Extinderea Ambulatoriului Spitalului Blaj, tot mai aproape de realizare: Licitația pentru execuția lucrărilor, lansată în SEAP

TECHNOVA - Înlocuiește-ți centrala

Extinderea Ambulatoriului Spitalului Blaj, tot mai aproape de realizare: Licitația pentru execuția lucrărilor, lansată în SEAP

Primăria municipiului Blaj a lansat de curând în Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru execuție lucrări de construcții, inclusiv utilaje și echipamente aferente, pentru obiectivul „Extindere și dotare ambulatoriu Spital Municipal Blaj”. Valoarea totală estimată a lucrărilor este de 5.937.909,41 lei, fără TVA.

ELIT

Prin Proiectul tehnic s-au propus următoarele categorii de intervenții pentru clădirea vizată:

-Pregătirea amplasamentului:

sistematizări pe verticală
drenaje, epuismente
demontări/demolari/dezafectări/defrișări. evacuări materiale rezultate
lucrări pentru pregătirea amplasamentului.

-Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială, inclusiv refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, precum plantare de copaci și reamenajarea spațiilor verzi.

-Relocarea/protecția utilităților, după caz – se vor reloca toate rețelele subterane existente în zona amplasamentului, conform proiectelor tehnice avizate de către autoritățile competente responsabile.

-Asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului de investiție – cele existente

-Lucrări construcții și instalații extindere clădire pe orizontală (corp clădire nou):

Structură – sistem constructiv
Compartimentări, finisaje.tâmplărie
Izolații
Instalații:
Instalații termice
Instalații sanitare
Instalații de ventilație și climatizare
Instalații de detecție incendiuInstalații electrice

-Construcții, instalații și dotări conexe investiției de bază

Reabilitarea/construirea aleilor;
Iluminatul exterior: iluminatul aleilor, iluminatul căilor de acces către ambulatoriu și de la ambulatoriu către spital.
Recondiționare/Realizare spații verzi;
Amenajare parcare pentru ambulanțe/ autosanitare/ autospeciale de intervenție a medicului de urgență/ autospeciale de consultații la domiciliu.

Practic, Ambulatoriul Spitalului Municipal (dispensarul policlinic) va fi complet transformat, în decurs de doi ani, prin acest proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, care își propune să ducă la îmbunătățirea și la creșterea calității activității medicale pentru cei peste 50.000 locuitori din zona Blajului.

Extinderea Ambulatoriului Spitalului Municipal Blaj se va realiza pe orizontală, cu o clădire nouă, similară celei existente și alipită clădirii spitalului. Ulterior construcției se vor transfera secțiile de ambulatoriu în spațiile nou-create și vor fi dotate cu aparatură medicală și mobilier medical necesar pentru funcțiunile specifice de ambulatoriu.

La fiecare nivel – subsol, parter și la etajele 1, 2 și 3 – va exista o circulație orizontală, pentru a se lega clădirea veche a spitalului de cea nouă a ambulatoriului integrat, așa cum prevăd legislația și normativele în vigoare.

Pe lângă lucrările de construcții și instalații pentru extinderea pe orizontală a clădirii, vor fi achiziționate utilaje și echipamente tehnologice, noi echipamente medicale pentru dotarea specifică a cabinetelor medicale, iar la exterior vor fi reabilitate aleile pietonale, care, împreună cu căile de acces către ambulatoriu, precum și cu cele de la ambulatoriu către spital, vor fi iluminate.

Tot în incintă se vor realiza spații verzi și se va amenaja o parcare pentru ambulanțe și pentru autosanitarele destinate consultațiilor la domiciliu

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419