Rezultatele admiterii la Colegiul Național Militar ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia: 9,83 – cea mai mare medie

Paul Voicu - Primar 2020

Reprezentanții Colegiului Național Militar ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia au publicat rezultatele finale ale admiterii în anul școlar 2018-2019, cea mai mare medie fiind 9,83. De precizat că și în acest an au fost alocate 120 de locuri, pentru băieți și fete, iar admiterea s-a făcut în mai multe etape: 

Click AICI pentru a vedea rezultatele admiterii: Tabelul nominal cu cei 120 de elevi admiși.

ELIT

Admiterea a constat în:

  1. Recrutarea candidaţilor prin Centrele Militare Judeţene/Zonale – Birourile de Informare Recrutare,  existente în fiecare reşedinţă de judeţ
  2. Selecţia aptitudinală la Centrele Zonale de Selecţie si Orientare, conform planificării:

– testare psihologică;

Mihail David - 2020

– testare aptitudini fizice;

– interviu de evaluare şi orientare.

Doar candidaţii declaraţi „ADMIS” la selecţia aptitudinală  de la Centrele Zonale de Selecţie şi Orientare au participat la etapele

Susţinerea testului grilă de verificare a cunoştinţelor

Proba a durat 3 ore și a constat în test grilă la disciplinele:

– Matematică (10 itemi Algebră+10 itemi Geometrie) şi

– Limba şi literatura română (10 itemi),

conform programelor în vigoare pentru clasele a V-a – a VIII-a.

Corectarea testului s-a realizat imediat după încheierea probei, în prezenţa candidatului, de către 2 evaluatori, asistaţi de alţi doi candidaţi;

– sunt declaraţi  „ADMIS” candidaţii care au obţinut la testul grilă cel puţin nota 6,00.

– la testul de tip grilă nu se admit contestaţii.

Candidaţii declaraţi  „RESPINS” participă la evaluarea naţională şi repartizarea computerizată în instituţiile de învăţământ civile.

Candidaţii sunt clasificaţi în ordine strict descrescătoare a mediei finale de admitere, în limita cifrei de şcolarizare aprobate.

_________________________________________________________________________

MEDIA FINALĂ DE ADMITERE se calculează astfel:

MFA=(NT+MA) : 2

unde:

MFA= media finală de admitere

NT= nota la testul tip grilă de verificare a cunoştinţelor la disciplinele Matematică şi Limba şi literatura română susţinut în colegiu

MA=media de admitere obţinută conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul preuniversitar de  stat

_________________________________________________________________________

Candidaţii declaraţi  „NEADMIS” participă la repartizarea computerizată  în instituţiile de învăţământ civile.

În ultimii ani, absolvenţii Colegiului Naţional Militar ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia au înregistrat o rată de promovare de sută la sută la examenul de bacalaureat, iar elevii care au studiat aici au avut participări numeroase la olimpiadele naţionale, o parte întorcându-se cu medalii.

Colegiul Militar ”Mihai Viteazul” a fost înfiinţat în anul 1919 şi a funcţionat, iniţial, la Târgu-Mureş, ulterior la Timişoara, iar din 1975 are sediul la Alba Iulia.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...