De la DGFP Alba – Precizări privind aplicarea prevederilor Legii 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule

Mircea Trifu - Primar Alba Iulia

    Prin Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,  nr. 17 din 10 ianuarie 2012, s-a reglementat regimul fiscal aplicabil taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule. Potrivit art. 10 din acest act normativ, stabilirea, verificarea, colectarea, inclusiv soluţionarea contestaţiilor privind taxa datorată de contribuabili se realizează de către organul fiscal competent, potrivit prevederilor OG 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit  prevederilor Legii 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, (publicată în Monitorul Oficial al României nr.17/10.01.2012) persoanele fizice sau juridice, după caz, au obligaţia de plată a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehiculele dobândite/deţinute şi/sau au dreptul la restituirea unor sume reprezentând diferenţe dintre taxa de poluare achitată conform OUG 50/2008, aprobată prin Legea 140/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi taxa pentru emisiile poluante datorată potrivit Legii 9/2012. Organele fiscale teritoriale vor primi şi vor înregistra toate cererile contribuabililor, atât cele privind stabilirea taxei de plată, cât şi cele de restituire, prevăzute de Legea 9/2012, urmând ca soluţionarea acestora să fie efectuată conform normelor metodologice de aplicare a legii, aprobate prin HG 9/2012 (publicate în Monitorul Oficial nr.29/13.01.2012), precum şi a ordinelor prevăzute de aceste norme. În situaţia în care contribuabilii au plătit taxa pe poluare în conformitate cu prevederile OUG 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, cu modificările şi completările ulterioare şi nu au efectuat înmatricularea autovehiculelor până la data intrării în vigoare a Legii 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, respectiv 13 ianuarie 2012, iar taxa achitată este mai mare decât cea stabilită prin noua lege, organele fiscale vor elibera contribuabililor o adresă din care să rezulte că taxa achitată poate fi utilizată la înmatricularea autovehiculelor, în conformitate cu prevederile noii legi. Cererile privind stabilirea taxei de plată, cât şi cele de restituire a diferenţelor, se vor depune la organul fiscal competent, respectiv organul fiscal teritorial în a cărui evidenţă este înregistrat contribuabilul ca plătitor de impozite şi taxe. Prin Ordinul nr. 28/2012 al preşedintelui ANAF a fost aprobată procedura privind stabilirea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule (publicat în Monitorul Oficial nr.31/13.01.2012).
lRestituirea sumelor rezultate ca diferenţă între taxa pe poluare pentru autovehicule (achitată de contribuabili începând cu 1 iulie 2008, până la 13.01.2012)/taxă specială pentru autoturisme şi autovehicule şi taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule (reglementată prin Legea nr.9/2011)
Sumele prevăzute la art.12 din lege (diferenţele) se restituie, la cererea contribuabilului, persoană fizică sau juridică, în conformitate cu prevederile art. 117 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 45 de zile de la depunerea cererii. Pentru restituirea sumelor prevăzute la alin. (1), contribuabilul va depune o cerere de restituire la organul fiscal competent în administrarea acestuia. Modelul cererii este prevăzut în anexa nr. 2. la Normele metodologice aprobate prin HG nr.9/2012. La cererea de restituire se anexează, în original sau în copie, documentul doveditor al plăţii taxei pe poluare pentru autovehicule/taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, respectiv chitanţa fiscală/ordinul de plată şi extrasul de cont, după caz, care să ateste efectuarea plăţii acesteia, precum şi copia cărţii de identitate a autovehiculului şi a certificatului de înmatriculare, cu prezentarea în original a acestora. În cazul autovehiculelor care fac obiectul contractelor de leasing, la cererea de restituire se anexează, în copii conforme cu originalul pe baza declaraţiei proprii, documentul doveditor al plăţii taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, precum şi cartea de identitate a autovehiculului şi certificatul de înmatriculare. Restituirea diferenţelor de taxă se face de către organul fiscal competent, în contul bancar indicat de către solicitant prin cererea sa de restituire. Informaţii detaliate se pot obţine la birourile pentru asistenţa contribuabililor din cadrul administraţiilor finanţelor publice municipale şi orăşeneşti din judeţul nostru.

Adriana DURIGĂ

Pro România - Ține cu ALBA
ELIT

PMP - Alegeri Locale 2020
USR-Plus - Oameni ca tine schimbă Alba în bine

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

1 comentariu

mrica 18 ianuarie 2012 at 9:08

nu va e rusine la obraz TRADATORIILOR sa dati asemenea taxa? sa platesti cateva mii de euro ca sa ti inmatriculezi un auto deja inscris?jos basescu,jos,boc,jos borbely,si la zid cu ei!!!!

Comentariile sunt oprite