Ziarul Unirea

ANGAJĂRI la STAT: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 21 martie 2021. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

ANGAJĂRI la STAT: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 21 martie 2021. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 21 martie 2021 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

*Liceul Tehnologic „Ştefan Manciulea” din Blaj, judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de secretar.

ELIT

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii superioare;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 aprilie 2021, ora 09.00: proba scrisă;
 • 14 aprilie 2021, ora 09.00: proba practică;
 • 15 aprilie 2021, ora 09.00: proba interviu.

Relații suplimentare se obțin la sediul Liceului Tehnologic „Ştefan Manciulea” din Blaj, Piaţa 1848 nr. 3, judeţul Alba, telefon: 0258.710.655 sau 0723/549.624.

ADEZIUNE PLUS ALBA

*Primăria Municipiului Alba Iulia, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuţie, vacante, de mașinist la mașini pentru terasamente – (cilindru compactor), cod COR: 834201.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii generale;
 • vechime în muncă – minimum 3 ani;
 • posesor permis de conducere categoria B și C;
 • certificat de calificare – mașinist la mașini pentru terasamente.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 31 martie 2021 , ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 08 aprilie 2021, ora 11.00: proba scrisă – la sediul Direcției Programe, Alba Iulia, Str. Bucovinei nr. 6;
 • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia din Calea Moţilor nr. 5A, et. 2, telefon 0258/819.462.

*Primăria Comunei Fărău, Judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de muncitor calificat I.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • vechime – minimum 3 ani;
 • studii – minimum 10 clase.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 08 aprilie 2021, ora 09.00: proba practică;
 • 08 aprilie 2021, ora 12.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Informaţii suplimentare la sediul Primăriei Fărău, satul Fărău nr. 70, telefon: 0258/867.102, zilnic 09.00-13.00.

*Direcția Regională de Statistică Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție temporar vacante, de expert, grad IA .

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul: științe sociale, științe inginerești, matematică și științele naturii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției – 7 ani;
 • cunoașterea reglementărilor naționale și internaționale privind recensământul populației și al locuințelor;
 • abilități în operarea pe PC desktop și tablete;
 • disponibilitate de a se deplasa pe teren.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 30 martie 2021, ora 16:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 07 aprilie 2021, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Direcției Regionale de Statistică Alba, Strada Octavian Goga 9, Alba Iulia, telefon: 0258/811.240, interior 114.

*Direcția Regională de Statistică Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție temporar vacante, de expert debutant (2 posturi).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: fără;
 • cunoașterea reglementărilor naționale și internaționale privind recensământul general agricol;
 • abilități în operarea pe PC desktop și tablete;
 • disponibilitate de a se deplasa pe teren.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 29 martie 2021, ora 16:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 06 aprilie 2021, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Direcției Regionale de Statistică Alba, Strada Octavian Goga 9, Alba Iulia, telefon: 0258/811.240, interior 114.

*Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Sebeş, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a funcției contractuale de execuție temporar vacante, post inspector de specialitate, gradul IA, la Compartimentul Proiecte cu Finanțare Internă și Internațională.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în domeniile științe economice/științe juridice său științe tehnice;
 • vechime în specialitatea studiilor – minimum 7 ani;
 • curs de management de proiect acreditat A.N.C. sau master în domeniul managementului de proiect.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 26 martie 2021: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 05 aprilie 2021, ora 11.00: proba scrisă;
 • 08 aprilie 2021, ora 11.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Sebeş, Parcul Arini nr.1, județul Alba.

*Unitatea Medico-Socială Ocna Mureș, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

1 post de bucătar – normă întreagă;
1 post administrator – 2 ore/zi;
1 post magaziner – normă întreagă.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii/generale;
 • curs de calificare, bucătar, achiziții publice, administrator;
 • 5 ani vechime în muncă, toate posturile.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 05 aprilie 2021, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Unității Medico-Sociale Ocna Mureș, str. Axente Sever nr. 43A, etajul IV, județul Alba, persoană de contact, referent – Neamțu Liana, telefon/fax 0258/870.441, e-mail msocnamures@yahoo.com.

*Şcoala Gimnazială „Toma Cocişiu” din Blaj, Județul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuţie vacante de bibliotecar.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – superioare;
 • curs biblioteconomie absolvit sau în curs de absolvire;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu sc solicită;
 • cunoștințe privind legislația din învățământul preuniversitar;
 • cunoștințe specifice postului: comunicare și relații publice, elaborare, redactare și arhivare documente;
 • cunoașterea și utilizarea programelor Ms Office (Word, Excel, Power Point), Internet;

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 05 aprilie 2021, ora 10:00: proba scrisă;
 • 07 aprilie 2021, ora 10:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Şcolii Gimnaziale „Toma Cocişiu” din Blaj, Judeţul Alba, telefon 0258/711.933.

*Grădinița cu Program Prelungit „Primii Pași” din Aiud, Judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de îngrijitor (2 posturi).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii medii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afișare, la sediul instituției
 • 02 aprilie 2021, ora 13.00: proba scrisă;
 • 06 aprilie 2021, ora 13.00: proba practică;
 • 08 aprilie 2021, ora 13.00: proba interviu.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Grădiniței cu Program Prelungit „Primii Pași” din Aiud, str. Sergent Hațegan nr. 3, Judeţul Alba, telefon 0258/861.465.

*Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante de laborant în învățământ debutant (SSD) din cadrul Facultății de Științe Exacte și Inginerești – Centrul de Cercetări Topografice.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivel studii: superioare de scurtă durată în domeniul postului;
 • ramura de știință – inginerie civilă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 martie 2021, între orele 08.00-12.00 și 14.00-16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 05 aprilie 2021, ora 09.00: proba scrisă, Laborator Rețele Internet;
 • 07 aprilie 2021, ora 09.00: proba interviu, Laborator Rețele Internet.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen nr. 5, judeţul Alba, telefon 0740/074.876.

*Liceul Tehnologic Ocna Mureş, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale vacante, de:

 • îngrijitor clădiri;
 • muncitor calificat.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor: studii medii;
 • vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 22 martie 2021: termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs;
 • 29 martie 2021, ora 09.00: proba scrisă;
 • 30 martie 2021, ora 10.00: proba practică;
 • 31 martie 2021, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Liceului Tehnologic Ocna Mureş, județul Alba, telefon 0258/870.807.

*Școala Gimnazială Câmpeni, județul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție, vacante, de analist programator.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare cu diplomă de licență în specialitatea informatică (informatică, automatizări și calculatoare, informatică, informatică economică, informatică de gestiune, informatică aplicată, electronică și telecomunicații);
 • disponibilitate pentru program flexibil;
 • asigură întreținerea hardware și software;
 • cunoștințe avansate de operare MS Office;
 • gestionarea rețelelor LAN, conturilor de e-mail;
 • comunicare folosind rețeaua de Internet, securitate în Internet;
 • cunoștințe de utilizare a softului specific activității în școli (SIIIR);
 • creare, administrare pagină web, baze de date.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 08 – 12 martie 2021, ora 14.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 23 martie 2021, ora 12.00: proba scrisă; proba scrisă se amână pentru : „01 aprilie 2021, ora 12.00” (Conform M.O. nr. 200/11.03.2021, partea a III-a)
 • 25 martie 2021, ora 12.00: proba practică; proba practică se amână pentru : „06 aprilie 2021, ora 11.00” (Conform M.O. nr. 200/11.03.2021, partea a III-a)
 • 30 martie 2021, ora 12.00: proba interviu. proba interviu se amână pentru : „08 aprilie 2021, ora 11.00” (Conform M.O. nr. 200/11.03.2021, partea a III-a)

Relaţii suplimentare se pot obţine la Școala Gimnazială Câmpeni, cu sediul în Câmpeni, Str. Moților nr. 29, județul Alba, telefon 0258/771.560.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Te-ar putea interesa și:

OFICIAL: Starea de alertă, PRELUNGITĂ cu încă 30 de zile: Măsurile și restricțiile care vor trebui respectate

Prelungirea cu 30 de zile a stării de alertă, începând de miercuri, 13 ianuarie a fost aprobată de către Guvernul… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

DOCUMENT| Comuna Stremț în scenariul ROȘU, Ocna Mureș, Cetatea de Baltă și Sântimbru în scenariul GALBEN. Măsuri pentru următoarele 14 zile stabilite de CJSU Alba

În urma ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, s-a dispus menținerea în scenariul roșu a localității Stremț și în… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Alba Iulia REVINE la SCENARIUL ROȘU. Incidența de infectare a ajuns la 3 cazuri/1000 de locuitori

Deși carantinarea Municipiului Alba Iulia a „dat roade” în ceea ce privește scăderea numărului de persoane infectate, orașul nostru a… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

OFICIAL| 3.697 cazuri noi de coronavirus în România. Bilanțul total ajunge la 676.968 de îmbolnăviri

Marți, 12 ianuarie 2021, Grupul de Comunicare Strategică a dat publicității noul bilanț al pandemiei de COVID-19 în România. Până… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

VIDEO| PERCHEZIȚII în Alba și alte județe din țară într-un dosar cu acuzaţii de fals de monedă: Cum opera gruparea infracţională

Ofițerii BCCO Piteşti au efectuat marţi, 12 ianuarie, mai multe percheziţii domiciliare, în judeţele Alba, Sibiu, Arad şi Bacău, într-un… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

DOCUMENT| Orașul Abrud SCAPĂ de restricții. Incidența de infectare a scăzut sub 1,5/1000 de locuitori

Datorită scăderii incidenței cazurilor de coronavirus sub 1.5 la mie, orașul Abrud scapă de restricțiile impuse prevenirii răspândirii noului coronavirus,… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro