Ședință ordinară, în 30 martie, la Sebeș: Aprobarea bugetului, reabilitarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare, între proiecte

Consilierii din Sebeș se întrunesc în 30 martie, de la ora 14.00, în ședință ordinară, ce va avea loc în sala 17 a Primăriei, între proiecte aflându-se și aprobarea bugetului pe anul 2017.

Iată proiectele de pe ordinea de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea  HCL nr. 19/2017 privind modificarea şi completarea HCL  310/2016 privind acceptarea donaţiei din partea S.C. STAR  TRANSMISSION S.RL.  asupra unei  suprafeţe  de teren de 978 mp,înscrisă în CF nr. 79054,CF nr. 79056 şi CF nr. 79051.

 Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind introducerea  în inventarul domeniului  privat al Municipiului Sebeş a unor suprafeţe de teren înscrise în CF nr. 79056 – 173 mp, CF nr. 79054 – 774 mp, CF nr. 79051 – 31 mp, situată în intravilanul Municipiului Sebeş conform PUZ nr. 20/2013.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind retragerea  din administrarea Centrului Cultural „Lucian Blaga „ Sebeş şi darea în  administrarea Serviciului  Public de Administrarea Patrimoniului Sebeş a imobilului „Cămin cultural Lancrăm”, situat în Lancrăm , str. Veche , nr. 11,înscris în CF nr. 75076 a loc. Lancrăm, nr.  top 399, aflat în domeniul public al Municipiului Sebeş cu nr. inv. 10867 şi a imobilului „Camin cultural Răhău „, situat în Răhău, str. Principală , înscris  în CF nr. 5314 a loc. Răhău , nr. top 584/1 şi 585/1, aflat în domeniul public al Municipiului Sebeş cu nr. inv. 10868.  

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 60/2015 privind instituirea  taxei speciale pentru utilizatori beneficiari  de serviciile de salubritate care nu au încheiat contract  cu operatorul de salubritate pe raza Municipiului Sebeş şi a localităţilor aparţinătoare.  

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 279/2016 privind nivelurile  pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul       fiscal 2017.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind propunerea de atribuire teren aferent construcţiilor proprietate personală.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind privind completarea HCL nr. 333/2016 privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2017.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 334/2016 privind introducerea în domeniul public al Municipiului Sebeş a obiectivului de investiţii „Staţie de epurare Sebeş „ situat în Lancrăm , str. Veche.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind   modificarea HCL 288/2016 privind introducerea în inventarul domeniului public al Municipiului Sebeş  a investiţiei „Modernizarea şi reabilitarea sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare în aglomerarea Sebeş „.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării Asociaţiei „Grupul de Acţiune Locală Sebeş .

 Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind  retragerea din administrarea Şcolii Gimnaziale Petreşti a imobilului Sc. Gimnaziala Petresti – Valea Sebesului nr. 9, identificat prin CF 79500, nr. Cad 79500-C1, inscris in domeniul public al Municipiului Sebes cu nr. de inventar 10910 şi darea în administrare către Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebes.

 Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea  prelungirii contractului de închiriere pentru chiriaşul    din blocul ANL 12A, ap.12- cartier Valea Frumoasei.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii a Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului , cu privire la transformarea unor posturi vacante.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind  darea în administrarea Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebeş a unor imobile din cadrul mijlocului fix „Cladire Primarie Sediu”, situat in Sebes, str. Piata Primariei, nr. 1, aflat in domeniul public al Municipiului Sebes cu nr. de inventar 10935.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Bugetului general  centralizat al Municipiului Sebeş pe anul 2017,precum şi estimări 2018 – 2020.

Proiect: iniţiator Primar

16.Informarea nr. 11421/20.02.2017 – raportul comisiei cu verificarea obligaţiilor asumate de              concesionar  şi a activităţii de administrare a Cimitirului Municipal Sebeş .

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

2 Comentarii

Zvonescu Gligor 28 martie 2017 at 9:11

Vad ca proiectele sunt initiate exclusiv de PRIMAR, iar SECUNDARUL ce face oare? Doarme in schema? Dar domnii CONSILIERI , care au promis ca ne scapa de poluarea cea rea cu boli ce cancer, nu au nici un fel de probleme? Doar „Mainile sus”?

vocea urbei 28 martie 2017 at 12:05

Nici o vorbulita despre sufocarea unor strazi de camioanele cu numar de Sibiu, care naruie casele si linistea oamenilor. Oare toti dorm, le este frica, sau asa au ordin ?

Comentariile sunt oprite

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...