Ziarul Unirea

Declaraţiile de asigurare pentru asociaţii unici, asociaţi, acţionari şi comanditari

Conform Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările în vigoare, declaraţiile de asigurare depuse la Casa Judeţeană de Pensii Alba, de către asociaţii unici, asociaţi, acţionari şi comanditari au încetat de drept la 1 ianuarie 2011. Aşa cum ne-a declarat Nicolae Nartea, directorul executiv al CJP Alba, de la data amintită, asociaţii unici care primesc indemnizaţie lunară pentru această calitate sunt asiguraţi obligatoriu în sistemul public de pensii şi vor fi înregistraţi în „Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitul pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”, potrivit prevederilor Legii 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2011. Asociaţii unici care primesc dividende, asociaţii, acţionarii şi comanditarii vor putea opta, după 1 ianuarie 2011, pentru o asigurare facultativă, completându-şi venitul asigurat în sistemul public de pensii la contribuţia minimă de 222 lei, conform prevederilor din Legea 263/2010, începând cu 1 ianuarie a.c. În situaţia în care asociaţii unici, asociaţii, acţionarii şi comanditarii care aveau depusă declaraţie de asigurare conform Legii 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, au achitat contribuţia de asigurări sociale pentru o perioadă din anul 2011, această perioadă va constitui, potrivit legii, stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, contribuţia de asigurări sociale nefiindu-le restituită. (A.D.T.)

ELIT

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419