Ziarul Unirea

Cinci adeverințe medicale pentru elevii care încep noul an școlar. Condițiile în care sunt solicitate – DOCUMENT

Direcțiile de Sănătate Publică au primit o adresă din partea Ministerului Sănătății prin care se precizează care sunt avizele medicare necesare elevilor care vor începe școala.

l. Recomandare medicală în cazul copiilor cu boli cronice

ELIT

Conform ordinului comun MEC-MS Nr. 5.487/1.494/2020

Preșcolarii/Elevii care fac parte dintr-un grup cu risc (de exemplu, boli respiratorii cronice severe, obezitate severă, diabet zaharat tip l, boli inflamatorii, boli imune/autoimune, boli rare, boli ereditare de metabolism, dizabilități, tratament imunosupresiv), se vor prezenta la scoală, cu avizul și recomandările specifice ale medicului curant și cu acordul scris al părintilon Pentru aceștia, reprezentantii unităfrlor de învătământ vor identifica, după caz, soluții pentru asigurarea procesului educațional la distantă sau în condilii de siguranță sporite.

In aceste situații, la solicitarea părinților, medicul curant sau după caz medicul de familie, după consultul pacientului, va emite o recomandare care să precizieze situația medicală a copilului și în cazul în care se impune indicația de a nu participa fizic la școala sau alte recomandări specifice.

Este important ca solicitările părinților în acest sens să fie analizate și răspunse în cel mai scurt timp posibil, iar copiii cu boli cronice să fie examinați de către medicul de familie/medicul curant înaintea începerii anului școlar.

II. Adeverința de boli cronice în cazul aparținătorilor

Conform ordinului comun MEC-MS Nr. 5.487/1.494/2020

Copiii care locuiesc în aceeași locuință cu o persoană care face parte dintr-un grup cu risc, se pot, în mod normal, reîntoarce la institutia de învățământ. Pot exista anumite cazuri în care, după o evaluare concretă și individuală a gradului de boală al persoanei respective și a riscului de contaminare cu SARS-CoV-2 pe care copilul îl poate aduce acasă, se poate recomanda de către medicul curant, cu acordul familiei, ca ace/ copil să nu se prezinte fizic la școală. Pentru cei care nu pot reveni la școală, reprezentanții unităților de învățământ vor identifica soluții pentru asigurarea procesului educațional la distantă;

In aceste situații, la solicitarea părinților, medicul curant sau după caz medicul de familie, va emite o adeverinta care să descrie situația în care se regăsește copilul și recomandarea de a nu particłpa fizic la școala sau alte recomandări specifice.

Adeverinta nu trebuie sa precizeze diagnosticul propriu-zis, ci doar existența bolilor cronice cu risc de excacerbare in cazul infecției cu Sars-Cov-2, pentru a respecta protecția datelor cu caracter personal.

Este important ca solicitările părinților în acest sens să fie analizate și răspunse în cel mai scurt timp posibil, iar copiii pentru care se recomandă neparticiparea fizică la școală să poată pune la dispoziția instituției de invățământ această adeverință.

III. Avizul epidemiologic

Conform Normelor de igienă din unităti/e pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor, aprobate de Ministerul Sănătății prin Ordinul nr. 1.456 din 25 august 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea l, nr. 787 din 28 august 2020, Articolul 5

(5) Pentru copiii și tinerii care sunt depistați sau suspecți de boli transmisibile în perioada în care se află în unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor se asigură izolarea asistată a acestora (în cabinetul medica/ sau izolator) până la preluarea lor de către părinți, reprezentantul legal, personalul de îngrijire sau serviciul de ambulantă județean sau a/ municipiului București, după caz.

Revenirea în creșe și grădinițe după o perioadă de absență mai mare de 3 zile consecutive, din motive medicale, se va face numai pe baza avizului epidemiologic eliberat de medicul de familie sau, după caz, de către medicul curant, cu informarea personalului medico-sanitar de colectivitate și predarea adeverinței/avizu/ui la cabinetul medical scolar.

Conform Ordinul 5298/1668/2011
Avizul epidemiologic se eliberează în următoarele circumstanțe

a)După o perioadă de absentă din colectivitate de ce/ puțin 3 zile consecutive
b)La plecarea în tabere, vizite de studiu etc.

Astfel, avizul epidemiologic NU este necesar în prima zi de școală. Avizul epidemiologic din partea medicului de familie/medicul curant va fi eliberat pe parcurusu/ anului școlar, în situația în care copilul absentează din motive medicale pentru o perioadă de mai mult de 3 zile.

IV.Adeverința de intrare în colectivitate

Adeverința de intrare în colectivitate face parte din dosarul de înscriere al elevului în ciclul de invătământ. Se presupune că aceste adeverințe au fost emise la momentul înscrierii. Astfel, NU mai este necesară eliberarea unei alte adeverințe pentru prima zi de școală.
În cazul în care la dosarul de înscriere nu există această adeverință, medicul de familie o va elibera în urma consultului spre a completa dosarul în prima lună de școală.

V.Adeverintele pentru educatie fizica

Adeverintele pentru educatie fizica nu sunt necesare în prima zi de școală, putând fi aduse pe parcursul primei luni de școală

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419