Tichete sociale pentru sprijin educațional la Sebeș. Condiții și documente necesare

Municipiul Sebeș anunță demararea campaniei de acordare a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional prin Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD), în baza OUG 133/07.08.2020.

Beneficiarii programului: conform actului normativ, de acest sprijin financiar beneficiază copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial.
Valoarea nominală a unui tichet social este 500 lei/ an școlar.

ELIT

Condiții de eligibilitate:
– domiciliul/ reședința: Sebeș, Lancrăm, Petrești, Răhău;
– venitul net lunar pe membru de familie realizat în luna iulie 2020 să fie de până la 284 lei, în cazul copiilor preșcolari;
– venitul net lunar pe membru de familie realizat în luna iulie 2020 să fie de până la 1.115 lei, în cazul copiilor din învățământul de stat primar și gimnazial;
– dovada înscrierii copilului la grădiniță sau școală.

Documente necesare:
– cerere tip care poate fi descărcată de pe site-ul Direcției de Asistență Socială Sebeș: www.spas-sebes.ro;
– acte identitate ale părinților/ reprezentantului legal, dacă este cazul;
– documente din care rezultă calitatea de reprezentant legal, dacă este cazul;
– certificatul de naștere al copilului;
– acte doveditoare privind veniturile nete realizate de membrii familiei, eliberate de angajator sau de alte autorități competente, taloane de pensie/ mandate poștale de plată, extrase de cont bancar, decizii ori dispoziții de stabilire a drepturilor, după caz;
– adeverință preșcolar/ elev eliberată de instituția de învățământ;
– declarație notarială în situația în care nu se realizează venituri;
– alte documente, după caz.
Depunerea cererilor și a actelor doveditoare (original și copie) are loc în perioada 20 august- 4 septembrie, la sediul Direcției de Asistență Socială Sebeș, situat în cartierul Aleea Lac, nr.12.

Relații suplimentare: telefon / fax 0258731007, e-mail: office@ spas-sebes.ro.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419