanţii instituţiilor din cadrul CJSU au acţionat, în perioadele de desfăşurare a situaţiilor de urgenţă, cumulat, cu aproximativ 1.262 persoane (5.778 în 2013) şi 311 utilaje (2.387 în 2013), astfel:

Nr. crt. Instituţia Personal Utilaje
1 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al judeţului Alba 442 99
2 Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba 59 25
3 Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Alba 29 9
4 Secţia Drumuri Naţionale Alba 46 45
5 Consiliul Judeţean prin SC DPL SA 173 70
6 Serviciul Judeţean de Ambulanţa Alba 6 3
7 Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă 316 29
8 Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgență 156 15
9 Ocoale Silvice 4 2
10 Crucea Roşie Română Filiala Alba 21 5
11 Salvamont 10 3
12 Electrica 18 6
TOTAL 1262 311

Trebuie subliniat faptul că în perioada manifestării situaţiilor de urgenţă s-a menţinut în general o bună comunicare cu mass-media locală şi centrală, asigurând informarea opiniei publice, transmiterea unor informaţii cu caracter general şi a măsurilor de protecţie către populaţie.

 1. Acţiuni post eveniment pentru înlăturarea pagubelor materiale şi normalizarea situaţiei

Acţiunile post-eveniment au constat în:

 • Deplasarea reprezentanţilor CJSU sau CLSU la locul evenimentelor şi constatarea efectelor produse;
 • Luarea măsurilor pentru intervenţia de înlăturare a efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase;
 • Deplasarea membrilor comisiilor din cadrul CJSU pentru validarea Rapoartelor de sinteză ale CLSU;
 • După centralizarea Rapoartelor de sinteză primite de la comitetele locale, coordonatorii Grupurilor de Suport Tehnic și Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Alba au întocmit Rapoarte de sinteză privind apărarea împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluărilor accidentale sau pentru alunecările de teren, din judeţul Alba. Pentru fiecare perioadă/situație analizată, au fost prezentate: evoluţia și efectele fenomenelor, organizarea şi desfăşurarea acţiunilor operative de apărare, concluzii şi propuneri de remediere a efectelor. Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Alba, a analizat şi aprobat rapoartele de sinteză întocmite, valoarea totală a pagubelor înregistrate în anul 2014 fiind de 571 mii lei, cu 219 mii lei mai puţin faţă de anul 2013 (790 mii lei în 2013);
 • Deplasarea în teren a comisiilor pe domenii de specialitate, din cadrul CJSU, în vederea determinării cauzelor şi stabilirea vinovaţilor pentru poluările accidentale produse pe râurile din judeţ;
 • ISU Alba, Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Alba şi APIA – Centrul Judeţean Alba, au desfăşurat în comun acţiuni pentru identificarea culturilor afectate de arderile necontrolate, suprafețele și proprietarii acestora.

CAPITOLUL III

PARTICIPAREA MEMBRILOR CJSU LA EXERCIŢII,

APLICAŢII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI DE PREGĂTIRE

Membrii CJSU au participat la 4 exerciţii (4 în anul 2013) cu forţe şi mijloace în teren, în vederea antrenării membrilor CJSU pentru asigurarea unui management eficient al situațiilor de urgență apărute la nivelul județului Alba, după cum urmează:

 • Exerciţiu pentru stingerea incendiilor izbucnite la fondul forestier în zona Poarta Raiului/Şureanu;
 • Exerciţiu pentru antrenarea structurilor specializate în cazul unui accident major la Depozitul de înmagazinare gaz Cetatea de Baltă cu implicaţii în afara amplasamentului;
 • Exerciţiu pentru antrenarea structurilor specializate în situaţia producerii unor accidente la construcţii hidrotehnice la barajul Mihoieşti;
 • Exerciţiu pentru antrenarea structurilor specializate în gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de accidente rutiere cu victime multiple, pe DN1 pe raza mun. Alba Iulia.

S-au desfăşurat 26 de exerciţii de alarmare publică (27 în anul 2013). Tematica desfăşurării exerciţiilor de alarmare a vizat aspecte referitoare la protecţia populaţiei şi a bunurilor materiale în funcţie de tipurile de risc identificate la nivelul localităţilor (avarii la construcţii hidrotehnice, inundaţii, alunecări de teren, fenomene meteo periculoase, epizootii, incendii de pădure şi eşecul utilităţilor publice).

Conform Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă, ISU Alba a organizat în anul 2014, 4 instructaje trimestriale de pregătire cu şefii serviciilor voluntare, prezenţa fiind în medie 40 persoane din totalul de 61.

În perioada 14 – 18.10.2014, s-a desfăşurat programul de pregătire a membrilor compartimentelor de prevenire din serviciile voluntare care nu au avut reprezentanţi în anii anteriori, participând 7 persoane.

La cursurile de pregătire în domeniul magementului situaţiilor de urgenţă a membrilor CJSU şi CLSU au fost planificate să participe 70 de persoane, însă pe durata desfășurării alegerilor prezidențiale au fost anulate 5 serii (30 de participanți), participanții urmând a fi replanificați în serii ulterioare.

Situația prezenței la cursurile de pregătire pe centre este următoarea: Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani – 4 participanți (prefect, subprefect, 2 inspectori de protecție civilă) şi în Centrul Zonal de Pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă Cluj Napoca – 18 primari, 16 viceprimari și 2 secretari.

Începând cu anul 2015, pregătirea primarilor de la nivelul comunelor se va desfăşura prin participarea la cursuri de pregătire în domeniul managementului situațiilor de urgență cu durata a câte 5 zile conform Planului de pregătire județean, probat prin ordinul prefectului, nr. 3/2015 și în baza ordinului comun al MAI și MDRAP 99/2914 din 2013. Sunt planificate să participe 53 de persoane în 4 serii de pregătire. Cursurile vor avea loc la sediul Inspecției de prevenire al ISU Alba și în teren.

CAPITOLUL IV

DISFUNCŢIONALITĂŢI ŞI GREUTĂŢI ÎNTÂMPINATE

În cursul anului 2014 nu s-au semnalat deficienţe majore în gestionarea situaţiilor de urgenţă. Câteva neajunsuri care pot fi menţionate au constat în:

 • întârzieri în întocmirea şi transmiterea de către Comitetele Locale pentru Situații de Urgență a unor documente specifice;
 • dotarea insuficientă, atât la nivel local cât şi judeţean cu tehnică şi materiale necesare intervenţiei la incendii de pădure, în zone cu teren accidentat sau înzăpezite, precum și pentru transport apă potabilă,
 • lipsa la nivelul SVSU – urilor a unor remize special destinate pentru autospecialele de intervenție avute în dotare, fapt care mărește timpul de reacție al acestora pe timp de iarnă când au rezervoarele de apă goale;
 • participarea cu personal insuficient de la nivelul unor localităţi, la unele intervenţii, în special la incendii de vegetaţie uscată şi de pădure;
 • datorită terenului greu accesibil şi acoperirii slabe a zonei cu reţelele de comunicaţii STS şi de telefonie mobilă, comunicarea cu efectivele angrenate în acţiunile de căutare-salvare s-a făcut cu dificultate, fiind nevoie în unele cazuri să fie folosiţi curieri pentru transmiterea ordinelor şi a mesajelor pe timpul intervenției la accidentul aviatic din munții Apuseni.

CAPITOLUL V

DIRECŢII DE ACŢIUNE ŞI PROPUNERI PENTRU EFICIENTIZAREA ACTIVITĂŢII CJSU

CONSTRUCŢIE INSTITUŢIONALĂ

 • Capacitate de răspuns credibilă
 1. Dezvoltarea capacității de reziliență în situații de criză și dezastru a comunităţilor prin adoptarea unor strategii în acest sens, asigurarea dotării cu mijloace tehnice adecvate şi pregătirea corespunzătore a autorităţilor administraţiei locale, instituţiilor, capabilităţilor şi cetăţenilor;
 2. Consolidarea unui sistem integrat, flexibil şi scalabil de gestionare a situaţiilor de urgenţă, organizat pe niveluri, care să permită coordonarea şi utilizarea eficientă a resurselor, printr-o mai bună planificare zonală a intervenţiei, o mai bună definire a rolurilor şi responsabilităţilor, respectiv a principiilor de conducere, coordonare şi comunicare în special prin operaționalizarea Centrului Județean de Conducere și Coordonare a Intervențiilor aflat la sediul ISU Alba;
 3. Întocmirea unei baze de date cu riscurile existente la nivelul tuturor localităților de pe raza județului și capabilitățile de intervenție existente pentru gestionarea acestora;
 4. Întocmirea/adaptarea procedurilor de intervenție astfel încât să se poată gestiona eficient și oportun situațiile de urgență înregistrate;
 5. Creşterea numărului de persoane participante la activitatea de pregătire a membrilor CJSU, conform Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență pe anul 2015;
 6. Asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare managementului şi gestionării situaţiilor de urgenţă într-o perspectivă multianuală.
 • Modernizare structurală şi logistică
 1. Continuarea derulării cu sprijinul Consiliului Judeţean Alba a proiectelor derulate prin A.D.I. „CENTRUL TRANSILVANIEI” pe linia îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă;
 2. Accesarea fondurilor necesare îmbunătăţirii dotării tehnice a CLSU.

INFRASTRUCTURĂ

 1. Întreţinerea şi modernizarea infrastructurii existente;
 2. Lucrări de amenajare a cursurilor de apă, prin investiţii derulate de Administrația Bazinală de Apă Mureş;
 3. Îmbunătăţiri funciare;
 4. Îmbunătățirea și extinderea sistemului de comunicații radio TETRA, utilizat de forțele specializate de intervenție.

CAPITOLUL VI

CONCLUZII

Putem spune că anul 2014 se caracterizează din punct de vedere termic prin încadrarea în limitele normale, cu intervale reduse de caniculă sau ger. Numărul de zile caracterizate prin disconfort termic a fost redus, indicele temperatură – umezeală (ITU) a fost depășit pentru o scurtă perioada în intervalul 12 – 14 august 2014.

Sub aspect pluviometric, anul 2014 s-a caracterizat prin valori apropiate de precipitațiile medii multianuale cu frecvente perioade de instabilitate atmosferică când s-au înregistrat precipitații uneori însemnate cantitativ pe arii restrânse și intensificări de vânt.

De asemenea, în decursul anului 2014 s-au înregistrat patru perioade de timp în care fenomenele hidro-meteorologice periculoase au depășit pragurile critice de avertizare, provocând pagube materiale (trei perioade cu inundații și una cu grindină). În anul 2014, pe teritoriul județului Alba nu s-au produs victime omenești ca efect al fenomenelor hidro-meteorologice periculoase.

Desfășurarea intervenției la accidentul aviatic din munții Apuseni, a pus la grea încercare toate forțele participante, necesitând o analiză complexă a tuturor datelor și adaptarea permanentă a răspunsului în funcție de situația operativă existentă, condiții de relief, meteorologice și infrastructură rutieră. Instituţiile implicate în procesul de căutare/salvare au avut la dispoziţie doar date şi informaţii furnizate de la faţa locului de persoanele rănite, neexistând un portofoliu de informaţii verificate, care să permită o evaluare mai corectă a locaţiei unde s-a prăbuşit aeronava. Mobilizarea exemplară a populaţiei şi cooperarea instituţiilor noastre cu cetăţenii o considerăm firească şi a fost iniţiată din Centrul Județean de Conducere și Coordonare a Intervenției, prin autorităţile locale şi structurile poliţiei.

Rezultatele generale înregistrate pe anul 2014, în activitatea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, relevă faptul că acesta şi-a îndeplinit responsabilităţile ce îi revin, a acţionat operativ şi a coordonat activitatea comitetelor locale şi a instituţiilor cu atribuţii în acest domeniu, cu respectarea întocmai a prevederilor legislaţiei în vigoare.

Serviciile Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă au răspuns în general prompt solicitărilor în vederea desfăşurării acţiunilor de intervenţie, în special pentru stingerea incendiilor şi a arderilor de vegetație uscată, însă au fost întâmpinate unele dificultăţi datorită lipsei de personal şi tehnică de intervenţie.

Condiţiile financiare dificile cu care se confruntă multe consilii locale reprezintă un factor care influenţează negativ nivelul de pregătire al voluntarilor precum și nivelul de dotare a structurilor de intervenție.

În vederea asigurării unei informări corecte a populației prin intermediul mass-media în ce privește situațiile de urgență înregistrate, măsurile dispuse și acțiunile întreprinse pentru gestionarea lor, este nevoie să se respecte principiul „VOCII UNICE”, comunicarea făcându-se de către purtătorul de cuvânt al CJSU, iar persoanele abilitate în comunicarea cu presa din instituţiile care intervin, să comunice elementele pur tehnice specifice intervențiilor structurilor proprii.

*

Situațiile de urgență înregistrate în anul 2014, ne-au dovedit încă odată că prin amploarea și intensitate acestea depăşesc deseori graniţele administrative şi responsabilităţile unei singure instituţii şi sunt într-o dinamică continuă. Aceste caracteristici impun adaptarea permanentă a măsurilor de prevenire pentru reducerea efectelor acestora şi îmbunătăţirea managementului integrat pentru limitarea efectelor asupra populaţiei.

Trebuie să învățăm să trăim cu riscurile!

PREŞEDINTELE

COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ALBA

PREFECT

GHEORGHE FENEȘER

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Te-ar putea interesa și:

Crește numărul românilor care se vaccinează anti-COVID: Vaccinul Pfizer BioNTech administrat unui număr de peste 76.000 de persoane până în prezent

Aproximativ 18.000 de cadre medicale din România au fost vaccinate împotriva COVID-19 în ultimele 24 de ore, acesta fiind cel… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

VIOLENȚELE din SUA: Primul polițist DECEDAT la protestele de la Washington. Bilanțul ajunge la 5 MORȚI

Brian D. Sicknick a fost rănit miercuri, într-o confruntare cu protestatarii, şi a revenit la biroul diviziei, unde i s-a… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Ministrul Educației: 1.4 milioane de elevi ar putea merge la şcoală pe 8 februarie. Pentru studenți există alt regim

Aproape jumătate din elevii românii s-ar putea reîntoarce la școala în format fizic din 8 februarie. Sorin Cîmpeanu, ministrul Educaţiei,… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Restricții mai DURE de intrat în Marea Britanie. Prezentarea testului COVID negativ și carantinarea, necesare

Începând cu săptămâna viitoare, este nevoie de prezentarea unui test COVID negativ efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

INFOTRAFIC: Restricții de circulație, vineri, pe Valea Oltului, pentru decolmatarea șanțurilor de aluviuni . Recomandări pentru șoferi

Traficul se va desfășura dirijat, vineri, 8 ianuarie, pe Valea Oltului, DN7 Râmnicu Vâlcea – Sibiu, între kilometrii 227 și… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Haos la Ministerul Sănătății: Un angajat a trimis spitalelor o somație greșită privind vaccinarea

Haos la Ministerul Sănătății după ce un angajat a trimis spitalelor o somație greșită privind vaccinarea. La câteva ore după… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Unii patroni anunță că nu îi vor primi la muncă pe cei nevaccinați. 5 milioane de angajați își așteaptă rândul la vaccinare

Angajatorii sunt cei care îi înscriu pe liste pe angajați, 5 milioane dintre aceștia își așteaptă rândul la vaccinare. Romania… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro