// ViewContent // Track key page views (ex: product page, landing page or article) fbq('track', 'ViewContent'); // Search // Track searches on your website (ex. product searches) fbq('track', 'Search');

Cristian Covaciu, director general IPEC: Datorită automatizării, am reuşit să creştem salariile angajaţilor cu 28%

Cristian Covaciu, directorul general al companiei IPEC din Alba Iulia, antreprenorul care a reprezentat România în competiţia organizată la Monte Carlo în cadrul evenimentului EY World Entrepreneur Of The Year, a declarat că prin programul de automatizare se va reuși creșterea capacității  de pro­ducţie cu 30-50% în anii următori, dar totul depinde de ce se va întâmpla cu forţa de muncă din România.

 „Am ajuns la o eficienţă de 17-18 euro/om/oră prin automatizare şi dorim să ajungem la 40-45 de euro/om/oră până în 2020. Ca urmare a automatizării, am reuşit să creştem anul trecut salariile angajaţilor cu 28%.“

Criza de personal afec­tea­ză şi afa­cerea IPEC, un busi­ness antre­prenorial de aproa­pe 22 de mi­lioa­ne de euro care ac­ti­vează în do­meniul produselor de menaj şi por­ţelan.

Compania are cereri de produse în creştere pe care nu le poate livra din cauza resurselor umane insuficiente, astfel că fon­da­to­rul companiei a decis accelerarea pro­gra­mului de achiziţie a unor roboţi industriali.

„Aveam un program de automa­tizare pâ­nă în 2020 pe care l-am urgen­tat şi încercăm să îl condensăm în doi ani, astfel încât în 2018 să fie finalizat. Ne străduim să accelerăm imple­men­tarea lui, deşi avem resurse limitate. Creş­terea capacităţii de producţie depinde numai de ce se va întâmpla cu forţa de muncă din România“, a spus Cristian Covaciu, directorul general al IPEC, companie care produce anual 40 de milioane de piese. El a fost pre­zent săp­tă­mâna trecută la Monte Carlo, unde a repre­zen­­tat România în com­­petiţia organizată în ca­drul eve­ni­mentului EY World Entrepre­neur Of The Year organizat de firma de audit şi con­sul­tanţă EY.

Migraţia externă, extinderea acti­vităţii unor companii şi investiţiile noi (făcute în spe­cial în centrul şi în vestul ţării) au creat un defi­cit masiv de candidaţi în aceste zone. Prin ur­ma­re, companiile caută metode de atragere şi de retenţie a personalului, ceea ce a condus şi la o creştere semnificativă de salarii, dincolo de ma­­jorările generate de creşterea salariului mi­nim pe economie.

Sursa Zf.ro

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419