Ziarul Unirea

Apel de selecție proiecte: măsura de finanțare deschisă: Măsura M2/2A

GRUPUL  DE ACŢIUNE LOCALĂ ASOCIAŢIA ŢARA SECAŞELOR ALBA-SIBIU anunță public lansarea sesiunilor de cereri de proiecte LEADER :

I.Număr de referință al sesiunii cererii de proiecte: M19.2-M2/2A-06/02.06.2020-01.07.2020

ELIT

Data lansării apelului: 02 iunie 2020

Măsura de finanțare deschisă: MĂSURA M2/2A  – ,,Soluţii inovative pentru o agricultură/industrie alimentară competitivă în microregiunea Țara Secașelor

 Beneficiari Eligibili:

– Exploataţii agricole cu activitatea în teritoriul GAL din categoria micro-intreprinderilor sau întreprinderilor mici;

– Unităţi de procesare din categoria întreprinderilor mici sau micro-întreprinderi din teritoriul GAL;

– Asociaţii de crescători de animale din teritoriul GAL;

– Cooperative agricole din teritoriul GAL;

– Intreprinderi sociale;

Fondul nerambursabil total disponibil: 63600 Euro.

Suma maximă nerambursabilă/proiect poate fi cuprinsă între 5.000 – 31.800 Euro.

Intensitatatea sprijinului nerambursabil va fi de 50%  din totalul cheltuielilor eligibile din proiect.

Aceasta poate fi majorată cu 20 de puncte procentuale suplimentare cu condiția ca rata maximă a sprijinului combinat să nu depășească 90% în cazul:

  • tinerilor fermieri, cu vârsta până la 40 de ani, inclusiv,la data depunerii cererii de finanţare (așa cum sunt definiți la art. 2 al R (UE) nr. 1305/2013 sau cei care s-au stabilit în cei cinci ani anteriori solicitării sprijinului, în conformitate cu anexa II a R 1305)
  • investițiilor colective, inclusiv al celor legate de o fuziune a unor organizații de producători;
  • zonelor care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice (menționate la art. 32, Reg. 1305/2013)
  • Investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 (Agricultura ecologică) din R(UE) nr. 1305/2013.

Data limită pentru depunerea proiectelor: 01 iulie 2020.

II.Număr de referință al sesiunii cererii de proiecte:M19.2-M3/6A-05/02.06.2020-01.07.2020

Data lansării apelului: 02 iunie 2020

Măsura de finanțare deschisa: MĂSURA M3/6A  – ,,Dezvoltarea  activităților non-agricole în microregiunea Ţara Secașelor

 Beneficiari Eligibili:

  • Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole în spațiul rural pentru prima dată. (start-ups) Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile;
  • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun activități non-agricole, pe care pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin; (start-ups)
  • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia (start-ups)
  • micro-întreprinderi și întreprinderi non-agricole mici existente și nou înființate din spațiul rural;
  • Fermieri sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în categoria microîntreprinderi și întreprinderi mici, cu excepția persoanelor fizice neautorizate.

*Intreprinderi sociale

*Cooperative

Fondul nerambursabil total disponibil:  50000 Euro.

Suma maximă nerambursabilă/proiect poate fi cuprinsă între 5000 euro – 25000 euro.

Intensitatatea sprijinului va fi de 90%  pentru cheltuielile eligibile din proiect.

Data limită pentru depunerea proiectelor: 01 iulie 2020.

Depunerea proiectelor  se poate face  in perioada: 02 iunie 2020 – 01 iulie 2020, în fiecare zi lucrătoare, între orele 8.00 – 16.00, la Sediul GAL Țara Secașelor Alba-Sibiu, comuna Ciugud, nr.141, judetul Alba.

Date de contact: tel.: 0770501021, email: asociatiatarasecaselor@yahoo.com

Pentru mai multe informații, vă invităm să consultați variantele detaliate ale apelurilor, disponibile în format electronic sau tipărit, la sediul GAL sau pe site-ul asociației. Informaţii detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului, disponibil pe suport tiparit la sediul GAL si  pe site-ul www.tarasecaselor.ro

Tel. 0729.399.891
e-mail: publicitate@unirea-pres.ro

Te-ar putea interesa și:

Mesaje de SFÂNTUL IOAN religioase: Urări și FELICITĂRI pe care le puteți trimite prin SMS de Sf Ioan Botezătorul

Mesaje de SFÂNTUL IOAN religioase: Urări și FELICITĂRI pe care le puteți trimite prin SMS de Sf Ioan Botezătorul Creştinii… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

7 ianuarie: Crăciunul pe rit vechi. Cum sărbătoresc ortodocşii pe stil vechi Naşterea Mântuitorului

7 ianuarie: Crăciunul pe rit vechi. Cum sărbătoresc ortodocşii pe stil vechi Naşterea Mântuitorului Crăciunul era sărbătorit pe 7 ianuarie… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

CODUL BUNELOR MANIERE: Cum să te comporți dacă ești invitat la o nuntă

CODUL BUNELOR MANIERE: Cum să te comporți dacă ești invitat la o nuntă Prilej de bucurie și emoție, atât pentru… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Mesaje creștine de Sfântul Ion. Urări pe care le puteți trimite prin SMS celor care își sărbătoresc onomastica

Mesaje creștine de Sfântul Ioan 2021 • Urări și felicitări creștine care le puteți trimite prin SMS celor care își… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Mesaje de Sfântul Ioan amuzante. URĂRI şi FELICITĂRI haioase pentru prietenii care își sărbătoresc onomastica

Mesaje amuzante şi hazlii de Sfântul Ion 2021 • Urări şi felicitări haioase de Sfântul Ioan. SMS de Sfântul Ioan… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

MESAJE de Sfântul Ion HAIOASE. Idei de SMS -uri pentru prietenii glumeţi dar şi pentru cei îndrăgostiţi, care îşi aniversează astăzi onomastica

Mesaje de Sfantul Ioan haioase. Urărări și felicitări de Sfantul Ion hazlii care poti fi trimise prin SMS.  Texte amuzante… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro