Apel de selecție proiecte: măsura de finanțare deschisă: Măsura M2/2A

GRUPUL  DE ACŢIUNE LOCALĂ ASOCIAŢIA ŢARA SECAŞELOR ALBA-SIBIU anunță public lansarea sesiunilor de cereri de proiecte LEADER :

I.Număr de referință al sesiunii cererii de proiecte: M19.2-M2/2A-06/02.06.2020-01.07.2020

ELIT

Data lansării apelului: 02 iunie 2020

Măsura de finanțare deschisă: MĂSURA M2/2A  – ,,Soluţii inovative pentru o agricultură/industrie alimentară competitivă în microregiunea Țara Secașelor

Mihail David - 2020

 Beneficiari Eligibili:

– Exploataţii agricole cu activitatea în teritoriul GAL din categoria micro-intreprinderilor sau întreprinderilor mici;

– Unităţi de procesare din categoria întreprinderilor mici sau micro-întreprinderi din teritoriul GAL;

– Asociaţii de crescători de animale din teritoriul GAL;

– Cooperative agricole din teritoriul GAL;

– Intreprinderi sociale;

Fondul nerambursabil total disponibil: 63600 Euro.

Suma maximă nerambursabilă/proiect poate fi cuprinsă între 5.000 – 31.800 Euro.

Intensitatatea sprijinului nerambursabil va fi de 50%  din totalul cheltuielilor eligibile din proiect.

Aceasta poate fi majorată cu 20 de puncte procentuale suplimentare cu condiția ca rata maximă a sprijinului combinat să nu depășească 90% în cazul:

  • tinerilor fermieri, cu vârsta până la 40 de ani, inclusiv,la data depunerii cererii de finanţare (așa cum sunt definiți la art. 2 al R (UE) nr. 1305/2013 sau cei care s-au stabilit în cei cinci ani anteriori solicitării sprijinului, în conformitate cu anexa II a R 1305)
  • investițiilor colective, inclusiv al celor legate de o fuziune a unor organizații de producători;
  • zonelor care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice (menționate la art. 32, Reg. 1305/2013)
  • Investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 (Agricultura ecologică) din R(UE) nr. 1305/2013.

Data limită pentru depunerea proiectelor: 01 iulie 2020.

II.Număr de referință al sesiunii cererii de proiecte:M19.2-M3/6A-05/02.06.2020-01.07.2020

Data lansării apelului: 02 iunie 2020

Măsura de finanțare deschisa: MĂSURA M3/6A  – ,,Dezvoltarea  activităților non-agricole în microregiunea Ţara Secașelor

 Beneficiari Eligibili:

  • Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole în spațiul rural pentru prima dată. (start-ups) Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile;
  • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun activități non-agricole, pe care pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin; (start-ups)
  • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia (start-ups)
  • micro-întreprinderi și întreprinderi non-agricole mici existente și nou înființate din spațiul rural;
  • Fermieri sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în categoria microîntreprinderi și întreprinderi mici, cu excepția persoanelor fizice neautorizate.

*Intreprinderi sociale

*Cooperative

Fondul nerambursabil total disponibil:  50000 Euro.

Suma maximă nerambursabilă/proiect poate fi cuprinsă între 5000 euro – 25000 euro.

Intensitatatea sprijinului va fi de 90%  pentru cheltuielile eligibile din proiect.

Data limită pentru depunerea proiectelor: 01 iulie 2020.

Depunerea proiectelor  se poate face  in perioada: 02 iunie 2020 – 01 iulie 2020, în fiecare zi lucrătoare, între orele 8.00 – 16.00, la Sediul GAL Țara Secașelor Alba-Sibiu, comuna Ciugud, nr.141, judetul Alba.

Date de contact: tel.: 0770501021, email: asociatiatarasecaselor@yahoo.com

Pentru mai multe informații, vă invităm să consultați variantele detaliate ale apelurilor, disponibile în format electronic sau tipărit, la sediul GAL sau pe site-ul asociației. Informaţii detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului, disponibil pe suport tiparit la sediul GAL si  pe site-ul www.tarasecaselor.ro

Tel. 0729.399.891
e-mail: publicitate@unirea-pres.ro

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...