// ViewContent // Track key page views (ex: product page, landing page or article) fbq('track', 'ViewContent'); // Search // Track searches on your website (ex. product searches) fbq('track', 'Search');

Restaurarea bisericii de lemn Sf. Arhangheli Mihail și Gavril, împrejmuire, amenajare cimitir Geogel

COMUNICAT DE PRESĂ

Parohia Ortodoxă Română Geogel din Regiunea Centru, Județul Alba, Comuna Ponor, sat Geogel, nr. F.N., cod poștal 517567, a demarat in luna iunie 2017 proiectul „RESTAURAREA BISERICII DE LEMN SF. ARHANGHELI MIHAIL ȘI GAVRIL, ÎMPREJMUIRE, AMENAJARE CIMITIR GEOGEL”, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritara 5 – Îmbunătățirea mediului urban si conservarea, protecția si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1- Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural.

Proiectul „RESTAURAREA BISERICII DE LEMN SF. ARHANGHELI MIHAIL ȘI GAVRIL, ÎMPREJMUIRE, AMENAJARE CIMITIR GEOGEL” este implementat de către Parohia Ortodoxă Română Geogel și are o valoare totală de 3.094.975,28 lei, din care 3.031.087,35 lei reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect.

Obiectivul general al proiectului constă în valorificarea patrimoniului cultural din localitatea Geogel și poziționarea monumentului istoric Biserica de lemn „Sf. Arhangheli Mihail și Gavril” peste limitele unei entități de cult religios în sensul așezării pe o treaptă superioară – aceea a unui promotor al culturii românești, un factor activ de creștere a calității individului, care să contribuie la dezvoltarea economică și socială a zonei din care face parte.

Proiectul urmărește realizarea unor serii de intervenții absolut necesare monumentului „Biserica de lemn „Sf. Arhangheli Mihail și Gavril” în vederea păstrării nealterate a componentei artistice și culturale (consolidare, pictură, iconostas, amenajări exterioare). Investiția presupune două tipuri de lucrări distincte și anume: reabilitarea monumentului istoric (intervenții pentru consolidare; conservare-restaurare; restaurare a picturii murale și a icoanelor împărătești) și realizarea unor lucrări exterioare conexe care au ca obiectiv asigurarea unui cadru amenajat corespunzător pentru monumentul istoric, necesare punerii în valoare a acestuia.

Perioada de implementare a proiectului este de 47 luni, între 01.06.2015 – 01.05.2019.

Grupul țintă este reprezentat de: beneficiari direcți (turiștii, vizitatorii, enoriașii și orice alte persoane care vor poposi anual la Biserica de lemn „Sf. Arhangheli Mihail și Gavril” pentru rugăciune și reculegere, pentru a admira autenticitatea monumentului, pentru a se bucura de o destinație nealterată, pentru a aprecia valorile românești – minim 180 de vizitatori pe an la finalul implementării proiectului) și beneficiari indirecți (agenții economici, cu predilecție cei implicați în comerț și turism, autoritatea publică locală).

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419