Casa de Cultură a Studenţilor pierdut prima etapă a procesului cu Camera de Conturi Alba, pentru cheltuieli majorate cu benzina

PRO ROMÂNIA - Alegeri parlamentare 2020

Casa de Cultură a Studenţilor din Alba Iulia a pierdut prima etapă a procesului prin care solicită anularea unei decizii a Camerei de Conturi Alba potrivit căreia istituţia a majorat nejustificat cheltuielile cu carburantul cu suma de 4.240,83 lei.

Urmare a auditului financiar realizat de către pârâtă asupra contului anual de execuţie bugetului de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului pentru anul 2018 s-a constatat că au fost majorate nejustificat cheltuielile cu carburantul la Casa de Cultură din Alba Iulia, solicitându-se în final luarea măsurilor pentru recuperarea ingrală a prejudiciului precum şi a majorărilor de întârziere, calculate pentru perioada de când s-a produs prejudiciul, s-a efectuat plata şi până la recuperarea acestor sume. Termenul acordat instituţiei este 29 noiembrie 2019. Reprezentanţii Casei de Cultură au contestat în instanţă rezultatele controlului efectuat de Camera de Conturi.

USR - Alegeri parlamentare 2020

”Cheltuielile cu carburanţii au fost înregistrate în contabilitate la momentul efectuării acestora pe baza documentelor justificative care cuprind toate informaţiile prevăzute de normele în vigoare – cu respectarea art. 6 alin. 1 din Legea contabilităţii nr. 82/1991. În decizie nu se menţionează care ar fi consumul normal de carburant la care se face referire generic şi care nu ar fi fost respectat. În calitate de organ de control pârâta avea obligaţia legală de verificare şi cenzurare a cheltuielilor raportat la documentele existente şi normele în vigoare iar nu să se limiteze la afirmaţia generică de nerespectare a normării consumului de combustibil. Superficialitatea aplicării vizei CFPP invocată în motivare nu este echivalentă cu nelegalitatea cheltuielilor ce au făcut obiectul controlului”, au precizat reprezentanţii instituţiei din Alba Iulia.

PMP - Alegeri parlamentare 2020

În final, însă, instanţa a dat dreptate Camerei de Conturi Alba. ”Instanţa constată prin prisma documentelor prezentate că în speţa de faţă rezultă fără putinţă de tăgadă faptul că reclamanta este în culpă, cheltuielile materiale fiind înregistrate, fără respectarea prevederilor legale. De esenţa legalităţii operaţiunilor imputate a fi efectuate de reclamantă fără respectarea dispoziţiilor legale astfel cum s-a reţinut la măsura pct II.1, din decizia contestată dispusă de pârâta Camera de Conturi Alba este efectuarea acestor operaţiuni pe baza de acte justificative, întocmite în conformitate cu dispoziţiile legale, ceea ce nu s-a întâmplat în prezenta speţă”, se susţine în decizia de la Tribunalul Alba, din 1 octombrie 2019.

Potrivit magistratului, documentele care stau la baza înregistrărilor în contabilitate pot dobândi calitatea de document justificativ numai în condiţiile în care furnizează toate informaţiile prevăzute de normele legale în vigoare.

”Deşi reclamanta afirmă că măsura dispusă la pct II.1 din decizia antemenţionată a reprezentat o apreciere subiectivă a personalului pârâtei care a întocmit auditul, care nu a ţinut cont de niciun document existent în contabilitatea reclamantei, instanţa prin prisma probelor cu înscrisuri administrate în cauză, apreciază că cele dispuse la măsura pct II.1 din Decizia nr. 18/2019 sunt măsuri legale şi temeinice, lipsite de arbitrariu din partea decidentului”, se mai susţine în decizia de la Tribunal. Soluţia are 15 zile termen de recurs, dosarul urmând să ajungă la Curtea de Apel.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419