ANGAJĂRI la STAT: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 29 noiembrie 2020. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

ANGAJĂRI la STAT: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 29 noiembrie 2020. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 29 noiembrie 2020 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

*U.A.T. Alba prin Consiliul Județean Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de inspector de specialitate, gradul IA, la Serviciul Accesare și Coordonare Proiecte – Direcția Dezvoltare și Bugete.

ELIT

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență: domeniul fundamental (DFI) – științe sociale; ramura de științe (RSI) – științe economice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului de minimum 6 ani și 6 luni;
 • experiență profesională de minimum 3 ani în scrierea și implementarea de proiecte cu finanțare europeană.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 14 decembrie 2020, ora 16.00 – termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 22 decembrie 2020, ora 10.00 – proba scrisă – la sala de ședințe a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, situată în Alba Iulia, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 68;
 • data și ora interviului și a probei practice vor fi comunicate ulterior.

Informații suplimentare se pot obține la sediul autorității, situat în Alba Iulia, Piața Ion I.C. Brătianu nr. 1, la Biroul Resurse Umane, telefon 0731/560.763, fax 0258/813.325, email: cjalba@cjalba.ro

*Şcoala Gimnazială Săsciori, Judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de pedagog școlar (0,50 normă) și supraveghetor noapte (0,50 normă).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • localnic
 • studii superioare;
 • vechime în muncă – 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 14 decembrie 2020: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 22 decembrie 2020, ora 09.00: proba scrisă;
 • 22 decembrie 2020, ora 11.00: proba interviu.

Relații suplimentare se obțin la sediul Şcolii Gimnaziale Săsciori, din localitatea Săsciori, Strada Principală numărul 380, judeţul Alba, telefon/fax 0258/741.213.

*Primăria Municipiului Aiud, Județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție, temporar vacante, de asistent medical grad principal, din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Aiud, Compartimentul Creșă.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • diplomă de absolvire școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976 – 1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;
 • certificatul de membru și adeverința pentru participare la concurs (valabilă 30 de zile de la data emiterii) eliberate de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;
 • adcverință/certifîcat promovare examen grad principal;
 • autorizație de liberă practică, implicit asigurare die răspundere civilă valabilă în amil 2020.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 04 decembrie 2020, ora 14:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 15 decembrie 2020, ora 10:00: proba scrisă;
 • 18 decembrie 2020, ora 10:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Aiud, Județul Alba, din str. Cuza Vodă, nr. 1, camera 22, telefon 0258/861.310, interior 1013, e-mail resurse@aiud.ro.

*Şcoala Gimnazială „Avram Iancu” din Unirea, județul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de îngrijitor cu 0,25 normă.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii generale sau medii;
 • vechime în muncă – nu e cazul;
 • disponibilitate pentru program flexibil.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 21 decembrie 2020, ora 09:00: proba scrisă;
 • 21 decembrie 2020, ora 12:00: proba practică;

Relaţii suplimentare se pot obţine la Şcoala Gimnazială „Avram Iancu“, Unirea, cu sediul în comuna Unirea, str. Avram Iancu nr. 69, judeţul Alba, telefon 0258/876.108.

*Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” din Alba Iulia organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, vacante, de redactor, gradul I, studii superioare, cu timp parțial de 30 ore /săptămână.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental (DFI) – științe umaniste și ane: ramura de știință (RSI) – filologie;
 • vechime în muncă pe studii superioare de lungă durată minimum 3 ani și 6 luni.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 21 decembrie 2020, ora 09.00: proba scrisă – în sala de ședințe a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, Alba Iulia, Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 68, județul Alba;
 • 28 decembrie 2020, ora 09.00: proba interviu – Alba Iulia, Str. Trandafirilor nr. 22, judeţul Alba.

Relaţii suplimentare cu privire la bibliografie şi conţinutul dosarului pentru concurs se obţin la sediul din Alba Iulia, Str. Trandafirilor nr. 22, judeţul Alba, telefon 0258/811.443, la Compartimentul Resurse Umane.

*Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ştefan” din Alba Iulia, județul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, vacante, de bucătar.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii medii și curs bucătar;
 • vechime în specialitatea postului – minimum 5 ani;
 • avizul cultului ortodox.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 16 decembrie 2020: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 18 decembrie 2020, ora 09.00: proba scrisă;
 • 22 decembrie 2020, ora 09.00: proba practică;
 • 23 decembrie 2020, ora 09.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ştefan”, Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, Bd. Transilvaniei nr. 36A, judeţul Alba, telefon 0258/834.890 sau 0758/493.482.

*Şcoala Gimnazială Gârbova, Judeţul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de 0,5 normă muncitor de întreținere + 0,5 normă fochist = 1 post.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – școală profesională sau studii medii;
 • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 4 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 18 decembrie 2020, ora 09:00: proba scrisă;
 • 18 decembrie 2020, (ora interviului va fi comunicată după proba scrisă): proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Şcolii Gimnaziale Gârbova, str. Şcolii nr. 79, telefon 0740/424.977, 0258/748.114.

*Grădinița cu Program Prelungit „Lumea Copiilor” din Blaj, județul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de:

 1. administrator financiar 0,5 normă;
 2. secretar 0,5 normă.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • administrator financiar 0,5 normă:
  • nivelul studiilor – superioare de specialitate economică;
  • vechimea necesară ocupării postului – minimum 3 ani în domeniul studiilor.
 • secretar 0,5 normă:
  • nivelul studiilor – studii superioare;
  • vechime în specialitatea studiilor – minimum 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afișare, la sediul din Strada Câmpul Libertății nr. 30.
 • 17 decembrie 2020, ora 09:00: proba scrisă;
 • 21 decembrie 2020, ora 10:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Grădinița cu Program Prelungit „Lumea Copiilor”, cu sediul în Blaj, Bd. Republicii nr. 24, județul Alba, telefon 0258/711.023, 0727/378.369.

*Liceul Teologic Greco-Catolic „Sfântul Vasile cel Mare” din Blaj, Județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de administrator financiar, 0,5 normă.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii superioare;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afișare, la sediul instituției.
 • 17 decembrie 2020, ora 11:00: proba scrisă;
 • 18 decembrie 2020, ora 11:00: proba practică;
 • 18 decembrie 2020, ora 13:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Liceului Teologic Greco-Catolic „Sfântul Vasile cel Mare” din localitatea Blaj, str. Piaţa 1848 nr. 3, judeţul Alba, telefon 0258/711.904.

*Liceul Teologic Greco-Catolic „Sfântul Vasile cel Mare” din Blaj, Județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție temporar vacante, de ajutor analist programator, 0,5 normă.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii superioare;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită;
 • (constituie avantaj experiența în gestiunea bazelor de date specifice învățământului).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 5 zile de la afișare, la sediul instituției.
 • 10 decembrie 2020, ora 11:00: proba scrisă;
 • 11 decembrie 2020, ora 12:00: proba practică;
 • 11 decembrie 2020, ora 14:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Liceului Teologic Greco-Catolic „Sfântul Vasile cel Mare” din localitatea Blaj, str. Piaţa 1848 nr. 3, judeţul Alba, telefon 0258/711.904.

*Liceul Teologic Greco-Catolic „Sfântul Vasile cel Mare” din Blaj, Județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție temporar vacante, de secretar 0,5 normă.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii superioare;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 2 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 5 zile de la afișare, la sediul instituției.
 • 10 decembrie 2020, ora 09:00: proba scrisă;
 • 11 decembrie 2020, ora 09:00: proba practică;
 • 11 decembrie 2020, ora 11:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Liceului Teologic Greco-Catolic „Sfântul Vasile cel Mare” din localitatea Blaj, str. Piaţa 1848 nr. 3, judeţul Alba, telefon 0258/711.904.

*Primăria Municipiului Alba Iulia, județul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuţie, vacante, de mașinist la mașini pentru terasamente – (cilindru compactor, buldoexcavator, autogreder) (2 posturi), cod COR: 834201.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii generale;
 • vechime în muncă – minimum 3 ani;
 • posesor permis de conducere categoria B și C;
 • certificat de calificare – mașinist la mașini pentru terasamente

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 08 decembrie 2020, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 16 decembrie 2020, ora 11.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia din Calea Moţilor nr. 5A, et. 2, telefon 0258/819.462.

*Unitatea Militară 01585 din Petreşti, Județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, vacante, de contabil-șef, grad I.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare, în microstructura contabil șef, cu o vechime în specialitatea studiilor de 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 08 decembrie 2020, ora 14:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 16 decembrie 2020, ora 09.00: proba scrisă;
 • 22 decembrie 2020, ora 09.00: proba interviu.

Relații suplimentare la sediul Unității Militare 01585 din Petreşti, str. Valea Sebeșului nr. 58, Județul Alba, telefon: 0258/743.795.

*Primăria Municipiului Sebeș, Judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată (până în 24 mai 2021), a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, din cadrul Unităţii de Management şi Implementare a Proiectului „Parteneriat pentru acces egal la educaţie”- cod proiect 107777, posturi în afara organigramei, după cum urmează:

 1. animator socio-educativ, cod COR 516907, 1 post, fracțiune normă 4h/zi;
 2. profesor în învățământul gimnazial (profesor limba engleză), cod COR 233002, 1 post, fracțiune normă 1h/zi;
 3. educatoare, cod COR 341501, 3 posturi, fracțiune normă 3h/zi;
 4. mediator școlar, cod COR 235911, 1 post, fracțiune normă 2h/zi.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • animator socio-educativ:
  • studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat: liceu pedagogic/institut pedagogic sau echivalent;
  • vechime în specialitatea studiilor – minimum 1 an;
  • certificat absolvire curs animator socio-educativ sau echivalent.
 • profesor în învățământul gimnazial (profesor limba engleză);
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în specialitatea Filologie – specializare Limba engleză;
  • vechime în specialitatea studiilor – minimum 2 ani.
 • educatoare:
  • studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat: liceu pedagogic/institut pedagogic sau echivalent;
  • vechime în specialitatea studiilor – minimum 2 ani.
 • mediator școlar:
  • studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
  • vechime în specialitatea studiilor – minimum 1 an;
  • certificat absolvire curs de formare profesională cu specializarea mediator școlar sau echivalent;
  • vechime specifică în mediere școlară – minimum 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 07 decembrie 2020, ora 17:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 14 decembrie 2020, ora 10:00: proba scrisă – Sebeş, Parcul Arini nr. 1;
 • 17 decembrie 2020, ora 10:00: proba interviu – Sebeş, Parcul Arini nr. 1.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Municipiului Sebeș, din str. Piața Primăriei nr.1, Judeţul Alba, telefon 0258/731.318, 0258/731.004, interior 133, email secretariat@primariasebes.ro.

*Școala Gimnazială din Lopadea Nouă, județul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de muncitor calificat 0,5 normă.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor: studii medii;
 • vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afișare, la sediul instituției.
 • 10 decembrie 2020, ora 08.00: proba scrisă;
 • 10 decembrie 2020, ora 13.00: proba interviu.

Relații suplimentare se pot obține la Școala Gimnazială, cu sediul în Lopadea Nouă, strada Principală nr. 60, județul Alba, telefon 0258/875.200.

*Primăria Comunei Şugag, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de asistent medical comunitar, cu studii sanitare PL, la Compartimentul Asistență Medicală Comunitară.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii sanitare PL;
 • vechime în muncă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției contractuale – minimum 2 ani;
 • membru în Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 10 decembrie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Comunei Şugag, str. Valea Frumoasei nr. 180, județul Alba, telefon 0258/746.177.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Te-ar putea interesa și:

VIDEO| PERCHEZIȚII în Alba și alte județe din țară într-un dosar cu acuzaţii de fals de monedă: Cum opera gruparea infracţională

Ofițerii BCCO Piteşti au efectuat marţi, 12 ianuarie, mai multe percheziţii domiciliare, în judeţele Alba, Sibiu, Arad şi Bacău, într-un… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

OFICIAL| 3.697 cazuri noi de coronavirus în România. Bilanțul total ajunge la 676.968 de îmbolnăviri

Marți, 12 ianuarie 2021, Grupul de Comunicare Strategică a dat publicității noul bilanț al pandemiei de COVID-19 în România. Până… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

DOCUMENT| Orașul Abrud SCAPĂ de restricții. Incidența de infectare a scăzut sub 1,5/1000 de locuitori

Datorită scăderii incidenței cazurilor de coronavirus sub 1.5 la mie, orașul Abrud scapă de restricțiile impuse prevenirii răspândirii noului coronavirus,… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

OFICIAL: Starea de alertă, PRELUNGITĂ cu încă 30 de zile: Măsurile și restricțiile care vor trebui respectate

Prelungirea cu 30 de zile a stării de alertă, începând de miercuri, 13 ianuarie a fost aprobată de către Guvernul… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Alba Iulia REVINE la SCENARIUL ROȘU. Incidența de infectare a ajuns la 3 cazuri/1000 de locuitori

Deși carantinarea Municipiului Alba Iulia a „dat roade” în ceea ce privește scăderea numărului de persoane infectate, orașul nostru a… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

1 comentariu

SAVIN ION 29 noiembrie 2020 at 10:56

Vor veni vreodată, în cadrul administrației publice oameni care să și gândească, cu logică în stabilirea condițiilor de acces la posturile publice? Criteriile/condițiile de participare la concurs le ”mulați” pe cel vizat a ocupa postul respectiv. Când, d-lor politruci ( specialiști nu sunteți) veți ține seama de tinerii absolvenți? cum pot ei acumula vechime, când de 30 de ani îi blocați în a accede la anumite concursuri și examene?

Comentariile sunt oprite