Controale ITM la firmele din Alba: 18 avertismente și amenzi în valoare de 15.800 lei, în ultima săptămână

Controale ITM la firmele din Alba: 18 avertismente și amenzi în valoare de 15.800 lei, în ultima săptămână

Prin Programul cadru de acţiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2019, aprobat de către conducerea Inspecţiei Muncii, s-a stabilit că unul dintre obiectivele prioritare ale activităţii inspectoratului îl reprezintă combaterea muncii nedeclarate, în vederea descurajării şi a diminuării acestui fenomen care, în fapt, reprezintă tot o formă de evaziune fiscală.

Activitatea zilnică a inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancţionarea muncii nedeclarate, rezultatele controalelor efectuate fiind comunicate, zilnic, către Inspecţia Muncii.

Rezultatele obţinute la nivelul judeţului Alba, în perioada 09 – 13.09.2019,  în  activitatea de control, sunt redate mai jos.   

În domeniul relaţiilor de muncă:

Total unităţi controlate:  43

Numar de salariați ai angajatorilor controlați : 1381

Din care – femei :  488

Număr deficienţe constatate:    59

 Nr. sancţiuni aplicate angajatorilor :  4

 • 3 amenzi în cuantum de 3800 lei;
 • 1 avertisment;

Principalele deficienţe stabilite în controale:

 • neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihna, anuale;
 • neplata drepturilor salariale la termenul prevăzut în contractul individual de munca;
 • neacordarea repausului saptamanal și a sporului aferent;
 • neconducerea corectă a evidenţei timpului lucrat;
 • contractele individuale de muncă nu au fost completate cu clauze referitoare la criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariaţilor aplicabile la nivelul angajatorului;

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

Nr. total unităţi controlate:   32

Număr deficienţe constatate:    44

Număr de măsuri dispuse  :       44

Angajatori sancționați:     14

Nr. sancţiuni aplicate:      20

Din care :      – 3 amenzi – 12.000 lei

 – 17 avertismente;

     Nr. evenimente în curs de cercetare: 2

Principalele deficienţe stabilite în controale :

 • Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.
 • Lipsa evaluarii riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.
 • Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.
 • Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.
 • Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.
 • Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.
 • Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.

În perioada 16-25.09.2019, la nivelul județului Alba se va derula Campania Natională privind verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind timpul de muncă și de odihnă și verificarea modului în care se respectă dispozițiile legale în domeniul  securității și  sănătății în muncă pentru lucrătorii din cadrul unităților care au ca obiect de activitate fabricarea produselor textile, confecții, pielărie și încălțăminte.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...