Rămâi conectat

Cultură Educație

FOTO: Colocviile literare „Ion Agârbiceanu”, Cenade. “Ion Agârbiceanu şi Marea Unire”.

Publicat

în

Ca în fiecare toamnă, membrii Cercului ASTRA “Ion Agârbiceanu” Cenade, organizăm o zi  specială în care ne amintim cu cea mai mare dragoste şi respect de scriitorul Ion Agârbiceanu, care a văzut lumina zilei la Cenade, în 12 septembrie 1882.

Într-o zi frumoasă, în 4 octombrie 2018, am considerat potrivit să ne întâlnim toţi cei care îl iubim pe Agârbiceanu la Cenade, marcând totodată şi Centenarul Marii Uniri, având ca temă a  acestor colocvii literare “Ion Agârbiceanu şi Marea Unire”.

Au zis prezent la acest moment omagial preşedintele interimar al Despărţământului  “Timotei Cipariu” Blaj, ing. Ioan Mihălţan, colonelul în rezervă Ioan Brad şi prof. univ. dr. Ioan Buzaşi, din partea Despărţământului “Timotei Cipariu” Blaj.  S-au alăturat evenimentului reprezentanţii Bibliotecii Judeţene “Lucian Blaga”, managerul Silvan Stâncel şi prof. Daniela Floroian. De asemenea, au fost prezenţi  reprezentanţi ai Cercului “Ion Bianu” Valea Lungă, prof. Călina Comşa, primarul Vasile Puşcă şi domnul Gheorghe Zereş din partea Cercului ASTRA “Timotei Cipariu” Pănade. De fiecare dată sunt prezenţi toţi membrii Cercului ASTRA Cenade, toate cadrele didactice ale Şcolii Gimnaziale “Ion Agârbiceanu” Cenade, alături de elevii ei, cât şi toţi angajaţii din primărie, oficialităţile comunei şi localnici.

Electrica Furnizare Discount

La ora 12.00 au fost primiţi invitaţii, apoi evenimentul a debutat la bustul scriitorului cu depunerea de coroane şi flori şi cu un moment religios, slujba de pomenire a scriitorului, parastas oficiat de preoţii satului, pr. greco-catolic Breaz Ştefan şi  pr. ortodox Moldovan Florin. La căminul cultural din comună s-au derulat pe larg activităţile colocviilor literare. Un grup de elevi pregătiţi de prof. Livia Breaz a prezentat un moment artistic închinat Centenarului Marii Uniri, un montaj literar  cu tema “1 Decembrie 1918” şi un colaj de cântece patriotice. Evenimentul a continuat cu cuvântul de salut al primarului Ilie Neamţu, al directorului Şcolii Gimnaziale “Ion Agârbiceanu” Cenade, prof. Ilie Blaga şi al ing. Ioan Mihălţan, în calitate de preşedinte al Despărţământului ASTRA Blaj.

Comunicările colocviilor literare au fost susţinute de Silvan Stâncel, care s-a referit la rolul Bibliotecii Judeţene în susţinerea acestor tipuri de activităţi şi preocuparea lor în promovarea  scriitorilor prin reeditarea operelor acestora. Daniela Floroian a făcut o prezentare generală a scriitorului, subliniind nevoia de a face cunoscut tuturor generaţiilor personalitatea scriitorului Ion Agârbiceanu.

Prof. univ. dr. Ioan Buzaşi a făcut o amplă prezentare a activităţii scriitorului şi rolul important pe care l-a avut acesta în realizarea Marii Uniri prin contribuţia sa ca scriitor şi publicist, aducând în atenţie cartea scrisă de Ion Agârbiceanu “O lacrimă fierbinte”, carte realizată în 1918, având ca subtitlu “Cuvinte către oastea ţării”.  Profesoara Livia Breaz a prezentat un material în care a subliniat activitatea muliplă a scriitorului în perioada premergătoare Marii Uniri, aceea de scriitor, ziarist, preot militar, toate acestea fiind încununate de un puternic şi profund sentiment patriotic. A adus în atenţia ascultătorilor câteva articole patriotice publicate de Ion Agârbiceanu în ziarele vremii, din timpul Primului Război Mondial, în “România Mare”.

În epistola sa, scriitorul vorbeşte de  hotărârea nestrămutată a românilor de peste  Carpaţi de a forma un singur popor, o singură ţară cu un singur domn, într-o Românie Mare. El a fost preot militar al Corpului Voluntarilor ardeleni format din luptători români, originari din Transilvania, care au luptat alături de armata română în timpul Primului Război Mondial, cu scopul de a elibera Ardealul şi de a-l uni cu Patria Mamă, România. În concluzia evenimentului s-a subliniat faptul că Ion Agârbiceanu a fost unul dintre acei intelectuali transilvăneni care şi-au dat seama că venise vremea înfăptuirii idealului naţional prin desăvârșirea unităţii statului român, calităţi pe care le-a mărturisit fiica scriitorului, Maria Magdalena  Agârbiceanu: “A fost un patriot înflăcărat, ca toţi cei din generaţia lui, făuritori ai Marii Uniri”.

Au mai luat cuvântul profesoara Călina Comşa, care a adus în discuţie ideea de patriotism, de care e nevoie şi în zilele noastre, iar încheierea i-a revenit rapsodului popular Gheorghe  Zereş, care ne-a încântat cu minunate versuri.

Mulţumiţi că am petrecut o zi minunată împreună, am luat cu toţii parte la agapa astristă, oferită cu sprijinul şi implicarea primăriei şi a angajaţilor acesteia şi a membrilor ASTRA Cenade. Pentru acest lucru ţin să-i mulţumesc în mod special primarului comunei, Ilie Neamţu, care susţine activităţile culturale, fără de care nu ne-am fi putut descurca, şi soţiei acestuia, Lenuţa Neamţu, care a sprijinit organizarea întregii activităţi închinate scriitorului Ion Agârbiceanu şi Centenarului Marii Uniri.

Prof. Livia BREAZ, Foto: Ioan BRAD

Publicitate

Cultură Educație

FOTO| Exponatul lunii la Muzeul „Ioan Raica” Sebeș: Un stâlp funerar confecționat din lemn de stejar, care provine din Jidoștina, comuna Șugag, județul Alba

Publicat

în

FOTO| Exponatul lunii la Muzeul „Ioan Raica” Sebeș: Un stâlp funerar confecționat din lemn de stejar, care provine din Jidoștina, comuna Șugag, județul Alba

Exponatul lunii septembrie 2021 la Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeş este un stâlp funerar confecționat din lemn de stejar, care provine din Jidoștina, comuna Șugag, județul Alba, folosit la începutul secolului XX, pentru a marca mormântul unui bărbat.

Stâlpul funerar, octogonal în secțiune, are înălțimea de 1,25 m. Suprafața acestuia este tratată distinct în succesiunea a 16 registre, fiind ornamentat doar în jumătatea superioară. Baza, de 48 cm, este prima parte, nedecorată, a stâlpului. Deasupra acesteia, urmează trei segmente de forma unor prisme, octogonale în secțiune, cu baza mică dispusă în jos.

Electrica Furnizare Discount

Stâlpul continuă cu o succesiune de 12 registre, tot octogonale în secțiune, cu lățimi ce variază între 4 și 9 cm, ale căror margini sunt decorate cu denticuli ciopliți. Cele mai late sunt ornamentate cu X-uri, mai mici sau mai mari, motive decorative interpretate de specialiștii ca fiind simboluri solare. În partea superioară a stâlpului este dispusă o învelitoare rotundă, cu diametrul de 15 cm, confecționată din lemn de brad, cu marginile dințate, care îndeplinește atât un rol funcțional, protejând stâlpul de apa provenind din precipitații, cât şi unul decorativ-simbolic, fiind o reprezentare a discului solar. Învelitoarea are două mici perforații, în care era fixată, cel mai probabil, „pasărea-suflet”, care însă nu s-a păstrat. Pe trei dintre laturile registrelor (7-9), se păstrează inscripția „1915 Iuan Lup”, orientată de sus în jos, care consemnează anul decesului şi numele celui pentru care a fost confecționat stâlpul funerar.

Cimitirele din satele de munte din Mărginimea Sebeșului mai păstrează, însă, din ce în ce mai rar, obiceiul de a pune stâlpi funerari la mormintele bărbaților, practică care la jumătatea secolului trecut era prezentă în cătunele Șugagului, Loman, Tonea, Răchita, Pianu de Sus, Strungari, Purcăreţi și Plaiuri. La începutul secolului XX, fenomenul a fost, însă, mult mai răspândit în zona submontană, ocupând o arie cuprinsă între Orăștie și Făgăraș, cu intruziuni sporadice la sud de Carpați, în aria actuală a județelor Gorj și Mehedinți.

În general, stâlpii funerari sunt ornamentați, de sus și până jos, cu motive geometrice și, mai rar, cu motive florale sau vegetale, de cele mai multe ori elementele decorative sculptate fiind pictate, culorile cele mai frecvent folosite fiind roșul, negrul, verdele, albastrul și, mai rar, albul. În secțiune, au formă patrulateră (Pianu de Sus, Purcăreţi, Plaiuri, Strungari, Răchita, Loman, Tonea și Pleși) sau hexagonală / octogonală (Căpâlna, Deal și Jidoștina), cu diametrul de 8-12 cm, în timp ce înălțimea lor variază între 1,20 și 2 m, în funcție de vârsta decedatului (la copii și bătrâni stâlpii folosiți erau mult mai mici). Un alt indiciu în stabilirea vârstei celui înmormântat este prezența păsării-suflet pe stâlp, ce apare exclusiv la tinerii necăsătoriți, situație în care, alături de stâlpul cu pasăre, se folosește și o „suliță de brad”, care trebuia să aibă o înălțime proporțională cu vârsta pe care o avusese decedatul. Ocupația celui înmormântat, în viața pe care tocmai o părăsise, este indicată uneori de diverse însemne funerare. La Purcăreţi, dacă cel decedat era cioban, se lega de un colț al stâlpului o batistă în care se introducea, alături de moneda pusă la toți morții (gest care ne amintește de „obolul lui Caron” din mitologia romană), și un smoc de lână, iar la Loman, Tonea şi Răchita, dacă decedatul a fost cioban, se atârna de stâlp un clopoțel.

În cazul exemplarului ales ca exponat al lunii la muzeul din Sebeş, înălțimea (1,25 m), precum şi cele două perforații ale discului din extremitatea superioară a stâlpului, unde cel mai probabil a fost fixată o pasăre-suflet, ne îndreptățesc să credem că el marca mormântul unui tânăr necăsătorit, decedat în anul 1915.

Citește mai mult

Cultură Educație

Sâmbătă, 28 august 2021: prof. univ. dr. Volker Wollmann va conferenția la Sebeș cu prilejul aniversării Muzeului „Ioan Raica”

Publicat

în

Sâmbătă, 28 august 2021: prof. univ. dr. Volker Wollmann va conferenția la Sebeș cu prilejul aniversării muzeului „Ioan Raica”

Distinsul profesor universitar dr. Volker Wollmann va fi prezent la Sebeș, cu prilejul „Zilelor Muzeului”, sâmbătă, 28 august 2021, cu începere de la ora 11.30, în grădina Muzeului Municipal „Ioan Raica”, unde va susține conferinţa „Reconstituirea grafică – o soluţie de păstrare a memoriei patrimoniului tehnic al judeţului Alba”. Aceasta va fi urmată de prezentarea cărții „Patrimoniu preindustrial și industrial în România”, vol. VIII, Sibiu, Editura Honterus, 2020.

Prof. univ. dr. Volker Wollmann este un reputat istoric, absolvent Facultăţii de Istorie şi Filosofie a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca. Cu toate că a contribuit la editarea mai multor volume din seria „Inscripţiile Daciei romane”, domeniul de suflet al profesorului Wollmann, cel în care s-a remarcat, este cercetarea mineritului din provincia Dacia, dar şi cel din perioada premodernă. Aceste activități l-au condus treptat pe Volker Wollmann spre un domeniu spectaculos, dar neglijat în comunitatea academică din România: arheologia industrială. Este, deopotrivă, un neobosit editor şi cercetător al documentelor Evului Mediu târziu şi epocii moderne.

Electrica Furnizare Discount

Din anul 2004, Volker Wollmann a devenit consilier ştiinţific al Fundaţiei Saşilor Ardeleni din München, iar în anul 2012, statul german i-a răsplătit eforturile acordându-i prestigioasa „Cruce Federală de Merit”. Între anii 2000 şi 2006, a fost profesor asociat al Universităţii „1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia, al cărui Doctor Honoris Causa a devenit, începând cu anul 2015. Pentru meritele sale ştiinţifice, în anul 2011 a primit titlul de cetățean de onoare al municipiului Sebeş (localitate în care, de altfel, şi-a petrecut copilăria şi a absolvit liceul) şi al municipiului Brad. De-a lungul anilor, a publicat peste 20 de cărţi şi peste 250 de articole ştiinţifice în reviste de prestigiu din România şi din străinătate, fiind, totodată, membru fondator şi director al revistei „Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis”, anuarul ştiinţific al Muzeului Municipal „Ioan Raica” Sebeş.

Conferința va fi urmată de lansarea cărții „Patrimoniu preindustrial și industrial în România”, vol. VIII, Sibiu, Editura Honterus, 2020, prezentată de dr. Ioan Alexandru Aldea, arheolog, specialist în arheologie pre- şi protoistorică, fost muzeograf al muzeelor din Sebeş şi Alba Iulia şi conferenţiar al Universitatăţii „1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia.

Citește mai mult

Cultură Educație

Ultimele 5 locuri disponibile: Holcim Romania oferă tinerilor absolvenți de liceu pregătire gratuită în cadrul Școlii Tehnice Holcim de la Aleșd (P)

Publicat

în

 Ultimele 5 locuri disponibile: Holcim Romania oferă tinerilor absolvenți de liceu pregătire gratuită în cadrul Școlii Tehnice Holcim de la Aleșd; după absolvire, aceștia vor fi angajați în cadrul companiei

Programul educațional implementat de Holcim Romania, cu o durată de școlarizare de 2 ani, începe în septembrie 2021. La absolvire, tinerii vor primi o diplomă de calificare ca Tehnician în industria cimentului și vor avea posibilitatea de a face parte din echipa Grupului  Holcim Romania prin obținerea unui loc de muncă în apropierea zonei lor de reședință.

Programul de școlarizare gratuit propus de Holcim este recunoscut de către Ministerele Muncii și al Educației. Pe tot parcursul acestuia, Holcim Romania asigură pregătire teoretică și practică, burse de merit, transport, cazare și masă, toate materialele necesare studiului, echipament de protecție.

Electrica Furnizare Discount

Sesiunile practice sunt asigurate de specialiști în industria construcțiilor din cadrul Holcim și Somaco și includ: tehnologia de fabricare a cimentului, mentenanță mecanică, preventivă, electrică, calitate, tehnologia prefabricatelor, sănătate și securitate în muncă, protecția mediului.

Modulul general de educație va fi asigurat de către profesorii Colegiului Tehnic „Alexandru Roman” din Aleșd pentru materii precum: matematică, fizică, chimie, engleză, germană, desen tehnic, IT.

Alături de membrii echipei Holcim Romania, tinerii se vor putea dezvolta pe plan profesional, dar și personal, fiind ghidați pe tot parcursul programului de către specialiști cu o vastă experiență în domeniu.

„Prin intermediul Școlii Tehnice, ne dorim să aducem alături de noi tineri dornici să descopere această industrie a construcțiilor, care contribuie semnificativ la dezvoltarea comunităților. În cadrul Școlii, elevii vor avea posibilitatea să se dezvolte învățând de la specialiști în domeniu. Suntem mândri că, prin intermediul acestui proiect, ne aducem aportul la formarea noilor generații de profesioniști și ducem mai departe angajamentul nostru de a construi o lume mai bună”, a declarat Florina Rusneac, Manager Resurse Umane, Holcim Aleșd și Turda.

Elevii vor avea posibilitatea să se înscrie în program până la data de 7 septembrie. Pentru a aplica este necesar să se completeze cererea de înscriere și să se atașeze copia cărții de identitate, a certificatului de naștere și a celui de căsătorie (dacă este cazul), diploma de bacalaureat sau certificatul de absolvire, foaia matricolă  și adeverință de la medicul de familie.

Ulterior, între 8 – 10 septembrie, aceștia vor susține o serie de testări la matematică, fizică, chimie, engleză, precum și o evaluare a profilului psihologic și un interviu cu un specialist Holcim Romania.

Informații suplimentare și înscrieri pe site-ul www.holcim.ro sau la numarul de telefon 0758 016 284.

•••

Despre Grupul Holcim

Holcim construiește progres pentru oameni și pentru planetă. În calitate de lider global în furnizarea de soluții de construcții, compania contribuie la dezvoltarea unui mediu construit mai verde și mai inteligent, îmbunătățind nivelul de trai al oamenilor din întreaga lume. 

Holcim este prezent în 70 de țări la nivel mondial, reunind unele dintre cele mai de succes companii din industria construcțiilor: ACC, Aggregate Industries, Ambuja Cement, Disensa, Firestone Building Products, Geocycle, Holcim și Lafarge, cu peste 70.000 de angajați.

Despre Holcim România

Holcim (Romania) S.A. activează de peste 20 de ani în sectorul materialelor de construcții din România. Compania deţine 2 fabrici de ciment în Câmpulung şi Aleșd, o staţie de măcinare, 18 staţii ecologice de betoane, 3 staţii de agregate, 2 staţii de lianţi speciali şi 3 terminale de ciment în Bucureşti, Turda și Roman. Holcim are aproximativ 800 angajați în România.

Grupul de companii Holcim România include Somaco Grup Prefabricate (ce deține 5 fabrici de prefabricate și una de BCA) și Geocycle România (cu 3 puncte de lucru pentru pre-tratarea deșeurilor).

Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare