DNA-ul pădurilor: Camera Deputaților a înființat Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Mediu

Camera Deputaților a adoptat miercuri o lege care privește înființarea unui ‘DNA al pădurilor’: Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Mediu. Proiectul merge la Senat în calitate de for decizional.

Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Mediu funcţionează cu următorul număr minim de posturi: a) 10 de posturi de procuror; b) 5 de posturi de specialişti; c) 25 personal auxiliar de specialitate, economic şi administrativ; d) 25 de ofiţeri şi agenţi de poliţie judiciară.

ELIT

Procurorul șef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Mediu, adjunctii acestuia sunt numiți de Președintele Romaniei, la propunerea ministrului justitiei, cu avizul Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, dintre procurorii care au o vechime minima de 15 ani în functia de judecator sau procuror, pe o perioada de 3 ani, cu posibilitatea reinvestirii o singura data.

  • Legea reglementează organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Mediu, ca structură specializată în combaterea infracțiunilor împotriva mediului înconjurător, care, potrivit legii, își exercita atribuțiile pe întreg teritoriul Romaniei.
  • Persoanele cu atributii de conducere din instituțiile și autoritatile publice competente cu protecția mediului și cele cu funcție de control sunt obligate sa sesizeze Direcția de Investigare a Infractiunilor de Mediu cu privire la orice date sau informatii din care rezulta ca s-a săvârșit una dintre infractiunile atribuite prin prezenta lege în competenta Directiei de Investigare a Infractiunilor de Mediu.
  • Daca în cursul efectuarii urmaririi penale procurorii parchetelor de pe langă instantele judecatorești constata ca infractiunea care constituie obiectul cauzei este una dintre infractiunile atribuite prin prezenta lege în competenta Directiei de Investigare a Infractiunilor de Mediu, aceștia au obligatia de a sesiza de îndata procurorii acestui parchet.
  • Directia de Investigare a Infractiunilor de Mediu este autorizată să dețină și să  foloseasca mijloace adecvate pentru obținerea, verificarea, prelucrarea, stocarea și descoperirea informatiilor privitoare la infractiunile date în competenta sa, în condițiile legii. Orice date și informatii ce excedeaza competentei directiei se transmit autoritatilor abilitate prin lege.
  • Persoana care a comis una dintre infractiunile prevazute de prezenta lege în competența Directiei de Investigare a Infractiunilor de Mediu, iar în timpul urmăririi penale denunța și faciliteaza identiftcarea și tragerea la raspundere penala a altor participanti la săvârșirea infracțiunii beneficiaza de reducerea la jumatate a limitelor pedepsei prevazute de lege.
  • Anual se constituie un depozit în valoare de cel putin 2.000.000 Lei pentru actiuni privind organizarea și constatarea infractiunilor flagrante sau ocazionate de folosirea investigatorilor sub acoperire, a informatorilor ori colaboratorilor acestora, la dispozitia procurorului șef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Mediu, iar modul său de gestionare și de utilizare se va stabili prin ordin al procurorului șef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Mediu

(1) Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Mediu are următoarele atribuţii:

Mihail David - 2020

a) efectuarea urmăririi penale pentru infracţiuni prevăzute în competenţa direcţiei prin prezenta lege şi prin legi speciale; b) conducerea, supravegherea şi controlul actelor de cercetare penală, efectuate din dispoziţia procurorului de către ofiţerii şi agenţii de poliţie judiciară organizaţi în cadrul structurilor specializate în combaterea infracționalității de mediu, la nivel central şi teritorial, aflaţi în coordonarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Mediu, ori detaşaţi în cadrul direcţiei, precum şi de către ofiţerii sau agenţii de poliţie judiciară care au primit avizul din partea procurorului-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Mediu; c) sesizarea instanţelor judecătoreşti pentru luarea măsurilor prevăzute de lege, pentru judecarea cauzelor, precum şi exercitarea căilor de atac conform legii în cauzele privind infracţiunile date în competenţa Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Mediu; d) participarea la şedinţele de judecată în cauzele pentru care procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Mediu au sesizat instanţele de judecată ori au exercitat căile de atac ori în care, potrivit legii, participarea procurorului este obligatorie în raport cu infracţiunile date de prezenta lege în competenţa direcţiei; e) participarea la şedinţele de judecată, cu excepţia fazei de executare a pedepsei, în cauzele pentru care procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Mediu au sesizat instanţele de judecată ori au exercitat căile de atac ori în alte situaţii în care participarea procurorului este obligatorie în raport cu infracţiunile date de prezenta lege în competenţa direcţiei; f) conducerea, supravegherea şi controlul activităţilor de ordin tehnic în cadrul urmăririi penale, efectuate de specialiști în domeniul informatic, domeniul silvic, al calității apei, al calității aerului, al calității solului, al gestiunii deșeurilor, al emisiilor industriale, precum şi în alte domenii care țin de protecția mediului, din dispoziţia procurorilor direcţiei; g) studierea cauzelor care generează săvârşirea infracţiunilor de mediu ori a altor infracţiuni date în competenţa direcţiei şi a condiţiilor care le favorizează, elaborarea propunerilor în vederea eliminării acestora, precum şi pentru perfecţionarea legislaţiei penale în acest domeniu; h) constituirea şi actualizarea bazei de date vizând infracţiunile ce sunt date în competenţa Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Mediu; i) solicitarea şi acordarea asistenţei judiciare internaţionale în cauzele care privesc infracţiuni date în competenţa direcţiei prin prezenta lege şi prin legile speciale; j) exercitarea altor atribuţii prevăzute de legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare, precum şi de legile speciale.

Sunt de competenţa Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Mediu, indiferent de calitatea persoanei:

a) infracţiunile prevăzute de art. 106, art. 107, art. 1071 , art. 108, art. 109, art. 110 din Legea 46/2008 – Codul Silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. b) infracţiunile prevăzute de art. 52 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobata cu modicari si completari prin Legea nr.265/2006/2011, cu modificările și completările ulterioare. c) infracţiunile prevăzute de art. 98, din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare. d) infracțiunile prevăzute de art. 81 din Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările ulterioare. e) infracţiunile prevăzute de art. 92, art. 93, art. 95 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare. f) infracţiunile prevăzute de art. 63 din Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare. g) infracţiunile prevăzute de art. 3 – 8 din Legea 101/2011 pentru prevenirea şi sancţionarea unor fapte privind degradarea mediului, republicată; h) infracţiunile prevăzute de art. 42, art. 43, art. 44, art. 45 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare. i) infracțiunile prevăzute de art. 355 și 356 din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, cu modificările și completările ulterioare. (2) Pentru infracţiunile prevăzute la alin. (1) săvârşite de minori sau asupra minorilor, urmărirea penală se efectuează de procurori din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Mediu, anume desemnaţi de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. (3) Pentru infracțiunile prevăzute la alin (1) care au fost săvârșite în condițiile prevăzute de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal cu modificările și completările ulterioare referitor la Consituirea unui grup infracțional organizat, competența de efectuare a urmăririi penale aparține Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Mediu. (4) În cazul în care se dispune disjungerea în cursul urmăririi penale, procurorul din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Mediu poate continua efectuarea urmăririi penale şi în cauza disjunsă. (5) Procurorii specializaţi din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Mediu efectuează în mod obligatoriu urmărirea penală pentru infracţiunile prevăzute la alin. (1).

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...