ANGAJĂRI la STAT: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 23 martie 2020. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mircea Trifu - Primar Alba Iulia

ANGAJĂRI la STAT: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 23 martie 2020. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 23 martie 2020 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

*Școala Gimnazială „Ioan Maiorescu” din comuna Bucerdea Grânoasă, județul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de îngrijitor de 0,5 normă.

Pro România - Ține cu ALBA
ELIT

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

PMP - Alegeri Locale 2020
USR-Plus - Oameni ca tine schimbă Alba în bine
 • nivelul studiilor – studii medii/generale;
 • disponibilitate pentru program prelungit;
 • vechime în muncă – minimum 3 ani pe post de îngrijitor.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 10 aprilie 2020, ora 09.00: proba scrisă;
 • 10 aprilie 2020, ora 12.00: proba practică;
 • 10 aprilie 2020, ora 13.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Școlii Gimnaziale „Ioan Maiorescu” din comuna Bucerdea Grânoasă, str. Ioan Maiorescu nr. 130, județul Alba, telefon 0258/883.221, 0258/072.316.

*Primăria Comuna Bistra, judeţul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de inspector de specialitate, gradul profesional II.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență;
 • vechime – minimum 1 an;
 • vechime în muncă – minimum 1 an în administrație publică.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 10 aprilie 2020, ora 11.00 proba scrisă;
 • 14 aprilie 2020, ora 11.00 proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Comunei Bistra, cu sediul în comuna Bistra, Calea Turzii nr. 100, judeţul Alba, telefon 0258/773.105.

*Spitalul de Boli Cronice Câmpeni, judeţul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie vacante, de bucătar.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii;
 • vechime în specialitate necesară 5 ani;
 • diplomă de calificare în meseria de bucătar.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 01 aprilie 2020, ora 15:00: termen limită de depunere a dosarelor.
 • 09 aprilie 2020, ora 10:00: proba scrisă;
 • 14 aprilie 2020, ora 13:00: proba practică sau interviul.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Informaţi suplimentare se pot obţine la serviciu personal/RU.N.O.S. al unităţii din Câmpeni, nr. 11, județul Alba, telefon: 0258/771.582, între orele 07.00-15.00.

*Primăria Municipiului Blaj, Județul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de îngrijitor – Palatul Cultural, Direcția Administrativă.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat, sau generale (M/G);
 • vechime în muncă, minimum 4 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 01 aprilie 2020: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 09 aprilie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Municipiului Blaj, Piața 1848 nr. 16, telefon 0258/710.110.

*Primăria Municipiului Alba Iulia, județul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuţie, vacante, de agent de pază (4 posturi), astfel:

 • Biroul Paza Bunurilor I:
  • agent de pază, cod COR – 541201:
   • studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
   • vechime în specialitate necesară -;
   • constituie un avantaj absolvirea cursului de agent de pază sau este înscris la curs.
 • Biroul Paza Bunurilor II:
  • agent de pază (3 posturi) cod COR – 541201:
   • studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
   • vechime in specialitate necesară: -;
   • constituie un avantaj absolvirea cursului de agent de pază sau este înscris la curs.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 30 martie 2020, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 08 aprilie 2020, ora 11.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia din Calea Moţilor nr. 5A, et. 2, telefon 0258/819.462.

*Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, la Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap, după cum urmează:

 • 1/4 post (0,25 normă) de medic specialist specialitatea medicină internă;
 • 1/4 post (0,25 normă) de medic specialist specialitatea psihiatrie;
 • 1/4 post (0,25 normă) de medic specialist specialitatea neurologie;
 • 1/4 post (0,25 normă) de medic specialist specialitatea oftalmologie;
 • 1/4 post (0,25 normă) de medic specialist specialitatea neurologie;
 • 1/4 post (0,25 normă) de medic specialist specialitatea expertiză medicală a capacității de muncă.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medical, specialitatea: medicină internă, psihiatrie, neurologie, oftalmologie, expertiză medicală a capacității de muncă;
 • adeverință/certificat de confirmare în gradul profesional;
 • asigurare malpraxis;
 • certificat de membru al Colegiului Medicilor din România vizat pe anul în curs.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 30 martie 2020, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 07 aprilie 2020, ora 11.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba din Alba Iulia, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 68, telefon: 0258/818.266, interior 209, mobil 0755/069.660.

*Spitalul Municipal Aiud, Județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie vacante, de tehnician de radiologie și imagistică medicală debutant, studii superioare, în cadrul Laboratorului de Radiologie și Imagistică Medicală.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • diplomă de licență în specialitate;
 • certificat de membru O.A.M.M.G.M.R.;
 • absolvirea unui curs de radioprotecție în conformitate cu cerințele de pregătire în radioprotecție specificate în „Normele privind radioprotecția persoanelor în cazul expunerilor medicale la radiații ionizante”, art. 72 pct. c) din NSR-11.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 30 martie 2020, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 07 aprilie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la Spitalul Municipal Aiud, din localitatea Aiud, Str. Spitalului nr. 2, Judeţul Alba, telefon: 0258/861.816, interior 192.

*Spitalul de Pneumoftiziologie, cu sediul în Aiud, str. Ecalerina Varga nr. 6, județul Alba, organizează concurs, conform H.G. nr. 284/2007 cu modificările și completările ulterioare, pentru ocuparea funcției specifice Comitetului Director:

 • director medical.

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs sunt:

 • absolvent de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
 • sunt confirmați cel puțin medic specialist;
 • au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Concursul se va desfășura la Sala de ședință a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, situată în Alba lulia, bd. 1 Decembrie 1918 nr. 68. astfel:

 • proba scrisă va avea loc în data de 02.04.2020, ora 10.00;
 • susținerea proiectului de specialitate și interviul de selecție vor avea loc în data de 07.04.2020, ora 10.00.

Relații suplimentare se pot obține la sediul spitalului, la secretariatul comisiei de concura sau ia telefon 0258/861.302, interior 102.

*Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș, Județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante de:

• muncitor calificat, în cadrul Compartimentului Zone verzi, număr posturi -1, conform H.G. nr. 286/23.03.2011;
• muncitor necalificat, în cadrul Compartimentului Zone verzi, număr posturi – 2, conform H.G. nr. 286/23.03.2011.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Postul muncitor calificat:
  studii medii/școală profesională;
  fără vechime;
  calificare: tehnic, peisagistică, floricol etc.
 • Muncitor necalificat:
  studii generale;
  fără vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 25 martie 2020, ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 02 aprilie 2020, ora 12.00: proba practică;
 • 06 aprilie 2020, ora 12.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș, str. Viilor nr. 28, Județul Alba, telefon 0258/730.148, e-mail spap_sebes@yahoo.com.

*Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia, judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de îngrijitor – 0,5 post.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • apt de muncă;
 • vârsta peste 18 ani;
 • studii medii;
 • vechime minimum 5 ani;
 • curs igienizare valabil.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 25 martie 2020, ora 14.00 termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 02 aprilie 2020, ora 13.00: proba practică;
 • 06 aprilie 2020, ora 14.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia, str. Ştefan cel Mare nr. 25, judeţul Alba, telefon 0258835346 sau 0258/818779, fax 0258/832813, e-mail licsportiv@yahoo.com.

*Primăria Oraşului Ocna Mureş, Judeţul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de muncitor I – tractorist în cadrul Serviciului de gospodărie orășenească, Compartimentul întreținere, Reparații, Deszăpezire.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii generale/medii;
 • permis de conducere categoriile B, C, C+E;
 • vechime – 0.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 06 aprilie 2020, ora 10.00, proba scrisă;
 • 08 aprilie 2020, ora 10.00, proba practică;
 • data și ora interviului vor fi comuicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare la sediul Primăriei Oraş Ocna Mureş, judeţul Alba, strada Nicolae Iorga nr. 27, telefon 0258/871.217, e-mail contact@primariaocnamures.ro.

*Primăria Orașului Zlatna, Județul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de casier la activitatea Administrarea Domeniului Public și Privat din cadrul Serviciul Public de Gospodărie Comunală.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în muncă – minimum 1 an;
 • competențe de utilizare a calculatorului, nivel bază, dovedite cu documente care să ateste deținerea competențelor (certificat/diplomă), emise în condițiile legii;
 • cunoștințe limba engleză, nivel bază, dovedite cu documente care să ateste deținerea competențelor (certificat/diplomă), emise în condițiile legii;
 • absolvent curs igienă atestat prin certificat de absolvire sau dovada înscrierii la un curs de igienă;
 • vârsta – minimum 21 de ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 martie 2020, ora 16:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 31 martie 2020, ora 11:00: proba scrisă;
 • 06 aprilie 2020, ora 11:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Zlatna din Zlatna, Piața Unirii nr.1 A, Județul Alba, telefon 0258/856.337.

*Primăria Comunei Mogoș, cu sediul în Mogoș, satul Mogoș nr. 3A, județul Alba, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de bibliotecar – treapta I.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției contractuale de minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 martie 2020, ora 14:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 31 martie 2020, ora 11:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relații suplimentare se obțin la Primăria Comunei Mogoș, cu sediul în Mogoș, satul Mogoș nr. 3A, județul Alba, telefon 0258.700.100, adresa e-mail primariamogos@yahoo.com.

*Liceul Tehnologic Jidvei, Judeţul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție vacante, de muncitor de întreținere.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – minim școală profesională;
 • certificat de calificare în unul din domeniile: electricitate, constructor, mecanică, sudor, instalații termice/sanitare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 31 martie 2020, ora 10:00: proba scrisă;
 • 01 aprilie 2020, ora 09:00: proba practică;
 • 01 aprilie 2020, ora 12:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Liceului Tehnologic Jidvei, str. Perilor nr. 19, Judeţul Alba, telefon: 0258/881.124.

*Primăria Comunei Vinţu de Jos, judeţul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de execuție vacante, de consilier, grad, profesional asistent în cadrul Biroului resurse-umane, investiții, achiziții publice și servicii publice, strategii, programe, proiecte, impozite și taxe locale din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Vințu de Jos, județul Alba.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • să îndeplinească condițiile minime de vechime în specialitatea studiilor – minimum 1 an;
 • să aibă studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor sociale, domeniul de licență drept sau științe economice, domeniul de licență finanțe.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 martie 2020, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 06 aprilie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Comunei Vinţu de Jos, telefon/fax: 0258/739.234, interior 13.

*Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ştefan“, Alba Iulia, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de informatician (analist programator).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – superioare de lungă durată în domeniu(facultate de informatică);
 • vechime în muncă – 3 ani în specialitatea postului de informatician/sau în specialitatea studiilor necesare ocupării postului;
 • avizul cultului ortodox.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 martie 2020: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 27 martie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
 • 30 martie 2020, ora 10.00: proba practică;
 • 31 martie 2020, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ştefan“, Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, Bd. Transilvaniei nr. 36 A, judeţul Alba, telefon 0258/834.890 sau 0758.493.482.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419