Ziarul Unirea

Blocul ,,NATO” din Cugir intră în proces de reabilitare și modernizare

TECHNOVA - Înlocuiește-ți centrala

În baza unui proiect de hotărâre inițiat de primarul Adrian Teban, Consiliul local al orașului Cugir a aprobat în ultima sa ședință pe anul 2018, Documentaţia tehnico economică, faza DALI și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare și modernizare bloc de garsoniere – str. G. Cosbuc nr.8”

Demersul are la bază, Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa prioritară – Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, Operaţiunea – Reducerea numărului de comunităţi marginalizate în care există populaţie aparţinând minorităţii rome aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate, fapt pentru care s-a depus proiectul “INCLUZIV Investiţie europeană pentru dezvoltarea socială în Cugir.

ELIT

Scopul principal al acestui proiect este de îmbunătățirea a condițiilor de viață a populației rome, sens în care a fost promovată o documentatie in faza DALI de REABILITARE SI MODERNIZARE BLOC DE GARSONIERE – STR. G. Cosbuc, nr.8, Cugir.

Este vorba despre o cladire (cunoscută drept Blocul ,,NATO”), bloc de locuinţe cu 105 apartamente din care 35 proprietate privată si 70 proprietate a Oraşului Cugir, cu câte o cameră și regim de înălţime parter + 4 etaje cu o vechime de cca 50 ani

Blocul este racordat la rețeaua de apă potabilă, la rețeaua de energie electrică și la rețeaua de canalizare. Încălzirea este asigurată prin sobe cu lemne.

Prin această lucrare de reabilitare a clădirii se propune branșarea construcției la rețeaua de gaze naturale si executarea instalației comune pe casa scării pâna la ușa fiecărui apartament.

Se va reabilita instalatia electrica si sanitara din zona celor 70 apartamente care sunt proprietatea UAT Cugir.
Suprafata construită desfașurată – 1860,60 mp

Valoarea totală a investiţiei cu TVA = 1.349.994,00

Durata de realizare a investiţiei: 18 luni

Finanțarea este realizată din fonduri nerambursabile, fonduri de la bugetul local și fonduri legal constituite.

Constantin PREDESCU

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419