Rămâi conectat

Ştirea zilei

ANGAJĂRI la STAT: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 28 noiembrie 2021. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Publicat

în

ANGAJĂRI la STAT: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 28 noiembrie 2021. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 28 noiembrie 2021 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

*Administraţia Naţională Apele Române, Administraţia Bazinală de Apă Mureş, Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, de execuție, vacante, de:

Electrica Furnizare Discount
 • 2 posturi agent hidrotehnic/F. I. Sebeș

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • pentru posturile de agent hidrotehnic:
  • studii medii/școala profesională în domeniul construcțlllor/generâle + calificare în meseriile de zidar, dulgher sau agent hidrotehnic
  • vechime în muncă: minimum 1 an
  • disponibilitate la program prelungit
  • domiciliu în zona de activitate a F.L. Sebeș

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 14 decembrie 2021, ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 21 decembrie 2021, ora 09.00: proba practică(agent hidrotehnic)/scrisă (muncitor hidrometru);
 • 24 decembrie 2021, ora 09.00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Administraţia Naţională Apele Române”, Administraţia Bazinală de Apă Mureş, Sistemul de Gospodărire a Apelor Aba, cu sediul în Alba Iulia, Str. Lalelelor nr. 7A, telefon 0258/835.578, 0258/834.426, e-mail: [email protected]

*Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale, de execuție, vacante, după cum urmează:

 • 14 posturi de inspector de specialitate debutant (S) la Agențiile Teritoriale A.R.R. Alba, Arad, Bihor, Caraș-Severin, Constanța, Galați, Ialomița, Ilfov, Mehedinți, Mureș, Satu Mare, Sălaj, Timiș și Tulcea – Compartimentul inspecție siguranța rutieră.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • inspector de specialitate debutant (S):
  • pregătire de bază: studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă: științe inginerești, administrative, economice sau juridice ori studii echivalente potrivit prevederilor 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și, în cazul solicitanților care au obținut actul de studii în străinătate, documentul de recunoaștere/echivalare a acestuia emis în condițiile legii de către autoritatea administrației publice centrale competente;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu este cazul;
  • permis de conducere valabil pentru categoria B;
  • nu are mențiuni înscrise în certificatul de cazier judiciar;
  • cunoștințe operare calculator: Pachetul Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 13 decembrie 2021, ora 16.30: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 21 decembrie 2021, ora 10.00: proba scrisă – la sediul Formenerg – București, bd. Gheorghe Șincai nr. 3, sectorul 4, sau în altă locație, în funcție de numărul de candidați înscriși la concurs;
 • 24 decembrie 2021, ora 10.00: proba interviu – la sediul Formenerg – București, bd. Gheorghe Șincai nr. 3, sectorul 4, sau în altă locație, în funcție de numărul de candidați admiși la proba scrisă.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., cu sediul în Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, telefon 021/313.48.53, Serviciul Resurse Umane.

*Liceul Tehnologic Jidvei, Judeţul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție vacante de 0,5 secretar și 0,5 bibliotecar (1 post).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii universitare;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afișare, la sediul instituției.
 • 21 decembrie 2021, ora 10:00: proba scrisă;
 • 23 decembrie 2021, ora 11:00: proba practică;
 • 23 decembrie 2021, ora 12:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Liceului Tehnologic Jidvei, str. Perilor nr. 19, Judeţul Alba, telefon: 0258/881.124.

*Şcoala Gimnazială „Aron Cotruş” din Cergău Mare, județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor contractuale de execuție temporar vacante de secretar 0,5 normă.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii superioare;
 • vechime în muncă – minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 09 decembrie 2021, termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 15 decembrie 2021, ora 09.00: proba scrisă;
 • 15 decembrie 2021, ora 14.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Şcolii Gimnaziale „Aron Cotruş” din Cergău Mare, str. Principală nr. 166, judeţul Alba, telefon 0258/719.125.

*Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție, vacante, de expert, gradul IA – psiholog, pe perioadă nedeterminată, la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul sociopsihopedagogie, specialitatea psihologie;
 • vechimea minimă în specialitatea studiilor absolvite de cel puțin 6 ani și 6 luni;
 • atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România în domeniul de specialitate psihologia muncii și organizational, treapta de specializare minimum practicant, forma de atestare autonom;
 • dreptul de liberă practică să nu fie suspendat în condițiile art. 18 din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România – condiție dovedită prin prezentarea unei adeverințe sau declarații pe propria răspundere;
 • cunoștințe de operare PC (Microsoft Word, Excel);
 • cursuri sau specializări în domeniul psihologiei muncii și organizationale;
 • cursuri sau specializări în domeniul psihologiei clinice reprezintă un avantaj.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 08 decembrie 2021: termen limită de depunere a dosarelor;
 • 20 decembrie 2021: proba scrisă;
 • 22 decembrie 2021: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, str. I.C Brătianu nr. 1, județul Alba, telefon 0258/810.964.

*Școala Gimnazială Roșia de Secaș, judeţul Alba, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție temporar vacante, de secretar 0,5 normă.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor: studii superioare;
 • vechime în muncă: minimum 6 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 09 decembrie 2021: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 13 decembrie 2021, ora 09.00: proba scrisă;
 • 13 decembrie 2021, ora 14.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Școala Gimnazială Roșia de Secaș, cu sediul în comuna Roșia de Secaș, Str. Școlii nr. 282, județul Alba, telefon: 0258/765.715, mobil: 0729/075.969.

*Colegiul Economic „Dionisie Pop-Marţian” din Alba Iulia organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedetermiantă a funcției contractuale, de execuție, vacante, de muncitor calificat.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii
 • vechime în muncă minimum – 3 ani
 • certificat de absolvire curs sau atestat în una dintre următoarele calificări profesionale: lăcătuș, tâmplar, electrician, mecanic, instalator instalații sanitare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 13 decembrie 2021: termenul limită de depunere a dosarelor (pentru îngrijitor);
 • 16 decembrie 2021, ora 10.00: proba practică,
 • 20 decembrie 2021, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituției din Alba Iulia, str. Octavian Goga nr. 11, telefon: 0258/811.468.

*Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier I.S.C.T.R. organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, de execuție, vacante, astfel:

 • inspector trafic rutier gradul IA: I.T. nr. 4 – Alba – un post

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • inspector de trafic rutier grad IA:
  • pregătire de bază: studii superioare absolvite cu diplomă de licență ca urmare a absolvirii unei instituții acreditata de învățământ superior în domeniul științelor inginerești, specializarea ingineria autovehiculelor sau ingineria transporturilor
  • cunoștințe operare calculator: MS Office, Word, Excel, e-mail, internet – nivel mediu
  • să cunoască la nivel mediu o limbă străină de circulație internațională
   sau
  • studii superioare absolvite cu diplomă de licența ca urmare a absolvirii unei instituții acreditate de învățământ superior în domeniile științe juridice, științe economice și/sau științe inginerești și au o vechime în muncă în domeniul transporturilor rutiere de cel puțin 3 ani
  • vechime: minimum 7 ani experiență în muncă în țară/străinătate pe studii superioare
  • cunoștințe operare calculator: MS Office, Word, Excel, e-mail, internet – nivel mediu
  • să cunoască la nivel mediu o limbă străină de circulație internațională.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 08 decembrie 2021, ora 16.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 16 decembrie 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • 21 decembrie 2021, ora 10.00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier I.S.C.T.R. din Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, telefon 0725/597.680.

*Primăria Municipiului Aiud, județul Alba organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de muncitor necalificat I din cadrul Biroului Administrația Pieței.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii generale.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 06 decembrie 2021, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 16 decembrie 2021, ora 09.00: proba practică, la sediul Biroului Administrația Pieței, situat în Aiud, str. Iuliu Maniu nr. 38;
 • 21 decembrie 2021: proba interviu, la sediul Biroului Administrația Pieței, situat în Aiud, str. Iuliu Maniu nr. 38.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Aiud, str. Cuza Vodă nr. 1, camera 22, județul Alba, telefon 0258/861.310, interior 1013, fax 0258/861.280, e-mail: [email protected]

*Primăria Comunei Vadu Moţilor, judeţul Alba, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale, de execuţie, vacante, de asistent medical, debutant, în cadrul Compartimentului asistență medicală în unitățile de învățământ.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor: diplomă de bacalaureat, diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă, diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1397 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;
 • certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R.;
 • adeverință pentru participare la concurs eliberată de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: fără vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 15 decembrie 2021, ora 10.00: proba scrisă,
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obține la Primăria Comunei Vadu Moţilor, judeţul Alba, telefon mobil: 0764/778.786.

*Primăria Comunei Poiana Vadului, judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale, de execuție, vacante, de guard I.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor: studii medii
 • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu necesită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 15 decembrie 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • 16 decembrie 2021, ora 14.00: proba practică;
 • 17 decembrie 2021, ora 15.00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Comunei Poiana Vadului, judeţul Alba, telefon 0786/395.317, e-mail: [email protected]

*Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al Județului Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție, vacante de îngrijitor, COR 515301, în cadrul Serviciului logistic – Patrimoniu imobiliar- Echipa de întreținere și reparații imobile, prevăzut la poziția 77/a din statul de organizare al unității.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor: studii gimnaziale;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu este cazul.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 14 decembrie 2021, ora 12.00: proba scrisă;
 • 17 decembrie 2021, ora 12.00: proba practică;
 • 21 decembrie 2021, ora 12.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Unirea” al Județului Alba, str. A.I. Cuza nr. 10, jud. Alba, telefon mobil: 0743/134.717.

*Direcția Generală de Asistență Socială, Medicală și Comunitară, Sebeș, județul Alba, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale, de execuție, vacante de asistent medical PL în cadrul Compartimentului ambulanța socială.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii postliceale sanitare;
 • vechime: minimum 1 an;
 • adeverință prin care să ateste calitatea de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 03 decembrie 2021, ora 12.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 13 decembrie 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcției Generale de Asistență Socială, Medicală și Comunitară, Sebeș, aleea Lac nr. 12, județul Alba, telefon/fax: 0258/731.007, 0258/730.611.

*Direcția Generală de Asistență Socială, Medicală și Comunitară, Sebeș, județul Alba, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale, de execuție, vacante de asistent social debutant în cadrul Compartimentului informare și consiliere socială.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii universitare absolvite cu diplomă de licență în domeniul asistenței sociale;
 • aviz de exercitare a profesiei de asistent social;
 • vechime în specialitatea studiilor: fără vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 03 decembrie 2021, ora 12.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 13 decembrie 2021, ora 12.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcției Generale de Asistență Socială, Medicală și Comunitară, Sebeș, aleea Lac nr. 12, județul Alba, telefon/fax: 0258/731.007, 0258/730.611.

*Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș, Județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de muncitor (necalificat) – 2 posturi, în cadrul Compartimentului zone verzi.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii generale/medii;
 • fără vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 29 noiembrie 2021, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 09 decembrie 2021, ora 10.00: proba practică;
 • 13 decembrie 2021, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș, str. Viilor nr. 28, Județul Alba, telefon 0258/730.148, e-mail [email protected]

*Direcția Generală de Asistență Socială, Medicală și Comunitară, Sebeș, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale, de execuție, vacante, de consilier I A în cadrul Serviciului economico-financiar și administrativ.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii: superioare, profil informatică, specializare tehnologia informației
 • vechime în specialitatea studiilor: minimum 5 ani

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 29 noiembrie 2021, ora 12.00: termemil limită pentru depunerea dosarelor;
 • 09 decembrie 2021, ora 11.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcției Generale de Asistență Socială, Medicală și Comunitară, Sebeș, aleea Lac nr. 12, județul Alba, telefon/fax: 0258/731.007, 0258/730.611.

Publicitate

Ştirea zilei

VIDEO| Județul Alba sub ZĂPEZI: Peste 2000 de locuitori din Apuseni, fără curent electric din cauza viscolului. La sud, DN 67C – Transalpina, acoperit de zăpadă

Publicat

în

Județul Alba sub ZĂPEZI: Peste 2000 de locuitori din Apuseni, fără curent electric din cauza viscolului. La sud, DN 67C – Transalpina, acoperit de zăpadă

Având în vedere că în momentul față este în vigoare un cod portocaliu de fenomene meteorologice – intensificări puternice ale vântului, viscol și vizibilitate foarte redusă, pentru partea de munte a județului Alba, echipele DRDP Cluj – Secția Drumuri Naționale Alba acționează cu toate utilajele din dotare pe DN 67C – Transalpina, DN 74, DN 74 A și DN 75, pentru deszăpezirea acestor sectoare de drum. Circulația se desfășoară în condiții de iarnă.

În ceea ce privește alimentarea cu energie electrică, echipele DEER (Electrica) acționează în teren pentru a remedia avariile provocate de ninsorile abundente la rețeaua electrică din județ.

În zona Poiana Vadului au fost 16 PT cu 773 utilizatori nealimentați cu energie electrică. Sunt prezente 2 formații pe teren pentru remedierea defecțiunilor, în momentul de față nefiind alimentați 290 utilizatori.

Electrica Furnizare Discount

De asemenea, o avarie în zona Abrud a afectat circa 2.000 de utilizatori. Au fost finalizate manevrele de izolare a defecțiunii și implicit de alimentare a tuturor consumatorilor din această zonă.

În funcție de evoluția situației, toate instituțiile cu rol în gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomenele meteorologice, sunt pregătite să intervină în cel mai scurt timp.

Citește mai mult

Ştirea zilei

FOTO VIDEO| Ninge ca-n povești în Apuseni: O pătură groasă de nea s-a așternut peste Abrud

Publicat

în

Ninge ca-n povești în Apuseni: O pătură groasă de nea s-a așternut peste Abrud

A început să ningă la Abrud, întâi mai timid, apoi cu fulgi tot mai mari, iar stratul de zăpadă a început să acopere toată suflarea. Încă de la primele ore ale dimineții, mai multe localități din județul nostru au început încet să fie vizitate de adevărata iarnă, așteptată cu nerăbdare de locuitori.

Iarna își continuă simțitor să își facă simțită prezența, în zona montană a județului, așternându-și paltonul alb și rece de nea, peste stațiunea Arieșeni.

Neaua a reușit să acopere toată suflarea, iar brazii parcă se bucură și ei de noua haină ce le-a adus-o bătrâna iarna, care nu vine niciodată cu mâna goală.

Electrica Furnizare Discount

Meteorologii au emis luni dimineața o avertizare Cod galben și portocaliu de viscol și ninsori, valabilă pentru județul Alba, până marți dimineața.

COD GALBEN

Din seara zilei de luni (17 ianuarie) și până în dimineața zilei de marți (18 ianuarie), vântul va prezenta intensificări în cea mai mare parte a țării.

La munte vor fi rafale de 80…110 km/h, iar în Moldova, Transilvania și sudul Olteniei viteza vântului va atinge 65…70 km/h și pe arii restrânse 80 km/h. În celelalte regiuni vor fi intensificări locale și temporare îndeosebi spre seară și în prima parte a nopții de luni spre marți, cu viteze în general de 55…65 km/h.

CITEȘTE ȘI: NINGE ca-n povești la Alba Iulia: Prima zăpadă din iarna 2021-2022 s-a așternut cu fulgi mari peste orașul Marii Uniri

În zona de munte va ninge viscolit, local moderat cantitativ, îndeosebi la peste 1700 m, unde vizibilitatea se va reduce semnificativ. Ninsori viscolite se vor semnala local și în jumătatea nordică a teritoriului.

COD PORTOCALIU

În zona înaltă a Carpaților Meridionali și de Curbură și local în Carpații Occidentali și în nordul Carpaților Orientali, vântul va sufla tare, cu rafale de peste 110…140 km/h. Va ninge viscolit, local mai abundent (15…25 l/mp), vizibilitatea va fi foarte redusă, iar zăpada troienită.

Citește mai mult

Ştirea zilei

DOCUMENT| Noi RESTRICȚII în ALBA pentru orașele Cugir și Ocna Mureș și comunele Ighiu, Livezile, Roșia de Secaș și Șibot. Hotărâre CJSU

Publicat

în

DOCUMENT| Noi RESTRICȚII în ALBA pentru orașele Cugir și Ocna Mureș și comunele Ighiu, Livezile, Roșia de Secaș și Șibot. Hotărâre CJSU

HOTĂRÂREA nr. 12 din 17.01.2022 privind constatarea ratei de incidență cumulată la 14 zile a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS–CoV-2, la data de 17.01.2022 și stabilirea măsurilor de limitare și prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 la nivelul unităților administrativ-teritoriale de pe raza județului Alba

HOTĂRÂREA nr. 1 din 07.01.2022 poate fi consultată integral AICI

Având în vedere rata de incidență cumulată la 14 zile a cazurilor de COVID–19 la nivelul tuturor unităților administrativ–teritoriale din județul Alba, la data de 17.01.2022, transmisă Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba de către Direcția de Sănătate Publică Alba prin adresa nr.722 din 17.01.2022;

Electrica Furnizare Discount
În conformitate cu:
 • Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID–19, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic;
 • O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată prin Legea nr.15/2005, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 34/06.01.2022 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 08 ianuarie 2022, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

Ținând cont de:

 • prevederile art. 10 din Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, aprobat prin H.G. nr.1491/2004;
 • prevederile art. 23 alin. (1) din Regulamentul de Organizare și Funcționare a C.J.S.U. Alba, aprobat prin Ordinul Prefectului județului Alba nr. 336/25.07.2017, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art.13 alin.2 anexa 3 la H.G. nr. 34/06.01.2022 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 08 ianuarie 2022, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Alba, convocat în ședință extraordinară în data de 17.01.2022,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se constată încadrarea în limitele incidenței cumulată la 14 zile a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS–CoV-2, la data de 17.01.2022, pentru fiecare unitate administrativ-teritorială de pe raza județului Alba, conform Anexei care este parte integrantă din prezenta hotărâre;

(2) Măsurile stabilite pentru diminuarea riscului de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 la nivelul tuturor unităților administrativ-teritoriale de pe raza județului Alba, sunt cele prevăzute în Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba nr.1 din 07.01.2022, în funcție de rata de incidență cumulată la 14 zile a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2, conform anexei la prezenta hotărâre;

(3) Măsurile prevăzute în anexa la prezenta hotărâre pentru orașele: Cugir și Ocna Mureș și comunele: Ighiu, Livezile, Roșia de Secaș și Șibot, intră în vigoare începând cu data de 18.01.2022 ora 00:00, și se aplică pentru o perioadă de 14 zile.

Art. 2. Hotărârile adoptate de C.J.S.U. Alba până la data adoptării prezentei hotărâri își mențin aplicabilitatea în măsura în care prevederile acestora nu contravin măsurilor stabilite în prezenta hotărâre.

Art. 3. Prezenta hotărâre se transmite membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba, la toate U.A.T. -urile de pe raza județului Alba,în vederea aducerii la cunoștința populației, operatorilor economici și instituțiilor publice, prin toate mijloacele de comunicare avute la dispoziție. De asemenea, prezenta hotărâre se transmite la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și la Departamentul pentru Situații de Urgență de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență „UNIREA” al județului Alba. Totodată, hotărârea se va afișa pe site-ul Instituției Prefectului – Județul Alba.

Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare