// ViewContent // Track key page views (ex: product page, landing page or article) fbq('track', 'ViewContent'); // Search // Track searches on your website (ex. product searches) fbq('track', 'Search');

24 martie: Ședință la Consiliul Local Alba Iulia, cu 37 de proiecte de hotărâre pe ordinea de zi

Consiliul local al municipiului Alba Iulia este convocat în şedinţă publică ordinară, pe data de 24 martie 2017, la ora 13.00. Pe ordinea de zi se află 37 de proiecte de hotărâre.

Proiectul ordinii de zi:

  1. Aprobarea bugetului general  de  venituri  și  cheltuieli  pe  anul  2017  al  municipiului Alba Iulia

2.Aprobarea contului de execuție pe anul 2016 al municipiului Alba Iulia

3.Aprobarea  utilizării  sumelor  din  excedentul  anului  2016  al  activităților  instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (centre bugetare din  învățământ)

4.Aprobarea utilizării sumelor din excedentul bugetului local din anii precedenți ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2017

5.Modificarea  Hotărârii  nr.  354/2016  a  Consiliului  local  privind  aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale, alte taxe, taxe speciale și amenzile aplicabile în anul 2017

6.Modificarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al  Primarului  municipiului  Alba  Iulia  și  Serviciului  public  ”Administrarea  patrimoniului local” urmare reorganizării

7.Reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență

8.Planul de Ordine și Siguranță publică al municipiului Alba Iulia

9.Cotizația Municipiului Alba Iulia la Asociația ”Apa Alba”

10.Majorarea prețurilor și tarifelor și actualizarea valorii contractului de delegare a serviciului de iluminat public din municipiul Alba Iulia

11.Documentația  tehnico-economică  a  extinderii  rețelei  de  iluminat  public  pe străzile : Izvorului, N. Labiș și Barbu Catargiu

12.Completarea  inventarului  bunurilor  care  aparțin  domeniului  public  al  municipiului Alba Iulia cu un imobil (teren)

13.Aprobarea  documentației  tehnico-economice  faza  DALI :  documentație  de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul : ”Schimb de destinație din CT10  în  complex  de  servicii  pentru  persoane  cu  dizabilități –AGAPE  ” municipiul Alba Iulia

14.Acceptarea sponsorizării de către S.N.G.N ROM GAZ SA către Direcția de asistență socială din subordinea Consiliului local

15.Acordarea porților de hrană la Cantina de ajutor social pentru persoanele cu venituri de până la 520 lei fără contribuție personală

16.Standardul  de  cost  pentru  serviciile  sociale  acordate  în  comunitate  persoanelor adulte afectate de scleroza multipla

17.Acordarea unui ajutor de urgență din bugetul local capitol ”Asistență socială”

18.Acordarea unor sume de bani pentru un proiect socio-cultural

19.Repartizarea unei locuințe pentru tineri destinate închirierii, rămasă vacantă, realizate de către Agenția Națională pentru Locuințe

20.Încheierea  unui  protocol  de  colaborarea  intre  Municipiul  Alba  Iulia  și Inspectoratul  Județean  Alba  Iulia  pentru  organizarea  etapei  naționale  a Olimpiadei de Limba si Literatura Romană –nivel liceal în perioada 25 –29 –aprilie 2017

21. Cheltuirea  unor  sume  de  bani  din  bugetul  local  pentru  evenimentul  Balul Județean al Elevilor

22. Prelungirea  duratei  Protocolului  de Cooperare încheiat între Asociația Green Revolution din România și Municipiul Alba Iulia

23.Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului ”Creșterea calității vieții  pentru  cetățeni  prin  transformarea  cartierelor  în  zone  atractive  pentru copii” acronim  Methamorphosis,  (Transformation  of  neighbourhoods  in  a child-friendly  way  to  increase  the  quality  of  life  for  all  citizen)  finanțat  în cadrul programului european HORIZON 2020

24.Aprobarea unor documentatii de urbanism din municipiul Alba Iulia:

Art.1:  Avizează Planul  Urbanistic  Zonal  „Construire   Locuinte Individuale, Alba  Iulia,  Str.  Emil  Racovita,Fn, Solicitantpopescu Nicolae  Si  Popescu  Ana,  Darlosan  Dorin  Ioan  Si  Darlosan Anca Adriana, Miclea Ioan Si Miclea Victoria, Buza Aurora Si Buza Mihai”

Art.2:  Aprobă Planul  Urbanistic  Detaliu  „Construire  Locuinta Familiala –A   Doua      Locuinta   Pe   Parcela, Alba   Iulia,   Str. Musetelului, Nr. 10, Solicitant Groza Simion”

Art.3:   Aprobă Planul  Urbanistic  Detaliu  „CONSTRUIRE  LOCUINTE COLECTIVE  SI  SPATIU  COMERCIAL  LA  PARTER,  ALBA  IULIA  ,  STR.  EMIL RACOVITA, NR. 38 , Solicitants.C. SELCAN TOUR S.R.L.

Art.4:  Aprobă Planul  Urbanistic  Detaliu  „Construire   Locuinte Colective  Si Spatii  Alimentatie  Publica  La  Parter, Alba  Iulia, Str.   Alexandru    St.    Sulutiu,    Nr.1, Solicitantvadan   Valerica Emilia

Art.5: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „Construire Copertina Cu Caracter   Provizoriu   Pentru   Terasa,   Alba   Iulia,   P-Ta   Iuliu Maniu, Solicitant Sc Pati Pan Grup Srl.

Art.6:  Aprobă Planul     Urbanistic  Detaliu  „Construire  Hale Depozitare   Produse   Industriale   Si   Imprejmuire, Alba   Iulia, Soseaua  De  Centura,  Nr.100, Solicitantmuntean  Emanoil”

Art.7: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „Schimb De Destinatie Din Locuinta In Restaurant, Mansardare Cu Destinatia De Pensiune Si   Construire   Anexa   Gospodareasca   (Magazie   Si   Centrala   Termica) Modificare    PUD    Aprobat    HCL326/28nov    2016,    Art.5,   ALBA    IULIA,    STR. I.C.BRATIANU,  NR.2, Solicitantlazar  CARMEN  GINA”,

Art.8:  Aprobă Planul  Urbanistic  Detaliu  „Extindere  Spatiu Comercial,  Alba  Iulia,  Str.  Transilvaniei,  Nr.  21a, Solicitant Uzeir Mehmed

Art.9: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „REAMENAJARE SPATIU MEDIA MULTIFUNCTIONAL,  EXTINDERE  LA  PARTER  SI  SPATII  DE  CAZARE  LA  ETAJ 1,  ALBA IULIA, STR. VASILE ALECSANDRI, NR.68A, solicitantSC DENY LOOK SRL

Art.10:  Aprobă Planul  Urbanistic  Detaliu  „Construire  Bar,  Spatiu Alimentatie  Publica,  Servicii  Si  Comert -Modificare  Pud  Aprobat Prin  Hcl  Nr.  206/07.2016,  Art.6, Alba  Iulia,  Str.  Timisului,  Nr.  13, Solicitant Hategan  Nicolae”,  se  va  emite autorizatie pentru constructii cu caracter provizoriu pe termenul de 5 ani.

Art.11:  Aprobă Planul  Urbanistic  Zonal  „Construire  Locuinte Unifamiliale, Alba Iulia, Str, Apuseni, Solicitant Ciugudean Petru, Ciugudean  Ioan,  Pasca  Nicolae,  Isai  C-Tin,  Briciu  Mariana, Ciugudean  Elena,  Ciugudean  Nicolae”,

25.Propunerile de neatribuire în proprietate a terenului aferent caselor particulare

26.Însușirea  documentației  tehnice  de  dezmembrare  a  unui  imobil  (extindere magazin industrial) situat în Alba Iulia, B-dul Revoluției, nr. 49

27.Parcelarea imobilului (teren) situat în Alba Iulia, strada Călărași, nr. 2

28.Însușirea documentației tehnice de dezmembrare a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, strada Marcus Aurelius, nr. 70

29.Transmiterea în folosință gratuită către Parohia Ortodoxă Platoul  Romanilor  a unor  imobile(terenuri)  situate  în  municipiul  Alba  Iulia,  B-dul  Transilvaniei, nr.36

30.Aprobarea  închirierii prin licitaţie publică a unor locații situate în CETATEA ALBA  CAROLINA  în  scopul  desfăşurării  de  activităţi  de  închiriere  ecobiciclete și biciclete electrice, precum și a desfășurării activității de vizitare a Cetății cu microbuz electric

31. Aprobarea  prelungirii  termenului  contractului  de  concesiune  nr.4.738/1994

încheiat între Consiliul Local al municipiului Alba Iulia și dna.Roșu Mariana

32.Revocarea  Hotărârii  nr.269/2016  a  Consiliului  local  privind  aprobarea  închirierii prin licitație publică a unor terenuri situate în municipiul Alba Iulia,  pentru  amplasare  panouri  publicitare  și  revocarea  Hotărârii  nr.375/2016  a Consiliului  local  privind  aprobarea  închirierii  prin  licitație  publică  a  unor terenuri situate în municipiul Alba Iulia, pentru amplasare panouri publicitare

33.Aprobarea   încheierii   contractului   de   vânzare-cumpărare  a  unei  locuinţe construite  din  fonduri  A.N.L.,  situate  administrativ  în  municipiul  Alba  Iulia, str.Arieșului, nr.37, bl.235, sc.C, ap.17

34.Aprobarea   încheierii   contractului   de   vânzare-cumpărare  a  unei  locuinţe construite  din  fonduri  A.N.L.,  situate  administrativ  în  municipiul  Alba  Iulia, str.Vânătorilor, nr.38, bl.D1C, ap.20

35.Aprobarea   încheierii   contractului   de   vânzare-cumpărare  a  unei  locuinţe construite  din  fonduri  A.N.L.,  situate  administrativ  în  municipiul  Alba  Iulia, str.Arieșului, nr.37, bl.235, sc.B, ap.10

36. Înscrierea  dreptului  de  proprietate  a  municipiului  Alba  Iulia și  aprobarea vânzării prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, B-dul Republicii, nr.35.

37. Abrogarea Hotărârii nr. 282/2015 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419