Ziarul Unirea

ANGAJĂRI la STAT: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 14 martie 2021. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

ANGAJĂRI la STAT: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 14 martie 2021. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 14 martie 2021 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

ELIT

*Şcoala Gimnazială „Toma Cocişiu” din Blaj, Județul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuţie vacante de bibliotecar.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – superioare;
 • curs biblioteconomie absolvit sau în curs de absolvire;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu sc solicită;
 • cunoștințe privind legislația din învățământul preuniversitar;
 • cunoștințe specifice postului: comunicare și relații publice, elaborare, redactare și arhivare documente;
 • cunoașterea și utilizarea programelor Ms Office (Word, Excel, Power Point), Internet;

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

ADEZIUNE PLUS ALBA
 • 05 aprilie 2021, ora 10:00: proba scrisă;
 • 07 aprilie 2021, ora 10:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Şcolii Gimnaziale „Toma Cocişiu” din Blaj, Judeţul Alba, telefon 0258/711.933.

*Grădinița cu Program Prelungit „Primii Pași” din Aiud, Judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de îngrijitor (2 posturi).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii medii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afișare, la sediul instituției

 • 02 aprilie 2021, ora 13.00: proba scrisă;
 • 06 aprilie 2021, ora 13.00: proba practică;
 • 08 aprilie 2021, ora 13.00: proba interviu.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Grădiniței cu Program Prelungit „Primii Pași” din Aiud, str. Sergent Hațegan nr. 3, Judeţul Alba, telefon 0258/861.465.

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante de laborant în învățământ debutant (SSD) din cadrul Facultății de Științe Exacte și Inginerești – Centrul de Cercetări Topografice.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivel studii: superioare de scurtă durată în domeniul postului;
 • ramura de știință – inginerie civilă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 martie 2021, între orele 08.00-12.00 și 14.00-16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 05 aprilie 2021, ora 09.00: proba scrisă, Laborator Rețele Internet;
 • 07 aprilie 2021, ora 09.00: proba interviu, Laborator Rețele Internet.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen nr. 5, judeţul Alba, telefon 0740/074.876.

Şcoala Gimnazială din localitatea Stremţ, județul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale vacante, de muncitor.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • domiciliul stabil în localitatea Stremț;
 • experiență în domeniul instalațiilor și a echipamentelor acestora;
 • recomandare de la ultimul loc de muncă;
 • studii medii (diplomă a unei școli profesionale sau unui liceu de profil);
 • vechime în muncă – minimum 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 19 martie 2021, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor de concurs;
 • 01 aprilie 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • 01 aprilie 2021, ora 12.00: proba practică;
 • 01 aprilie 2021, ora 14.30: proba interviu.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Şcolii Gimnaziale Stremţ, strada Principală, nr. 97, judeţul Alba, telefon 0258/848.123.

Primăria Orașului Zlatna, Județul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante de muncitor treapta profesională II, la Compartimentul Casa de Cultură.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii medii liceale absolvite cu diplomă dc bacalaureat;
 • vechime în muncă – 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 29 martie 2021, ora 11:00: proba practică;
 • 01 aprilie 2021, ora 11:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Zlatna din Zlatna, Piața Unirii nr.1 A, Județul Alba, telefon 0258/856.337.

Primăria Municipiului Alba Iulia, județul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuţie, vacante, de vopsitor, treapta II (2 posturi), cod COR 713204, la Serviciul Public Administrarea Patrimoniului Local – Serviciul Întreținerea Domeniului Public – Biroul întreținerea Domeniului Public

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii generale;
 • vechime în specialitate necesară – minimum 6 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 18 martie 2021 inclusiv, ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 26 martie 2021, ora 11:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia din Calea Moţilor nr. 5A, et. 2, județul Alba, telefon 0258/819.462.

Unitatea Administrativ Teritorială – Municipiul Blaj, Județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, astfel:

Centrul de zi de socializare și petrecere a timpului liber (tip club) pentru persoane vârstnice – Blaj:

2 (două) posturi asistent social, grad debutant/grad I/grad II. normă 1/2, studii S.

 • Condiții specifice:
  studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, cu domeniul de licență
 • asistență socială, specializarea asistență socială;
 • vechime în specialitatea studiilor între 0 – 5 ani;

psiholog, grad I/grad IA, normă 1/4, studii S.
Condiții specifice:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, cu domeniul de licență
 • psihologie, specializarea psihologie;
 • vechime în specialitatea studiilor între 5 -10 ani,

ergoterapeut, grad I/grad IA, norma 1/4, studii S;
Condiții specifice:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, cu domeniul de licență
 • psihologie, specializarea psihologie, sau în ramura de știință, știința spartului și educației fizice;
 • vechime în specialitatea studiilor între 5-10 ani.
 • expert IT, grad I/grad IA, normă 1/4, studii S.
  Condiții specifice;
 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, cu domeniul dc licență
 • științe administrative, specializarea administrație publică, sau în ramura de știință, științe inginerești;
 • vechime în specialitatea studiilor între 5-10 ani.

Serviciul de asistență comunitară pentru persoane vârstnice – Blaj:

 • asistent social, grad debutant/grad I/grad II, normă 1/2, studii S;
  Condiții specifice:
 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, cu domeniul de licență
 • asistență socială, specializarea asistență socială;
 • vechime în specialitatea studiilor între 0-5 ani.

Serviciul mobil de acordare a hranei pentru persoanele vârstnice „masa pe roți” – Blaj:

 • asistent social, grad debutant/grad I/grad II, normă 1/2, studii S.
  Condiții:
 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, cu domeniul de licență
 • asistență socială, specializarea asistență socială;
 • vechime în specialitatea studiilor între 0 – 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 18 martie 2021: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 26 martie 2021, ora 09.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Municipiului Blaj – Serviciul Public de Gospodărie, str. dr. Vasile Suciu nr. 6, telefon 0258/710.110.

Liceul Tehnologic Ocna Mureş, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale vacante, de:

 • îngrijitor clădiri;
 • muncitor calificat.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor: studii medii;
 • vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 22 martie 2021: termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs;
 • 29 martie 2021, ora 09.00: proba scrisă;
 • 30 martie 2021, ora 10.00: proba practică;
 • 31 martie 2021, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Liceului Tehnologic Ocna Mureş, județul Alba, telefon 0258/870.807.

U.A.T. Alba prin Consiliul Județean Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de inspector de specialitate, gradul IA, la Biroul Relații Internaționale, Diaspora, Relații Publice și Comunicare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență: domeniul fundamental (DFI) – științe sociale; ramura de științe (RSI) – științe economice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului de minimum 6 ani și 6 luni.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 16 martie 2021, ora 16.00 – termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 25 martie 2021, ora 10.00 – proba scrisă – la sala de ședințe a Direcției Generale de Asistență Socială și
 • Protecția Copilului Alba, situată în Alba Iulia, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 68;
 • data și ora interviului și a probei practice vor fi comunicate ulterior.

Informații suplimentare se pot obține la sediul autorității, situat în Alba Iulia, Piața Ion I.C. Brătianu nr. 1, la Biroul Resurse Umane, telefon 0731/560.763, fax 0258/813.325, email: cjalba@cjalba.ro

Spitalul de Pneumoftiziologie din Aiud, str. Ecaterina Varga nr. 6, județul Alba organizează concurs, conform H.G. nr. 284/2007 cu modificările și completările ulterioare, pentru ocuparea funcției specifice Comitetului Director:

director medical.

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs sunt:

 • absolvent de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
 • sunt confirmați cel puțin medic specialist;
 • au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Concursul se va desfășura la Sala de ședință a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, situată în Alba Iulia, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 68, astfel;

 • proba scrisă va avea loc în data de 24 martie 2021, ora 10.00;
 • susținerea proiectului de specialitate și interviul de selecție vor avea loc în dala de 29 martie 2021, ora 10.00.

Relații suplimentare se pot obține la sediul spitalului, la secretariatul comisiei de concurs sau la telefon 0258/861.302, interior 102.

Primăria Orașului Teiuș, Județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de muncitor necalificat I din cadrul Serviciului Urbanism și Amenajarea Teritoriului, protecție civilă – Compartimentul spații verzi.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii generale;
 • fără vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 15 martie 2021, ora 16.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 23 martie 2021, ora 10.00 – proba scrisă;
 • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentate se obţin la sediul Primăriei Orașului Teiuș, str. Clujului nr. 80, Județul Alba, telefon 0258/851.101, interior 24.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Te-ar putea interesa și:

OFICIAL| 3.697 cazuri noi de coronavirus în România. Bilanțul total ajunge la 676.968 de îmbolnăviri

Marți, 12 ianuarie 2021, Grupul de Comunicare Strategică a dat publicității noul bilanț al pandemiei de COVID-19 în România. Până… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

OFICIAL: Starea de alertă, PRELUNGITĂ cu încă 30 de zile: Măsurile și restricțiile care vor trebui respectate

Prelungirea cu 30 de zile a stării de alertă, începând de miercuri, 13 ianuarie a fost aprobată de către Guvernul… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Alba Iulia REVINE la SCENARIUL ROȘU. Incidența de infectare a ajuns la 3 cazuri/1000 de locuitori

Deși carantinarea Municipiului Alba Iulia a „dat roade” în ceea ce privește scăderea numărului de persoane infectate, orașul nostru a… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

DOCUMENT| Comuna Stremț în scenariul ROȘU, Ocna Mureș, Cetatea de Baltă și Sântimbru în scenariul GALBEN. Măsuri pentru următoarele 14 zile stabilite de CJSU Alba

În urma ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, s-a dispus menținerea în scenariul roșu a localității Stremț și în… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

PRĂPĂDUL făcut de urșii din județul Alba NU este din cauza defrișărilor. Coordonatorul tehnic AJVPS Alba: „TOTAL FALS”

Coordonatorul tehnic al AJVPS Alba, Felix-Bogdan Dragomir, a scris, într-o postare pe pagina sa de socializare, care este adevăratul motiv… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

DOCUMENT| Orașul Abrud SCAPĂ de restricții. Incidența de infectare a scăzut sub 1,5/1000 de locuitori

Datorită scăderii incidenței cazurilor de coronavirus sub 1.5 la mie, orașul Abrud scapă de restricțiile impuse prevenirii răspândirii noului coronavirus,… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

VIDEO| PERCHEZIȚII în Alba și alte județe din țară într-un dosar cu acuzaţii de fals de monedă: Cum opera gruparea infracţională

Ofițerii BCCO Piteşti au efectuat marţi, 12 ianuarie, mai multe percheziţii domiciliare, în judeţele Alba, Sibiu, Arad şi Bacău, într-un… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro