Amenzi mari pentru cei care nu respectă noua lege a deşeurilor

Mircea Trifu - Primar Alba Iulia

Operatorii economici şi instituţiile publice sunt generatori de deşeuri. Noua lege a deşeurilor aduce modificări, iar amenzile pentru nerespectarea noilor prevederi pot ajunge şi la 40.000 de lei, pentru persoanele juridice. Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor pune în practică Directiva 2008/98/CE şi aduce câteva noutăţi demne de remarcat. Este vorba de concepte relativ noi, precum ierarhizarea deşeurilor, subproduse, încetarea statutului de deşeu, răspunderea extinsă a producătorului, biodeşeuri, raportări. Chiar şi în cazul evidenţei deşeurilor apar prevederi importante care deja generează efecte prin neîndeplinirea lor.
Noua lege îi obligă la instruire pe toţi producătorii şi deţinătorii de deşeuri. Nici autorităţile competente nu sunt uitate: la rândul lor, ele sunt chemate la cursuri de formare pentru includerea cerinţelor privind prevenirea generării de deşeuri în autorizaţiile de mediu. Legea 211/2011 ne solicită cunoştinţe aprofundate din domeniul sistemelor de management al calităţii şi de mediu. Anexa 1 la lege ne atrage atenţia cu termeni precum audit de deşeuri, prevenire, trasabilitate – întreaga teorie a managementului calităţii şi de mediu. Spre exemplu: audit de deşeuri – o evaluare sistematică, documentată, periodică şi obiectivă a performanţei sistemului de management şi a proceselor de gestiune a deşeurilor, cu scopul de a facilita controlul managementului deşeurilor şi al valorificării deşeurilor generate, precum şi de a evalua respectarea politicii de mediu, inclusiv realizarea obiectivelor, performanţa întreprinderii referitoare la prevenirea şi reducerea producerii de deşeuri din propria activitate şi performanţa întreprinderii referitoare la reducerea nocivităţii deşeurilor.
Legea este aspră cu cei care o încalcă, aşa că cei vizaţi trebuie să fie foarte atenţi. Amintim că amenzile sunt cuprinse între 5.000 şi 40.000 lei, pentru persoanele juridice. (A.D.T.)

Pro România - Ține cu ALBA
ELIT
PMP - Alegeri Locale 2020
USR-Plus - Oameni ca tine schimbă Alba în bine

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419