Cum recuperezi banii pe care ANAF ți-i datorează: În cât timp pot fi ceruți banii înapoi de la stat

TECHNOVA - Înlocuiește-ți centrala
Cum recuperezi banii pe care ANAF ți-i datorează: În cât timp pot fi ceruți banii înapoi de la stat

Pentru persoanele fizice care trebuie să încaseze bani de la ANAF, restituirea se poate face în contul bancar indicat de către acestea în cererea de restituire şi atunci când actele normative prevăd acest lucru, în numerar, la ghişeul de trezorerie a statului care deserveşte organul fiscal central competent în administrarea contribuabilului persoană fizică ori prin mandat poştal.

ANAF restituie sumele pe care le datorează contribuabililor, la cererea acestora și în maximum 5 ani, după care contribuabilii decad din dreptul de a mai cere sumele de bani înapoi.

Pro România - Misiunea ieșirii din criză

În vederea restituirii în numerar, organul fiscal înştiinţează contribuabilul despre acest fapt, comunicându-i acestuia ’’înştiinţarea de restituire” prin care se indică:

– unitatea de trezorerie a statului la care contibuabilul urmează să se prezinte pentru a-si ridica suma solicitată,
– adresa acesteia,
– cuantumul sumei de restituit.

Restituirea la trezorerii

Programarea pe zile a solicitanţilor pentru care restituirea se face în numerar se efectuează de unităţile de trezorerie ale statului. În situaţia în care solicitantul nu se prezintă la unitatea de trezorerie a statului la data stabilită, aceasta va efectua reprogramarea contribuabilului, la o dată ulterioară, la solicitarea acestuia.

Ce sume de bani se restituie

Potrivit art. 168 alin (1) şi (4) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se restituie, la cerere, contribuabilului/plătitorului orice sumă plătită sau încasată fără a fi datorată iar prin excepţie de la prevederile alin. (1), se restituie din oficiu următoarele sume:

a) cele de restituit, reprezentând diferenţe de impozite rezultate din regularizarea anuală a impozitului pe venit datorat de persoanele fizice, care se restituie în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere;

b) cele încasate prin poprire, în plus faţă de creanţele fiscale pentru care s-a înfiinţat poprirea, care se restituie în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data încasării.

Termenul de soluționare a cererii de restituire

Precizăm că, cererile de restituire depuse de contribuabili se soluţionează în termen de 45 de zile de la data depunerii cererii, cu menţiunea că, acest termen se poate prelungi potrivit art. 77 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Contribuabilii au dreptul la dobândă

În conformitate cu prevederile art. 182 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, pentru sumele de restituit sau de rambursat de la buget, contribuabilul are dreptul la o dobândă, egală cu dobânda la care contribuabilul ar fi obligat la plată în situaţia în care acesta nu-şi achită la termenul şi în cuantumul prevăzut de lege, obligaţiile fiscale.

Calcularea dobânzii

Dobânda se calculează din ziua următoare termenului prevăzut la art. 168 alin (4) sau art. 77 după caz, până la data stingerii prin oricare din modalităţile prevăzute de lege. Precizăm de asemenea că, acordarea dobânzilor se face numai la cererea contribuabililor.

Plata datoriilor către stat din sumele datorate de acesta către contribuabili

În conformitate cu prevederile art. 220 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care debitorul nu îşi plăteşte de bunăvoie obligaţiile fiscale datorate, organul fiscal competent, pentru stingerea acestora, procedează la acţiuni de executare silită, cu excepţia cazului în care există o cerere de restituire/rambursare în curs de soluţionare, iar cuantumul sumei solicitate este egal cu sau mai mare decât creanţa fiscală datorată de debitor.

În cât timp pot fi ceruți banii înapoi de la stat

Potrivit prevederilor art. 219, din același act normativ privind prescripţia dreptului de a cere restituirea, vă învederăm că: ’’dreptul contribuabilului/plătitorului de a cere restituirea creanţelor fiscale se prescrie în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naştere dreptul la restituire.”

În situaţia în care un contribuabil care înregistrază creanţe fiscale nu îşi exercită dreptul de a solicita restituirea acestora în termenul de prescripţie mai sus invocat, după expirarea acestuia, contribuabilul este decăzut din drepturi şi, ca atare, nu mai poate beneficia de restituirea creanţelor fiscale.

sursa: dcbusiness.ro

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419