Ziarul Unirea

După concedieri din aparatul bugetar, Guvernul se pregătește să suspende angajările la stat. Care sunt domeniile exceptate de la această măsură

Se anunță nu doar concedieri în masă din sistemul bugetar, ci și suspendarea angajărilor. Cel puțin așa reiese din proiectul de ordonanță publicat pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice. Puține domenii vor fi exceptate de această măsură drastică, ce amintește de perioada crizei economice de după anul 2008.

„Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante din instituţiile şi autorităţile publice”, se arată în proiect. Pentru posturile pentru care au fost demarate procedurile de organizare a concursurilor anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se continuă procedurile de ocupare a acestora, conform prevederilor în vigoare la acea dată.

ELIT

Prin excepţie, ordonatorii de credite pot aproba ocuparea prin concurs sau examen posturi vacante conform principiului: ”unu la trei” din totalul posturilor ce se vor vacanta după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, respectiv la trei posturi ocupate devenite vacante, un post ocupat, numai în condiţiile încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget.

O altă excepţie priveşte ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante pentru următoarele categorii de personal:

a) personal didactic de predare din instituţiile de învăţământ preuniversitar şi universitar de stat;

b) personal medico-sanitar;

c) încadrarea promoţiilor 2019 de ofiţeri, subofiţeri, agenţi de poliţie, maiştri militari, funcţionari publici cu statut special;

d) încadrarea promoţiei 2019 a Institutului Naţional al Magistraturii;

e) personalul din cadrul instituţiilor publice reorganizate sau restructurate prin acte normative de cu rang de lege aprobate după intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe.

Ocuparea posturilor vacante prin concurs/examen se face numai după obţinerea avizului conform al Ministerului Educaţiei Naţionale, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei şi al celorlalte instituţii cu atribuţii în domeniile apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale, după caz, în subordinea/coordonarea cărora funcţionează instituţiile de învăţământ, prin care se certifică existenţa în bugetul aprobat a fondurilor necesare finanţării posturilor propuse a se ocupa precum şi a celor ocupate la momentul solicitării avizului.

Ocuparea posturilor vacante prin concurs/examen se face numai după obţinerea avizului conform al Ministerului Sănătăţii, al ministerelor sau instituţiilor cu reţea sanitară proprie şi/sau al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, după caz, prin care se certifică existenţa în bugetul aprobat a fondurilor necesare finanţării posturilor propuse a se ocupa precum şi a celor ocupate la momentul solicitării avizului.

sursa: adevarul.ro

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419