Ziarul Unirea

,,Centrul de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice – Lotus” Cugir, un demers cu impact major asupra creșterii calității vieții beneficiarilor

Serviciul Public de Asistență Socială Cugir a organizat în data de 26.08.2019, la Centrul Cultural Cugir Conferința de lansare a proiectului ,,CENTRU DE ASISTENȚĂ ȘI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE-LOTUS”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Capital Uman 2014-2020.

Au răspuns invitației reprezentanți ai autorității publice locale, consilieri locali, reprezentanți ai DSP Alba, ai Casei de Pensii Alba, medici de familie, dar și persoane vârstnice din comunitate.

ELIT

Șeful Serviciului Public de Asistență Socială Cugir, jr. Viorica Nedel a deschis conferința de lansare a proiectului, prezentând aspecte generale referitoare la activitatea SPAS și accentuând asupra interesului crescut al autorității locale de a răspunde nevoilor multiple ale persoanelor vârstnice prin înființarea și dezvoltarea serviciilor sociale de calitate adaptate acestor nevoi.

Prezent la eveniment, viceprimarul orașului Cugir, Călin Furdui a vorbit despre modalitatea concretă de furnizare a serviciilor sociale prin Centrul de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice Lotus, domnia sa menționând aspectele referitoare la obiectivul general al proiectului, valoarea finanțării nerambursabile a proiectului, precum și modalitatea de cofinanțare din bugetul local.

În intervenția sa, managerului de proiect, Delia Sterca, s-a concentrat asupra procesului de furnizare a serviciilor sociale, explicând date concrete referitoare la grupul țintă al proiectului, condițiile de eligibilitate ale acestora, tipul de servicii care vor fi furnizate prin Centrul de asistență si recuperare pentru persoane vârstnice Lotus, rezultatele preconizate, dar mai ales impactul pe care îl va avea proiectul asupra creșterii calității vieții beneficiarilor, prevenirii situațiilor de dependență și asigurării unei stări corespunzătoare de sănătate fizică și mentală a acestora. Mai mult, s-a evidențiat modul în care implementarea proiectului vizează creșterea capacității Serviciului Public de Asistență Socială Cugir de a oferi servicii sociale adresate vârstnicilor prin înființarea și dezvoltarea Centrului de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice –Lotus și prin formarea profesională a 20 de angajați care vor furniza aceste servicii.

Creșterii calității vieții beneficiarilor,,,Reamintim că Serviciul Public de Asistență Socială Cugir are calitatea de beneficiar în cadrul proiectului „Centru de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice – Lotus”, fiind solicitantul, dar și beneficiarul unor fonduri nerambursabile accesate prin intermediul Programului Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiții 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii, Obiectivul specific 4.4 Reducerea numărului de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice, prin implementarea de măsuri integrate.

La data de 31.07.2019 a avut loc semnarea Contractului de finanţare OIRPOSDRU Regiunea Centru între Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman, reprezentat prin Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Centru şi Serviciul Public de Asistență Socială Cugir, astfel că începând cu data de 01.08.2019 a început perioada de implementare a proiectului pe o durată de 36 de luni”. ne-a declarat coordonator centru, as. soc. Carmen Sulincean.

Constantin PREDESCU

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419