Ziarul Unirea

Avocaţii din Alba îşi aleg conducerea

Mandatul decanului Doina Scutea expiră luna viitoare

ELIT

    La începutul lunii viitoare, în 3 februarie va avea loc Adunarea Generală Extraordinară în care avocaţii delegaţi din Alba îşi vor alege noua conducere, inclusiv un nou decan. Data la care va avea loc reuniunea a fost fixată prin hotărâre a Consiliului Baroului Alba, reunit în 16 decembrie 2011. Cel de-al doilea mandat de patru ani al Doinei Scutea în fruntea Baroului de Avocaţi Alba expiră în februarie 2012. Vor mai fi desemnaţi membrii consiliului baroului, membrii comisiei de cenzori, membrii comisiei de disciplină, reprezentantul baroului în Comisia centrală de disciplină şi delegaţii baroului la Congresul avocaţilor.
Printre numele vehiculate pentru această funcţie sunt cele ale actualului prodecan al baroului, avocat Mircea Mireştean, ale avocatului Daniel Morar, în prezent consilier al baroului, al avocatului Marius Costinaş, şi el consilier, dar şi numele lui Ioan Rus, avocat apreciat şi cu mare experienţă în Alba.
Pentru funcţia de decan candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să fie avocaţi definitivi cu o vechime în profesie de cel puţin 10 ani, să fie membri ai baroului de cel puţin doi ani şi să nu fi exercitat două mandate în calitate de decan. Candidaturile trebuie depuse în scris cu 20 de zile înainte de Adunarea Generală Electivă. Dacă nu va fi întrunit cvorumul necesar, alegerile vor fi reluate în 17 februarie 2012.
În data de 3 februarie va fi convocată şi o Adunare Generală Ordinară cu următoarea ordine de zi: descărcarea de gestiune a Consiliului Baroului Alba, pentru anul financiar 2011, pe baza raportului Comisiei de cenzori a baroului; adoptarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al baroului pentru anul 2012; descărcarea de activitate a consiliului baroului Alba pe baza raportului de activitate al acestuia; raportul de activitate al decanului pentru anul 2011
Ioana PITICARIU

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419