Drept de preempţiune pentru coproprietari, rude, arendaşi şi statul român la vânzarea terenurilor agricole

PRO ROMÂNIA - Alegeri parlamentare 2020

O iniţiativă legis­lativă semnată de parlamentari ai PSD potrivit căreia va fi acordat drept de preempţiune la achiziţia de terenuri agri­cole coproprietarilor, rudelor de gra­dul I, arendaşilor, statului român, prin Agenţia Domeniile Statului, şi ve­ci­nilor terenului, în ordinea men­ţionată, se află în dezbatere la Comisia pentru agricultură a Sena­tului.

Dacă aceştia nu sunt interesaţi să cumpere, pot achiziţiona terenul per­soanele fizice sau juridice care au reşedinţa sau sediul în aceeaşi zonă în care se află terenul cu condiţia să fi desfăşurat activităţi agricole cu cinci ani înaintea publicării ofertei de vânzare. De ani de zile, problema pro­prietăţii terenurilor revine în discuţie la intervale regulate. Fermierii români ar aplauda iniţiativa de mai sus, cu condiţia ca ea să fie valabilă doar pentru străini, în vreme ce iniţiativa sus-descrisă nu face distincţie între cetăţenia proprietarilor.

USR - Alegeri parlamentare 2020

Neexistând cadastru pentru în­treaga Românie, nu există o situaţie clară a proprietăţilor agricole aflate în mâinile străinilor. Proiectul citat justifică doar că între 2014 şi semestrul I din 2017 circa 470.000 de hectare de teren agricol au fost scoase la vânzare. România deţine circa 8,3 mil. hectare de teren arabil. „De 10 ani mă ţin de decidenţi să modifice legea vânzării terenurilor agri­­cole şi când mai fac câte o mo­difi­care, legea e mai proastă decât cea de înainte. Acum vor să bage în Senat o le­ge care îi discriminează pe români, care nu permite cumpără­torului să revândă decât statului român. Sau dacă patru vecini au drept de preempţiune, poate cumpăra cel mai tânăr“, a spus Lau­renţiu Baciu, preşe­dintele Ligii Asocia­ţiilor Producă­­torilor Agricoli din România.

PMP - Alegeri parlamentare 2020

Sursa: zf.ro

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419