Composesoratul Cricău, Tibru şi Craiva – la mâna instanţei de judecată

PRO ROMÂNIA - Alegeri parlamentare 2020

În urma şedinţei din 7.02.2009 între comitetele celor trei composesorate ale comunei Cricău: Tibru, Craiva şi Cricău, la care a participat şi primarul comunei, s-a hotărât realegerea noilor comitete statutare şi democratice. La adunarea generală a membrilor composesori care a avut loc în data de 22.02.2009, care a fost reprezentativă, s-a discutat modul defectuos şi necorespunzător gestionat, atribuţiile composesoratului, de către preşedintele Şandru Ion, care timp de 5 ani nu a ţinut nici o adunare generală, nu a completat comitetul cu noi membri, şi s-a acumulat o datorie de 8.300 de lei. La punctul 2 al ordinii de zi s-a propus înlocuirea preşedintelui cu Anghel Traian, respectiv cu mine, şi completarea comitetului. Cu ocazia întrunirii comitetului composesoral şi al cenzorilor, pentru preluarea documentelor, fostul preşedinte nu a adus nici un act, a fost nevoie să trimitem doi membri din comitet la dânsul acasă după dosarul cu hotărârea instanţei judecătoreşti, procesele verbale de punere în posesie, şi ştampila, şi două somaţii de la Ocol cu 8.500 de lei datorie pe anul 2008, şi de la Primărie cu 7.900 de lei impozit agricol pe 3 ani în urmă. Am convocat o altă şedinţă în 20.07.2009 dar în care nu s-a luat nicio hotărâre din lipsă de cvorum, au participat şi părintele, şi primarul din Cricău. S-a convocat o altă şedinţă în 7.09.2009 unde s-au arătat realizările pe primele 8 luni, achitarea tuturor datoriilor şi ieşirea la liman a composesoratului. S-a mai convocat o şedinţă în data de 13.12.2009, cu apariţia unor probleme în comitet şi pregătirea  adunării generale pe 20.12.2009, pentru prezentarea activităţii pe perioada cât am administrat eu composesoratul. Nu s-a prezentat casierul cu situaţia financiară. Atunci a trebuit să organizez de unul singur adunarea generală din 20.12.2009, cu convocator şi anunţ la ziar. La şedinţa din 20 decembrie 2009, punctul doi de pe ordinea de zi a luat o altă întorsătură, la afirmaţiile unui grup recalcitrant – Şandru Ioan, Miclea Gheorghe, Precup Florian şi Joldeş Traian  – din care trei nu sunt membri composesori, conform statutului. S-a decis ca următoarea şedinţă să se ţină în februarie 2010, întrucât cenzorul Drăgan Cornel a făcut un raport tendenţios. Eu am prezentat toate documentele pe care am putut să le realizez timp de un an. Mai mult, mi le-au sechestrat şi numai la intervenţia primarului şi a cetăţenilor le-au dat înapoi. Mai mult, acest grup a convocat încă două adunări generale cu scopul denigrării comitetului de administrare. La adunarea generală pe care am convocat-o ca preşedinte în 28 februarie 2010, care trebuia să continuie ordinea de zi a celei din 20 decembrie 2009, acel grup a deturnat ordinea de zi a adunării şi s-au ales în frunte cu ing. Roşu Nicolae, iniţiatorul, şi cu ceilalţi: Drăgan Lucreţia, Precup Florian, Miclea Gheorghe, Drăgan Cornel, Roşu Ioan, Şandru Ioan, Petroescu Ioan. Aceştia s-au ales în noul consiliu dar dintre ei, câţiva, nu sunt nici măcar membri composesori iar preşedintele Roşu Nicolae este şi şeful ocolului la care ne-am afiliat din 2009. Toate acestea s-au făcut cu un cvorum nestatutar şi au încălcat articolele statutului composesoral. În această situaţie, m-am adresat instanţei judecătoreşti, unde se va decide soarta acestui composesorat.
Traian ANGHEL, Cricău

USR - Alegeri parlamentare 2020
PMP - Alegeri parlamentare 2020

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419