Repornirea unei linii de măcinare a minereului la Cupru Min Abrud: Investiţia de 5 milioane de euro vizeaza obţinerea acordului de mediu

TECHNOVA - Înlocuiește-ți centrala

O investiţie în valoare de 5 milioane de euro care are ca scop repunerea în funcţiune a liniei 1 de măcinare minereu, va fi demarată în scurt timp de către exploatarea minieră Cupru Min Abrud.

Investiţia se află în faza de obţinere a acordului de mediu de la APM Alba. În documentaţia depusă se susţine că societatea de stat doreşte să repare şi să repună în funcţiune linia 1 de măcinare prin înlocuirea anumitor repere şi subansamble existente care sunt deteriorate precum şi repararea unor ansamble, astfel:

ELIT

– reparare sistem alimentare minereu

– cuve alimentatoare, înlocuire alimentatoare, transportor cu bandă şi jgheab alimentare moară semiautogenă.

– reparare sistem antrenare moară semiautogenă şi moară cu bile

– înlocuire echipamente electrice

– reparaţii lagăre moara semiautogenă şi moară cu bile

– reblindare moară semiautogenă şi moară cu bile

Capacitatea proiectată de prelucrare în cadrul Uzinei de Preparare este de 2.250.000 tone minereu/an, respectiv .7500 tone/zi.

”Reparaţiile pentru punerea în funcţiune a liniei 1 de măcinare sunt necesare pentru asigurarea funcţionării fără întreruperi a Uzinei de Preparare. Prin punerea în funcţiune a acestei linii se asigură o rezervă în cazul reparaţiilor efectuate la celelalte linii de măcinare funcţionale”, se mai susţine în documentaţie. La uzina Cupru Min din Dealul Piciorului, comuna Lupşa, funcţionează în prezent 2 linii de măcinare a minereului.

Valoarea totală a investiţiei se ridică la cca. 4.915.000 euro, respectiv 23.788.600 lei. Perioada de implementare a proiectului tehnic este de 10 luni. Linia 1 măcinare se găseşte în interiorul clădirii uzinei de preparare şi a fost pusă în funcţiune în anul 1985. În timp a fost scoasă din funcţiune datorită uzurii, compania neavând resursele financiare pentru a demara repararea şi repornirea acesteia.

”Uzina de preparare prelucrează minereul cuprifer sărac provenit din cariera Roşia Poieni şi obţine concentrate cuprifere cu conţinutul peste 16,5 % cupru. Există în funcţiune 2 linii de măcinare-flotare (liniile 3 şi 4), fiecare linie având capacitatea anuală de prelucrare 2.250.000 t. În prezent se doreşte punerea în funcţiune şi a liniei 1 de măcinare ca o alternativă de funcţionare în cazul în care una dintre celelalte două linii nu este funcţională, deci se va funcţiona cu maxim 2 linii simultan, aşa cum este şi în prezent”, se afirmă în documentaţie.

Din punct de vedere tehnic, principalele faze tehnologice ale procesului de preparare actual sunt următoarele:

– sfărâmarea minereului extras din carieră de la dimensiunea 0 + 1.200 mm, la 0 + 300 mm în concasorul giratoriu;

– transportul minereului sfărâmat la depozitul uzinei de preparare prin intermediul unui releu de benzi magistrale subterane cu lungimea totală de 2.440 m, prevăzut la capătul de descărcare cu o instalaţie de descărcare tip ”Stoker”;

– măcinarea umedă a minereului în două trepte (moară semi autogenă Ф 8.500 x 3.800 mm şi moară cu bile Ф 5.200 x 8.000 mm) şi clasarea acestuia în baterii de hidrocicloane Ф 500 mm la fineţea de 75 – 80% clasă – 0,074 mm;

– flotaţia selectivă a minereului cuprifer în două linii de preparare modernizate, echipate celule flotaţie de 17 m 3 (24 buc./linie), urmată de două reflotări ale concentratului primar (sau de 3 ori, după necesităţi).Reactivii de flotatie dozaţi sunt: var, reactivi colectori – xantaţi+ditiofosfati, reactivi spumanţi.

– îngroşarea concentratului în îngroşătoare mecanice cu acţionare periferică de Ф 25 m până la densităţi de 1.900 + 2.300 g/l;

– desecarea concentratului îngroşat se face prin filtrare cu un filtru presă cu o suprafaţă de filtrare de 25,2 m2. – depozitarea concentratului filtrat se face pe o platformă deschisă, în vederea expedierii la beneficiari;

– îngroşarea sterilului se realizează în îngroşătoare cu diametrul Ф 80 m la o diluţie de 2,25 lichid/solid cu recircularea apei în fluxul tehnologic al uzinei de preparare;

– transportul hidraulic gravitaţional al sterilului îngroşat prin conducte de oţel Ф 600 mm şi PEHD Ф 600 mm şi Ф 400 mm în lungime totală de 7,66 km la iazul de decantare Valea Şesei;

– decantarea şi depozitarea sterilului în iazul de decantare Valea Şesei sau în caz de avarie în iazul de decantare Valea Ştefancei 2.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419