Ziarul Unirea

”Bomba” suspendării transportului județean dezamorsată de CJ Alba printr-o hotărâre votată pe furiș, în prag de Revelion, cu mari semne de întrebare în privința legalității

PNL - Alegeri Locale Partiale - 27 iunie

Un scandal de proporții care stătea să izbucnească în județul Alba, odată cu prima zi a anului 2016, a fost prevenit de Consiliul Județean într-un mod care ridică mari semne de întrebare în privința legalității. Concret, cu toate eforturile depuse de administrația județeană, respectiv contestații în justiție sau prelungiri bazate pe ”măsuri de urgenţă”, din cauza întârzierii cu 2 ani (!!!) a punerii în executare a unei sentințe judecătorești irevocabile, serviciul de transport public judeţean de persoane urma să fie sistat, începând cu data de 1 ianuarie 2016.

sedinta CJ Alba

ELIT

CITEȘTE ȘI: Ion Dumitrel, preşedintele Consiliului Judeţean Alba, amendat de Tribunalul Cluj cu peste 120.000 de lei pentru nepunerea in executare a unei sentinţe judecătoreşti

Când ultima speranță – o ordonanță de Guvern prin care să se poată prelungi cu încă un an licenţele de traseu şi contractele de delegare a gestiunii serviciului de transport din județ – s-a spulberat odată cu ședința din 30 decembrie 2015 a Executivului, conducerea CJ Alba s-a mobilizat și a vârât sub nasul aleșilor județeni, convocați ”de îndată” în 31 decembrie 2015, în prag de Revelion, un proiect de hotărâre aprobat în unanimitate (ca de obicei), fără ca cineva să stea să se gândească dacă nu cumva va fi tras la răspundere, la un moment dat, pentru decizia luată.

În concluzie, prin votul consilierilor județeni s-a prelungit cu încă 3 luni, până la data de 31.03.2016, valabilitatea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate. În ceea ce privește legalitatea acestei prelungiri, lăsăm organele abilitate să-și spună părerea. Ceea ce ne ridică nouă suspiciuni este modul cel puțin ”neortodox” în care a fost luată această decizie, suspiciuni întărite și de eschivele repetate ale celor care aveau obligația să ne ofere detalii privind motivele care au stat la baza acestei hotărâri.

În primul rând, despre ședința ”de îndată” și despre Ordinea de zi am aflat întâmplător, și nu printr-un anunț publicat ”la vedere”, pe site-ul Consiliului Județean, așa cum ar cere regula transparenței decizionale.

În al doilea rând, odată ce am intrat în posesia unui caiet de ședință am observat că proiectul de hotărâre supus spre aprobare nu avea atașate nici expunerea de motive, nici raportul de specialitate, cum se practică în mod obișnuit. Solicitând compartimentului juridic (prin intermediul purtătorului de cuvânt al instituției) cele două documente, am aflat cu surprindere că nu putem intra în posesia lor deoarece nu sunt publice (!!!) pe motiv că ar conține informații din dosare aflate în curs de judecare la diferite instanțe (Sâc !).

Evident, refuzul, dar mai ales explicația ce ne-a fost ”servită” ne-a întărit suspiciunea că ceva nu este în regulă (legea prevede clar că orice cetățean trebuie să aibă acces liber, atât la ședințele administrațiilor publice, cât și la toate documentele supuse spre aprobare) și am apelat la câțiva consilieri județeni, cerând detalii despre conținutul hotărârii aprobate. Surpriza a fost și mai mare, se pare că documentele solicitate de noi sunt atât de secrete încât nici aleșii județeni  contactați de către noi nu le-au avut la dispoziție, trei dintre ei declarând că nu au fost atașate la proiectul de hotărâre pe care l-au votat. Ba mai mult, unul dintre consilieri chiar a recunoscut că ”a votat ca primarul”, neavând la îndemână decât textul hotărârii de consiliu, fără niciun alt act explicativ.

Or, în acest caz, votul ar trebui să fie anulat iar procesul legislativ să fie reluat cu punerea la dispoziție a tuturor documentelor justificative și explicative (raportul de specialitate și expunerea de motive), astfel încât aleșii să poată vota în cunoștință de cauză (nu că i-ar interesa aceste detalii, nu este prima dată când ”mașina de vot” de la CJ Alba funcționează în deplin consens, Opoziția fiind, practic, inexistentă, dar măcar s-ar respecta aparența de legalitate).

Continuându-ne demersurile am intrat, într-un final, după două zile de ”negocieri”, în posesia documentelor solicitate. Care a fost marele secret apărat cu prețul scăderii încrederii asupra modului în care se iau deciziile la Consiliul Județean Alba, cu încălcarea grosolană a principiului transparenței decizionale și a publicității ședințelor de CJ, nu putem spune cu exactitate. Poate insistența în a nu recunoaște că s-a comis o ilegalitate (așa cum a decis irevocabil instanța judecătorească), pentru care CJ Alba și președintele Ion Dumitrel sunt ”buni de plată” cu multe milioane de lei și a tergiversa până la limita blocajului absolut reluarea unei proceduri legale de licitație într-un domeniu vital pentru cetățenii județului – transportul public? Sau poate modul jenant în care au fost lăsați cu mâna întinsă de ”guvernul meu”, care în ultimul moment a refuzat să promulge o ordonanță (care se pare ar fi fost lipsită de temei legal în condițiile date, din câte am aflat noi)?

CITEȘTE ȘI: La licitaţiile pentru transportul public „se lucrează” SÂMBĂTA, în… toiul nopţii!

Vă lăsăm pe dumneavoastră să trageți concluziile după ce veți citi expunerea de motive la Proiectul de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru asigurarea continuităţii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate în Judeţul Alba, publicată integral mai jos:

”Potrivit prevederilor art. 1 alin. (6) lit. g) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare, unul dintre obiectivele urmărite de autorităţile administraţiei publice locale în domeniul serviciului de transport public local constă în asigurarea continuităţii serviciilor de transport prin programele de transport corelate cu fluxurile de călători existente iar potrivit prevederilor art. 16 alin. (1) din aceeaşi lege, consiliile judeţene sunt obligate să asigure, să organizeze, să reglementeze, să coordoneze şi să controleze prestarea serviciilor de transport public desfăşurat pe raza administrativ- teritorială a acestora.

În conformitate cu prevederile art. 17 lit. b) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul judeţean stabileşte traseele principale şi secundare şi programul de transport privind transportul public de persoane prin curse regulate şi atribuirea acestora odată cu atribuirea în gestiune a serviciului, în conformitate cu prevederile acestei legi.

Transportul local face parte din sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice, care în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (4) lit. d) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au caracter permanent şi regim de funcţionare continuu iar potrivit art. 3 alin. (2) din aceeaşi lege, “În organizarea, funcţionarea şi dezvoltarea serviciilor de utilităţi publice interesul general al comunităţilor locale este prioritar. ”
Prin încheierea Şedinţei publice de la data de 15.05.2014. pronunţată de Curtea de Apel Cluj în cauza ce formează obiectul

Dosarului nr. 10400/117/2013. privind pe reclamanta SC Transgilyen SRL, s-a dispus suspendarea soluţionării recursului promovat de Consiliul Judeţean Alba împotriva soluţiei de suspendare a efectelor Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 197/2012 privind aprobarea Regulamentului, Caietului de sarcini şi Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, pentru perioada 01.05.2013- 30.06.2019, în Judeţul Alba, până la soluţionarea definitivă a acţiunii ce formează obiectul Dosarului nr. 290/33/2014, promovată de SC Transgilyen SRL împotriva O.M.A.I./M.T.I. nr. 240/1614/2012.

CITEȘTE ȘI: Jocul murdar de interese legate de transportul public de persoane iese la iveală!

În prezent, Dosarul nr.290/33/2014 se află pe rolul înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, fără termen de judecată stabilit, iar Programul de transport public judeţean 2008-2013, licenţele de traseu şi contractele de delegare a gestiunii serviciului, astfel cum au fost prelungite prin Hotărârile Consiliului Judeţean Alba nr. 230/2013. nr. 105/2014. nr. 184/2014, nr. 61/2015. nr. 111/2015 şi nr. 155/2015 privind aprobarea unor măsuri de urgenţă pentru asigurarea continuităţii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, îşi încetează valabilitatea la data de 31.12.2015.

Consiliul Judeţean Alba a solicitat Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, încă din luna august 2015, promovarea unui proiect de act normativ în vederea asigurării continuităţii serviciului de transport public judeţean de persoane până la soluţionarea definitivă a Dosarului nr. 10400/117/2013 având ca obiect suspendarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 197/2012 şi finalizarea procedurilor de atribuire a traseelor cuprinse în Programul de transport 2013-2019.

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a elaborat Proiectul de ordonanţă de urgenţă pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport, în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov, precum şi pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programelor de transport public local de persoane, în cazurile în care procedura de atribuire a acestora a fost suspendată prin hotărâri ale instanţelor de judecată, proiect care a fost înaintat Ministerului Justiţiei spre avizare.

Deşi prin adresele nr. 24860/VII/F/2/24.12.2015 şi 24861/VII/F/2/24.12.2015 s-a solicitat atât Ministerului Justiţiei cât şi Primului-ministru al României întreprinderea demersurilor necesare pentru ca proiectul de ordonanţă de urgenţă să poată fi supus spre aprobare Guvernului României în timpul cel mai scurt posibil, acesta nu figurează pe ordinea de zi a şedinţei de Guvern din data de 30.12.2015 şi nici nu s-a comunicat Consiliului Judeţean Alba un punct de vedere în acest sens, astfel că se impune asigurarea continuităţii serviciului de transport public de persoane prin curse regulate în Judeţul Alba începând cu 01.01.2016.
În cazul neasigurării serviciului de transport public de persoane prin curse regulate o parte însemnată din locuitorii judeţului nostru vor fi lipsiţi de posibilitatea de a se deplasa în special din zona rurală spre centrele urbane unde îşi desfăşoară activitatea în calitate de salariaţi la operatori economici şi instituţii sau ca elevi şi studenţi. În aceeaşi situaţie vor fi şi cetăţenii care utilizează serviciul pentru rezolvarea unor probleme care nu pot fi rezolvate la nivelul comunităţilor locale.

De asemenea, prin neasigurarea acestui serviciu s-ar crea tensiuni sociale care pot degenera în forme de protest extreme iar operatorii economici, instituţiile unde îşi desfăşoară activitatea utilizatorii serviciului, inclusiv operatorii de transport prestatorii ai serviciului vor fi deopotrivă afectaţi.

Totodată, operatorii de transport prestatori ai serviciului de transport pot formula acţiuni în despăgubiri împotriva Consiliului Judeţean Alba.

Având în vedere prevederile art. 3 şi art. 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997 care consacră dreptul şi capacitatea efectivă a autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi a gestiona în cadrul legii în interesul populaţiei locale o parte importantă a treburilor publice precum şi prevederile Legii nr. 92/2007, Legii nr.51/2006 şi Legii nr.215/2001 care conferă consiliilor judeţene competenţa privind organizarea şi reglementarea serviciilor de transport public desfăşurat pe raza administrativ-teritorială a acestora în interesul general al comunităţilor locale care este prioritar, consider oportună adoptarea unor măsuri pentru asigurarea continuităţii serviciului public de transport public de persoane în judeţul Alba prin prelungirea, până la data de 31.03.2016, a valabilităţii Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 01.07.2008-31.12.2013, în Judeţul Alba, prelungit prin Hotărârile Consiliului Judeţean Alba nr. 230/2013, nr. 105/2014. nr. 184/2014. nr. 61/2015, nr. 111/2015 şi nr. 155/2015 precum şi a valabilităţii licenţelor de traseu ale operatorilor de transport rutier prestatori ai serviciului şi a contractelor de delegare de gestiune a serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate încheiate cu aceştia.

De asemenea, este necesară prelungirea până la data de 31.03.2016 a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate în Judeţul Alba, astfel cum a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 210/2014 şi prelungit prin Hotărârile Consiliului Judeţean Alba nr. 61/2015. nr. 111/2015 şi nr. 155/2015.
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 38 alin. (I) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Alba, iniţiez Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 232 din 31 decembrie 2015.
Vicepreședinte Florin-Claudiu Roman”.

În contextul celor enunțate în articol, ne întrebăm, care au fost rațiunile pentru care CJ Alba, cu încălcarea evidentă și grosolană a legalității, a refuzat inițial să ne pună la dispoziție raportul de specialitate și expunerea de motive ? Este real faptul că, așa cum ne-au declarat câțiva consilieri județeni și așa cum rezultă din caietul de ședință al unuia dintre consilieri, în momentul votului, aceștia nu au avut la dispoziție actele pe care care s-a fundamentat hotărârea, fapt care ridică semne serioase de întrebare cu privire la legalitatea acesteia ?

Ioana SFÂRLEA

Redactor șef
Email: stiri@ziarulunirea.ro

Te-ar putea interesa și:

VIDEO| PERCHEZIȚII în Alba și alte județe din țară într-un dosar cu acuzaţii de fals de monedă: Cum opera gruparea infracţională

Ofițerii BCCO Piteşti au efectuat marţi, 12 ianuarie, mai multe percheziţii domiciliare, în judeţele Alba, Sibiu, Arad şi Bacău, într-un… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

DOCUMENT| Comuna Stremț în scenariul ROȘU, Ocna Mureș, Cetatea de Baltă și Sântimbru în scenariul GALBEN. Măsuri pentru următoarele 14 zile stabilite de CJSU Alba

În urma ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, s-a dispus menținerea în scenariul roșu a localității Stremț și în… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

OFICIAL: Starea de alertă, PRELUNGITĂ cu încă 30 de zile: Măsurile și restricțiile care vor trebui respectate

Prelungirea cu 30 de zile a stării de alertă, începând de miercuri, 13 ianuarie a fost aprobată de către Guvernul… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

DOCUMENT| Orașul Abrud SCAPĂ de restricții. Incidența de infectare a scăzut sub 1,5/1000 de locuitori

Datorită scăderii incidenței cazurilor de coronavirus sub 1.5 la mie, orașul Abrud scapă de restricțiile impuse prevenirii răspândirii noului coronavirus,… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

OFICIAL| 3.697 cazuri noi de coronavirus în România. Bilanțul total ajunge la 676.968 de îmbolnăviri

Marți, 12 ianuarie 2021, Grupul de Comunicare Strategică a dat publicității noul bilanț al pandemiei de COVID-19 în România. Până… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Alba Iulia REVINE la SCENARIUL ROȘU. Incidența de infectare a ajuns la 3 cazuri/1000 de locuitori

Deși carantinarea Municipiului Alba Iulia a „dat roade” în ceea ce privește scăderea numărului de persoane infectate, orașul nostru a… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

10 Comentarii

1 6 ianuarie 2016 at 19:58

Nu-i mai spuneti CJ Alba… spuneti-i Consiliul PENAL Alba ! Dar cum in acest judet statul roman nu are nicio autoritate sunt sigur ca se va pune „batista pe tzambal” si de aceasta data !

Chu 6 ianuarie 2016 at 22:08

Arta de a conduce constă din alegerea corectă a funcţionarilor. Trebuie ridicaţi oamenii corecţi, pentru ca ei să poată pune presiune asupra celor incorecţi, căci astfel cei incorecţi (strâmbi) pot fi îndreptati.
Faptul că virtutea nu este cultivată, că ştiinţa (cunoaşterea) nu este prezentată clar, faptul că oamenii aud de datorie (obligaţie) dar nu şi-o îndeplinesc, faptul că aceia care se ştiu că sunt răi nu întreprind nimic pentru a se îmbunătăţi: acestea sunt lucrurile care mă întristează

Chu 6 ianuarie 2016 at 22:16

Nu cred ca a fost cvorum , gasca lui Ion este specialista in falsuri.

S 8 ianuarie 2016 at 12:20

Mai Chu, aici a fost Piticul Atomic, care „!a mai tras o cacialma”!

TB 6 ianuarie 2016 at 23:44

Distractia maxima o sa fie peste cativa ani cand o sa ramana definitive hotararile judecatoresti cu transportatorii care au fost prejudiciati prin hotararea ilegala a CJ Alba, anulata deja de catre instanta. Acum sunt la fond dosarele, dar daca se vor pronunta sentinte defavorabile CJ-ului, asa cum e de asteptat, o sa fie vorba de sute de mii, daca nu cumva milioane de euro. De platit, vom plati noi, contribuabilii, in timp ce olteanul va lua pensie speciala, iar Piticul Atomic va mai gasi cateva posturi publice sa isi plaseze amantele pe salarii babane pe la ADR Centru sau OIR POSDRU pentru serviciile prestate.

Vali 7 ianuarie 2016 at 4:46

O răutate de articol. La fel de penali sint toți care se lupta pe toate fronturile (media,Instanțe …etc ), cu CJ „vezi doamne!” nu la interes ci de grija banului public. Si săracii transportatori dacă nu sint ai noștri si sint ai voștri nu e bine cu banul public, si aia de la CJ sint băieții aia rai si noi suntem băieții aia buni si cinstiti. „”Lupta pentru ciolan !!!!!!!””, face parte din viața Ziariștilor a judecătorilor …s.a. Eu sint mulțumit cu transporturile județene si nu cred ca alți transportatori sint mai buni ca ăștia ci cred ca au alte interese de grup, atâta tot.

@Vali( Piticul) 7 ianuarie 2016 at 12:18

Ce faci ”Vali” nu ai somn dupa ce ai citit articolul???
La CJ se fac ilegalitati si manevre de mult , problema mare e ca in Alba nu avem stat de drept!

Florin popa 7 ianuarie 2016 at 7:55

Pe dumitrel asta nu l cauta nimeni .nu l trage nimeni la răspundere pt cate mizerii face ?si cate afaceri sub acoperire are?sau asta nu e treaba Dna ?

cetateanul 7 ianuarie 2016 at 10:26

Pt. Vali
„Maselor(gastilor)li ae poate acorda libertatea gandirii,pentru ca ele nu gandesc” George Orwell

gina 7 ianuarie 2016 at 14:36

Bravo Vali! Esti corect.

Comentariile sunt oprite