DOCUMENT| ALBA IULIA: Restricționarea circulației în timpul nopții și limitarea numărului de persoane în magazine și mijloacele de transport. Noi măsuri din partea CLSU

PRO ROMÂNIA - Alegeri parlamentare 2020

Evoluția cazurilor active și incidența crescută la nivelul Municipiului Alba Iulia, a la implementarea unor noi măsuri, din partea Comitetului Local pentru Situații de Urgență, precum restricționarea circulației persoanelor în intervalul orar 23.00 – 05.00 și limitarea numărului de persoane în interiorul centrelor comerciale și mijloacelor de transport în comun

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 21/2004, privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare, ale O.UG. nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situațiilor de urgență, ale Regulamentului-cadru, aprobat prin H.G. nr. 1491/2004 privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și a centrelor operative pentru situații de urgență, precum și ale Regulamentului privind structura organizatorică, funcționarea, atribuțiile și dotarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență al municipiului Alba Iulia, aprobat prin Dispoziția Primarului nr. 1275 din 29 octombrie 2020.

USR - Alegeri parlamentare 2020

În temeiul prevederilor cuprinse în HOTĂRÂREA Nr 856 din 14.10.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
În temeiul prevederilor cuprinse în Hotărârea nr. 57 din 05.11.2020 emisă de către Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Alba, privind stabilirea unor măsuri de limitare și prevenire a răspândii virusului Sars-Cov-2 pe raza municipiului Alba Iulia.

PMP - Alegeri parlamentare 2020

La nivelul unități administrativ-teritoriale Alba Iulia, unde rata de incidență cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 a depășit 3/1000 de locuitori, începând cu data de 06.11.2020, ora 2300, se instituie măsuri pentru diminuarea impactului riscului astfel :

În data de 06.11.2020, s-au dezbătut și s-au aprobat de către membrii C.L.S.U. al Municipiului Alba Iulia, urmatoarele articole :

Art. 1. La nivelul U.A.T. Alba Iulia unde rata de incidență cumulată în ultimele 14
zile a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS–COV-2 este de peste 6 cazuri la 1.000 de locuitori, pentru diminuarea impactului riscului epidemiologic, în intervalul orar 2300-0500 circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei este permisă numai pentru:
a) deplasarea în interes profesional, inclusiv deplasarea între locuință/gopsodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale, atunci când activitatea profesională este esențială și nu poate fi amânată sau desfășurată de la distanță;
b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;
c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, ori deces al unui membru de familie;
e) deplasări scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a oamenilor și nevoile animalelor de companie/domestice;
f) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
g) deplasarea pentru realizarea de activități agricole;
h) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare.

Art. 2. (1) Pentru verificarea motivului deplasării persoanelor prevăzute la art.1:
a) angajații prezintă legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator;
b) persoanele fizice autorizate, titularii întreprinderilor individuale, membrii întreprinderilor familiale, liber profesioniștii și persoanele care practică activități agricole prezintă o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil;
c) pentru verificarea motivului deplasării în alte situații decât cele prevăzute la lit. a și b, se prezintă o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.
(2) Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței, motivul și locul deplasării, data și semnătura.
(3) Adeverința eliberată de angajator sau declarația pe propria răspundere pot fi prezentate personalului autorităților abilitate și prin intermediul telefonului, tabletei sau unui dispozitiv electronic similar.

Art. 3. Se permite tranzitarea U.A.T. Alba Iulia în intervalul orar 2300-0500, de către persoanele care nu au domiciliul/reședința în aceste localități, fiind interzisă staționarea acestora.

Art. 4. (1)Se restricționează accesul persoanelor în interiorul centrelor comerciale de tip supermarket, hypermarket, mall-uri etc, amplasate la nivelul U.A.T. Alba Iulia, astfel încât fiecărei persoane să îi fie alocată o suprafață de minim 4 mp din suprafața utilă a spațiului comercial.
(2) Operatorii economici de la aliniatul (1) sunt obligați să calculeze și să afișeze la loc vizibil, la intrarea în spațiul comercial numărul maxim de persoane care este permis în același timp în interiorul unității și să organizeze cu personal propriu limitarea accesului.
(3) Operatorii economicii de la aliniatul (1) au obligativitatea de a dezinfecta coșurilor de cumpărături, pardoselile și suprafețele comune, pentru prevenirea și răspândirea virusului SARS-COV-2 în spațiile comerciale.

Art. 5. La niveul U.A.T. Alba Iulia, se limitează numărul de călători din mijloacele de transport în comun, la maxim 50% din capacitatea autorizată de transport, cu respectarea regulilor de distanțare socială. Responsabilitatea accesului în limita a 50% din capacitatea autorizată revine operatorului de transport public, cât și dezinfectarea mijloacelor de transport în comun, după fiecare cursă efectuată.

Art. 6. La niveul U.A.T. Alba Iulia, organizarea activității în unitățile de producție, în așa mod încât să fie respectată o distanțare fizică și orară la intrarea și ieșirea din tură, astfel să se evite aglomerările la intrarea și ieșirea de pe platformele industriale.

Art. 7. La nivelul U.A.T. Alba Iulia, unde rata de incidență cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS–COV-2 este de peste 6 cazuri la 1.000 de locuitori, instituțiile cu atribuții în domeniu, reprezentate în Grupa de coordonare și a comisiilor mixte de verificare a modului de respectare a măsurilor de limitare a răspândirii COVID-19, vor intensifica activitățile de verificare a respectării măsurilor de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 în spațiile publice exterioare, piețe și mijloacele de transport în comun, cu accent pe purtarea corectă a măștii de protecție facială și respectarea distanțării fizice.

Art. 8. În conformitate cu prevederile art. 65 lit. h și m, din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, constituie contravenții nerespectarea măsurilor de protecție și circulația persoanelor în locurile și intervalele orare în care aceasta a fost interzisă sau restrânsă.

Art. 9. Se supendă activitatea ”Pieței Volante” din cartierul Cetate , pana la ieșirea municipiului din scenariu roșu.

Art 10. Urmărirea și verificarea punerii în aplicare a prevederilor prezentei hotărârii se vor face de către autoritățiile cu competență în domeniu.

Art. 11 Măsurile stabilite la punctele anterioare se aplică până la emiterea unei hotărâri din partea Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Alba, care să ateste ieșirea UAT municipiul Alba Iulia din scenariul roșu.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419