Ziarul Unirea

ANGAJĂRI la STAT: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 20 decembrie 2020. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

ANGAJĂRI la STAT: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 20 decembrie 2020. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 20 decembrie 2020 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

*Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa” din Alba Iulia, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de informatician.

ELIT

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii superioare sau postuniversitare de specialitate în domeniul informaticii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 3 ani;
 • recomandare scrisă de la ultimul loc de muncă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 05 ianuarie 2021 – 08 ianuarie 2021: perioada de depunere a dosarelor;
 • 12 ianuarie 2021, ora 09.00: proba scrisă;
 • 14 ianuarie 2021, ora 10.00: proba practică;
 • 15 ianuarie 2021, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa” din Alba Iulia, str. Tudor Vladimirescu nr. 143, județul Alba, telefon 0258/816.065, 0721/295.568.

*Primăria Municipiului Alba Iulia, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de conducere, vacante, de șef centru, gradul II – Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Municipiul Alba lulia.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii de specialitate; studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în ramura, de știință (RSI): științe economice, specializarea (S) economia comerțului, turismului și serviciilor;
 • studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției;
 • vechime în specialitatea studiilor necesară: 5 ani;
 • cunoștințe de operare PC – nivel mediu;
 • cunoașterea a minimum doua limbi străine de circulație internațională – nivel avansat.
 • perfecționări (specializări) brevet de turism – manager în activitatea de turism; director de centru de informare turistică.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 11 ianuarie 2021, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 20 ianuarie 2021, ora 11:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia din Calea Moţilor nr. 5A, et. 2, telefon 0258/819.462.

*Direcţia de Asistenţă Socială Sebeş, Judeţul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție, vacante, de asistent social debutant.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii universitare absolvite cu diplomă de licență în domeniul asistenței sociale;
 • aviz de exercitare a profesiei de asistent social;
 • vechime în specialitatea studiilor – fără vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 30 decembrie 2020, ora 14.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 08 ianuarie 2021, ora 11.00 – proba scrisă;
 • 12 ianuarie 2021, ora 11.00 – proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sebeş, Aleea Lac nr. 12, Judeţul Alba, telefon 0258/731.007, e-mail office@spas-sebes.ro.

*Primăria Comunei Hopârta, cu sediul în satul Hopârta nr. 159, comuna Hopârta, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

 • muncilor necalificat II – Compartimentul Deservire;
 • guard – Compartimentul Deservire.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii generale;
 • vechime în muncă – nu este obligatorie.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 11 ianuarie 2021, ora 10:00: proba scrisă;
 • 13 ianuarie 2021, ora 10:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Comunei Hopârta, cu sediul în satul Hopârta nr. 159, comuna Hopârta, județul Alba, telefon 0786.023.679, fax 0258/875.713.

*Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș, Județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

 • șofer I, în cadrul Compartimentului Administrativ;
 • muncitor (necalificat), în Compartimentul Zone Verzi;
 • muncitor (calificat), în Compartimentul reparații/întreținere (3 posturi);
 • muncitor (necalificat), în Compartimentul Salubrizare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • șofer I, în cadrul Compartimentului Administrativ:
  • studii medii;
  • carnet conducere categoriile B, C, E;
  • atestat profesional;
  • card tahograf;
  • minimum 5 ani vechime în specialitatea/calificarea solicitată.
 • muncitor (necalificat), în Compartimentul Zone Verzi:
  • cu sau fără studii generale sau medii;
  • fără vechime.
 • muncitor (calificat), în Compartimentul reparații/întreținere:
  • studii generale/medii;
  • diploma de calificare (în una din următoarele calificări) – tâmplar, zugrav, sudor, finisaje interioare, mecanic întreținere, montator pavaje;
  • minimum 5 ani vechime m calificare.
 • muncitor (necalificat), în Compartimentul Salubrizare:
  • cu sau fără studii generale sau medii;
  • fără vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 30 decembrie 2020, ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
  șofer I, în cadrul Compartimentului Administrativ:
 • 08 ianuarie 2021, ora 08.00: proba scrisă;
 • 13 ianuarie 2021, ora 08.00: proba practică;
 • 18 ianuarie 2021, ora 08.00: proba interviu.
  muncitor (necalificat), în Compartimentul Zone Verzi:
 • 08 ianuarie 2021, ora 10.00: proba practică;
 • 13 ianuarie 2021, ora 10.00: proba interviu.
  muncitor (calificat), în Compartimentul reparații/întreținere:
 • 08 ianuarie 2021, ora 09.00: proba practică;
 • 13 ianuarie 2021, ora 09.00: proba interviu.
  muncitor (necalificat), în Compartimentul Salubrizare:
 • 08 ianuarie 2021, ora 11.00: proba practică;
 • 13 ianuarie 2021, ora 11.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș, str. Viilor nr. 28, Județul Alba, telefon 0258/730.148, e-mail spap_sebes@yahoo.com.

*Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș, Județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată, de 6 luni, a funcției contractuale de execuție, temporar vacante, de muncitor (necalificat), în Compartimentul Salubrizare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • cu sau fără studii generale sau medii;
 • fără vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 22 decembrie 2020, ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 08 ianuarie 2021, ora 11.00: proba practică;
 • 13 ianuarie 2021, ora 11.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș, str. Viilor nr. 28, Județul Alba, telefon 0258/730.148, e-mail spap_sebes@yahoo.com.

*Primăria Comunei Cenade, judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie, vacante, de șef Serviciu Voluntar pentru Situații de Urgență.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii superioare;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 ianuarie 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • 14 ianuarie 2021, ora 12.00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la Primăria Comunei Cenade, cu sediul în comuna Cenade, Str. Principală nr. 372, judeţul Alba, telefon: 0258.789.104.

*Primăria Comunei Săsciori, Judeţul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, din cadrul Compartimentului Deservire, de:

 • muncitor calificat I;
 • muncitor calificat II.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – 10 clase;
 • vechimea în muncă – 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 25 ianuarie 2021, ora 10.00 – proba practică;
 • 25 ianuarie 2021, ora 14.00 – proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la Primăria Comunei Săsciori, Judeţul Alba, comuna Săsciori nr.363, judeţul Alba, telefon 0258/741.755, 0258/741.110.

*Școala Gimnazială „Singidava” din Cugir, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de administrator financiar, treapta II (0,5 post).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii superioare economice absolvite cu diplomă de licență;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 6 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afișare, la sediul instituției.
 • 04 ianuarie 2021, ora 09.00: proba scrisă;
 • 06 ianuarie 2021, ora 09.00: proba practică;
 • 08 ianuarie 2021, ora 09.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Școala Gimnazială „Singidava”, cu sediul în Cugir, str. Alexandru Sabia nr. 16, județul Alba, telefon 0258/751.727.

*Primăria Oraşului Câmpeni, Județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de conducere, vacante de șef serviciu, în cadrul Serviciului de Salubrizare și Administrare a Domeniului Public și Privat Câmpeni.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor: absolvenți de studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă. în unul dintre următoarele
 • domenii de licență: economic, tehnic, administrativ, juridic;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 22 decembrie 2020, ora 16:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 04 ianuarie 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • 06 ianuarie 2021, ora 10.00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Oraşului Câmpeni, din Piaţa Avram Iancu nr. 5, Județul Alba, telefon: 0258/771.215, interior 26.

*Consiliul de administraţie al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud organizează în temeiul prevederilor art. 177, art. 187 alin. (10) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, concurs pentru ocuparea funcţiei de manager, persoana fizică, pe o perioadă de 4 ani, la Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud.

Criterii de selecție

Concursul se desfăşoară în două etape, după cum urmează:

– etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul de concurs, etapă eliminatorie;

– etapa de susţinere publică şi de evaluare a proiectului de management.

Condiţii de participare

Candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) cunosc limba română, scris şi vorbit;

b) sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic;

c) sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;

d) au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;

e) nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);

g) nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 0258861302 sau la Biroul resurse umane din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Te-ar putea interesa și:

Arta cămășii cu altiță: Ministerul Culturii a depus un dosar la UNESCO pentru înscrierea în lista elementelor de patrimoniu cultural imaterial al umanității

Experți din cadrul Comisiei Naționale pentru Salvgradarea Patrimoniului Cultural Imaterial a Ministerului Culturii, în colaborare cu specialiști cercetători științifici, etnologi,… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

OFICIAL| 3.697 cazuri noi de coronavirus în România. Bilanțul total ajunge la 676.968 de îmbolnăviri

Marți, 12 ianuarie 2021, Grupul de Comunicare Strategică a dat publicității noul bilanț al pandemiei de COVID-19 în România. Până… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

DOCUMENT| Orașul Abrud SCAPĂ de restricții. Incidența de infectare a scăzut sub 1,5/1000 de locuitori

Datorită scăderii incidenței cazurilor de coronavirus sub 1.5 la mie, orașul Abrud scapă de restricțiile impuse prevenirii răspândirii noului coronavirus,… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

OFICIAL: Starea de alertă, PRELUNGITĂ cu încă 30 de zile: Măsurile și restricțiile care vor trebui respectate

Prelungirea cu 30 de zile a stării de alertă, începând de miercuri, 13 ianuarie a fost aprobată de către Guvernul… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

DOCUMENT| Comuna Stremț în scenariul ROȘU, Ocna Mureș, Cetatea de Baltă și Sântimbru în scenariul GALBEN. Măsuri pentru următoarele 14 zile stabilite de CJSU Alba

În urma ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, s-a dispus menținerea în scenariul roșu a localității Stremț și în… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Alba Iulia REVINE la SCENARIUL ROȘU. Incidența de infectare a ajuns la 3 cazuri/1000 de locuitori

Deși carantinarea Municipiului Alba Iulia a „dat roade” în ceea ce privește scăderea numărului de persoane infectate, orașul nostru a… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

VIDEO| PERCHEZIȚII în Alba și alte județe din țară într-un dosar cu acuzaţii de fals de monedă: Cum opera gruparea infracţională

Ofițerii BCCO Piteşti au efectuat marţi, 12 ianuarie, mai multe percheziţii domiciliare, în judeţele Alba, Sibiu, Arad şi Bacău, într-un… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro