Bugetul local al orașului Cugir a fost pus în dezbatere publică. Veniturile pe 2017 se apropie de 42 milioane lei

PRO ROMÂNIA - Alegeri parlamentare 2020

Cu o săptămână înainte de ședința consiliului local, (programată pentru data de 30.03.2017), Primăria orașului Cugir a organizat o dezbatere publică cu privire la proiectul de buget local pentru anul fiscal 2017.

Potrivit prezentării făcute de directorul economic al primăriei, ec. Aurelia Hlușcu, valoarea veniturilor bugetare pentru anul 2017 se ridică la 41.983, 76 mii lei(aproape 420 miliarde lei vechi). Astfel, prin decizii ale Șefului Administrației Județene a Finanțelor Publice Alba au fost repartizate următoarele sume defalcate din TVA: 11.081 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor de personal în învățământul preuniversitar de stat cu o suplimentare de 1935 mii lei, ținându-se cont de numărul de elevi și forma de învățământ; 999mii lei pentru finanțarea cheltuielilor materiale în învățământul preuniversitar de stat; 2.251 ii lei pentru finanțarea drepturilor asistenților personali; 84 mii lei pentru servicii publice de evidență a persoanelor; 29 mii lei ajutoare pentru încălzirea locuințelor cu lemne; 221,64 mii lei – drepturile copiilor cu CES integrați în învățământul de masă; 137 mii lei – sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local; 251 mii lei – sume alocate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local; 8 mii lei stimulente educative acordate copiilor din familii defavorizate – tichete sociale – grădiniță.

USR - Alegeri parlamentare 2020

Pentru susținerea programelor și a proiectelor de infrastructură, Consiliul Județean Alba a repartizat orașului Cugir următoarele sume: 160 mii lei – sume defalcate din TVA pentru echilibrare; 290 mii lei – cote defalcate din impozitul din venit pentru echilibrare; Tot la partea de venituri s-au mai cuprins subvenții din alte bugete pentru: ajutoare încălzire cu lemne pentru persoane nebeneficiare de ajutor social – 10 mii lei; plata drepturilor salariale pentru personalul medical din cabinetele școlare – 118 mii lei; 2.805 mii lei – fonduri nerambursabile de la UE pentru plățile efectuate în cadrul proiectelor derulate în anii precedenți; 424, 12 mii lei – sume alocate prin hotărârea Consiliului Județean Alba, pentru finanțarea învățământului special.

PMP - Alegeri parlamentare 2020

La capitolul CHELTUIELI: Autorități executive – 4.351 mii lei; Serviciul de evidența populației – 139 mii lei; Poliție locală – 1.059 mii lei; Datorie publică – 25 mii lei; Protecție Civil – 665 mii lei; Învățământ – 15. 152, 176 lei; Sănătate – 1.478 mii lei; Casa de Cultură – 2. 176 mii lei; Cămin Cultural Vinerea – 121 mii lei; Sport – 2.155 mii lei; Întreținere spații verzi – 395 mii lei; Servicii religioase – 380 mii lei; Asistența socială – 4.136 mii lei; Locuințe – 63 mii lei; Alimentare cu apă – 40 mii lei; Domeniul public – 1.070 lei; ADP Piață – 742 mii lei; Salubrizare – 1.314 mii lei; Canalizare – 955 mii lei; Drumuri și poduri – 420 mii lei; Transport – 225 mii lei; Străzi – 4.901 mii lei; Proiecte de dezvoltare – 30 mii lei. Pondera în total cheltuieli se prezintă astfel: Cheltuieli de personal – 43, 70%; Cheltuieli materiale, rata împrumuturi, dobânzi, cotizații, transferuri funcționare – 37,10%; Cheltuieli sociale – 5, 20%; Cheltuieli de dezvoltare – 14%.

După cum preciza primarul Adrian Teban, prezentarea făcută de Direcția economică reprezintă doar un proiect, care mai poate suporta unele modificări în intervalul rămas până la ședința ordinară a Consiliului Local Cugir, programată pentru data de 30 martie a.c. Doar atunci bugetul local se va supune dezbaterii aleșilor locali urmând a se lua o decizie finală cu privire la proiectul de hotărâre inițiat de edilul șef al orașului.

Constantin PREDESCU

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419